Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.
Odborný článek

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.

16. 5. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Simona Šedá
Spoluautor
Mgr. Jitka Jarníková

Anotace

Seriál článků přináší učitelům 1. stupně základní školy inspirativní ukázky výukových aktivit, pomocí kterých lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost napříč vzděláváním. Náměty pro výuku v různých vyučovacích předmětech byly vytvořeny v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Výukové aktivity pro 1. stupeň ZŠ, jejichž podrobný popis naleznete v jednotlivých částech seriálu, se dotýkají nejen tradičních „doménových“ vzdělávacích oborů, ke kterým jsou v praxi tyto tři gramotnosti vázány (český jazyk a literatura, matematika a její aplikace a informační a komunikační technologie), ale ukazují různé způsoby, jakými lze gramotnosti začlenit i do dalších oblastí vzdělávání (cizí jazyk, výtvarná výchova).

Každá z ukázkových úloh byla vytvořena ve spolupráci s učiteli z praxe a následně ověřena ve výuce. Pro snazší orientaci je materiál doplněn specifikací věkové skupiny, pro kterou je aktivita určena, a je vázán na konkrétní vzdělávací obsah. Součástí některých úloh jsou ukázky pracovních listů, se kterými žáci pracovali.

Věříme, že nabízené ukázkové úlohy přinesou vám i vašim žákům nové pohledy na tradiční témata a budou pro vás inspirací využitelnou při plánování další výuky.

Aktuální informace o projektu najdete na www.gramotnostiproucitele.cz.

Další inspiraci naleznete v navazujícím seriálu článků Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.