Odborný článek

Positive Ageing II.

25. 1. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Naďa Holická
Spoluautor
PhDr. Jitka Tůmová --

Anotace

Aktivita je zaměřena na vztahy mezi generacemi, na vzájemnou pomoc a spolupráce mezi adolescenty a seniory. V aktivitě jsou použity prvky metody CLIL s cílem seznámit studenty s anglickými termíny pro téma pozitivní stárnutí a mezigenerační spolupráci.

Discussion

Try to find answers and discuss your answers.

 1. Life expectancy has increased so much in recent years. Is it true? Why?
 2. What do you mean by ageing positively?
 3. People can look forward to twenty or thirty years of life after retirement. They can make many plans for this new period of their lives. What plans?

Events

Prepare events for positive ageing that can be organised by your school, class etc.

 • What are the types of activity that can be organised? What are the benefits?
 • How can you get involved?
 • Where can you organise Positive ageing events? Find more examples: library, voluntary groups, local school...

Are the following activities appropriate? Why? Why not? You can add more activities (Coffee Morning, Social Evening, Sport / Keep Fit, Yoga, Historic Walk, Arts & Crafts Workshop Intergenerational Workshops, Grandparents Day at Local Primary Schools, Table Quiz/ Debate with Local School).

Physical Activity and Sport

Physical activity is a great aspect of a healthy lifestyle and can help improve cardio fitness, muscular endurance and bone strength. It can reduce the risk of many diseases.

 • Are the Physical Activities good for old people? Yes or no?
 • What are health benefits and risks? What about people with poor mobility?

Try to discuss some of sports (Walking, Dancing, Orienteering, Older Adult Gym Session, Fitsteps and Aqua Jogging…).

Interview about Positive Ageing

Find someone and make an interview. There are some ideas and questions that can help you:

 • Introduction: name, age, childhood, middle age, life story, occupation, family...
 • Recent years: (retirement, health, activities, hobbies etc.) Are there any changes by years? Why? Is he/she happier now? What is his/her opinion and feeling about positive ageing? What does he/she need?
 • Plans for future: What are his/her plans?

Metodické poznámky k aktivitám

Aktivita je zaměřena na dva cíle, které se doplňují. Jedná se o cíl jazykový a cíl mezipředmětový. Jazykovým cílem je rozšiřování lexikálních jednotek a výběr správných gramatických pravidel pro tvorbu otázek, argumentů a v poslední části i samostatného textu. Žák na příkladech formuluje své názory, vyhledává argumenty a klade vhodné otázky v rámci tématu, které vychází ze společenských věd.

Cílovou skupinou jsou žáci posledních ročníků základního vzdělávání, kteří dosahují jazykové úrovně A2 (A2+) a žáci prvních ročníků středních škol. Jazyková úroveň výchozích textů je A2+ s přesahem až k B1. Je nezbytné, aby učitel pracoval aktivně s novou slovní zásobou a vedl žáky k jejímu pochopení (např. použití výkladových slovníků, vyjádření významu jinými slovy či opisem). 

Doporučení pro aktivitu A1

(Life expectancy has increased so much in recent years. Is it true? Why?)

 • Žáci se zeptají svých rodičů na platy a ceny základních potravin a bydlení (např. v roce 2005; totéž zjistí u svých prarodičů (např. rok 1963). Sestaví jednoduchou tabulku s kolonkami např. rok/ cena chleba / cena brambor / cena dalšího vybraného produktu / výdaje na bydlení.
 • Ukažte jednoduchý rozpočet osamělé seniorky a mladé zaměstnané ženy VŠ v Praze, osamělého seniora a mladého zaměstnaného muže (podle místa výuky vyberte konkrétní data ze Statistického úřadu – dále uváděná jsou celorepublikový průměr).

Data: průměrný důchod v ČR muži/ženy. Průměrné náklady na bydlení. Náklady na bydlení, léky, kulturu, potraviny, dopravu.

 • Proč mají ženy na stejné pozici v průměru nižší plat než muži? Proč mají seniorky v průměru nižší důchod než senioři?

Doporučení pro bod A2

(What do you mean by ageing positively?)

Staří lidé jsou častěji nemocní, mají více zkušeností. Otázky pro žáky:

 • Jak se cítí nemocný člověk – popište svoje pocity, když jste nemocní (chuť zkoušet nové věci, vydat se ven atp). 
 • Co starší lidé potřebují, aby mohli být spokojenější? 
 • V čem mohou vnuci a vnučky pomoci svým babičkám a dědečkům?

Doporučení pro bod A3

(People can look forward to twenty or thirty years of life after retirement. They can make many plans for this new period of their lives. What plans?)

Žáci popíší své plány do 25 let, mezi 25 až 60 lety, nad 60 let. Porovnejte plány chlapců a dívek. Co mají společného, v čem se liší?

Navazující úkol – žáci se pokusí představit si, jaké plány mají v současné době jejich prarodiče. V čem se liší od jejich? Čím je to ovlivněno?

Odpovědi a závěry se žáci snaží formulovat v anglickém jazyce, zjišťování a získávání podkladů vedou v českém jazyce.

Aktivity v části B a C jsou vhodné pro nadstavbovou jazykovou výuku (např. konverzace v cizím jazyce), nebo jako základ pro výuky s použitím metody CLIL. Nejsou však primárně určeny pro výuku metodou CLIL, pro tento případ by aktivity (a jejich části) měly být dále rozpracovány.

Z hlediska obsahu se aktivity zabývají společensky významným tématem – problematikou stárnutí populace a jejího aktivního života a mezigeneračního přístupu.

Aktivity jsou děleny do několika částí, které mohou být do výuky zařazeny v postupné návaznosti.

Cílenou diskusí učitel pomáhá žákům hledat vlastní názor, podporuje jejich úsilí a řešení problematiky stárnutí a rozvíjí jejich sociální cítění souběžně s vyjadřováním se v anglickém jazyce.

Upozornění: U veškerých aktivit, u nichž se žáci doptávají své rodiny, je nutný citlivý a individuální přístup. Nelze např. trvat na odpovědi před celou třídou atp.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Naďa Holická

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě