Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Badatelsky orientované vyučování s projektem Badatelé.cz
Odborný článek

Badatelsky orientované vyučování s projektem Badatelé.cz

12. 1. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Vzdělávací centrum TEREZA

Anotace

Projekt Badatelé.cz je výsledkem spolupráce vzdělávacího centra TEREZA a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.

Úvod

Badatelsky orientované vyučování neboli BOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě.

BOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích).

BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumnění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem bádání.

Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Více o metodě na webu Badatelé.cz >>

Obr. 1: Koloběh. Ke stažení jako PDF v přílohách.  

Co se žák učí, když bádá

Bádání je mnohostranná činnost a žák, který ji využívá, se učí:

 • navrhovat a zvolit metodu řešení problému, připravit a provést experiment, výsledky zaznamenávat, analyzovat a shrnout; 
 • ptát se po příčinách a důsledcích, klást otázky , které vedou k dalšímu bádání; 
 • vyhledávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovat jejich věrohodnost, přezkoumávat je; 
 • diskutovat, argumentovat, vyvozovat závěry a zobecňovat; 
 • sdělovat poznatky ostatním, tvořit grafy, obrázky, prezentace i články; 
 • pracovat s materiálem, nástroji, spoléhat na své dříve nabyté vědomosti, naučit se používat vědecké metody spojené s určitou disciplinou a poznat jejich silnou i slabou stránku;
 • organizovat a plánovat svoji práci na svěřeném úkolu; 
 • provést sebehodnocení z hlediska pr ocesu svého rozvoje, vyhodnotit, zda objevil něco nov ého, co dosud nevěděl; 
 • nenechat se odradit složitostí problému, dokázat se poučit z chyb a věnovat úsilí jejich napravení; 
 • respektovat názory ostatních, uvědomit si, že k cíli mohou vést různá řešení; 
 • tvořit si záznamy např. formou badatelských deníků, vizualizací přečteného prostřednictvím náčrtů, grafů, symbolů…

To vše znamená, že žák má více vlastní kontroly nad svým učením, učení ho baví a že získává trvalé dovednosti.

Obr. 2: Co se žák učí, když bádá. Ke stažení jako PDF v přílohách.

Čtyři badatelské kroky

Badatelsky orientované vyučování je metoda 4 badatelský kroků, díky které žáci získají krom znalostí učiva i mnoho důležitých dovedností.

 1. Co chci řešit. Důležité je nejen zaujmout žáka, ale také spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu "jak to tedy je?" nebo "to je zvláštní". Pokud téma žáka vnitřně motivuje, zvýší se jeho zájem o bádání i učení se něčemu novému.
 2. Přicházím s domněnkou. BOV umožňuje žákům postupovat ve zjednodušené podobě tak, jak postupují skuteční vědci. Vědci svými pokusy neodpovídají na otázky, ale hledají důkazy pro své domněnky, případně se snaží domněnky jiného vědce vyvrátit. K tomu je třeba nejprve tytodomněnky jasně zformulovat.
 3. Jak zjistím, zda mám pravdu. Položili jsme si výzkumnou otázku, zpracovali ji do hypotézy a nyní nastává čas naši hypotézu ověřit. To můžeme provést buď studiem informací k tématu, konzultacemi s odborníky, nebo realizovat naše vlastní pozorování nebo pokus. 
 4. Na konci cesty sklízím ovoce své práce. Závěrečný krok uzavírá badatelskou cestu, zároveň však může být počátkem dalšího bádání. Podstatnou částí kroku jevyhodnocování vlastního bádání, posouzení, zda můj předpoklad byl blízko tomu, co mi vyšlo. Jaké další otázky jsem objevil? Jak mohu výsledky mého bádání zajímavě sdělit ostatním?
Obr. 3: Pohoří. Ke stažení jako PDF v přílohách.

Dobrá rada na závěr

Badatelsky orientovanou metodu výuku je třeba postupně trénovat. K tomu mohou pomoci praktické přílohy:

Tady něco nehraje

Výchozí situace: Ač se to nezdá, na obrázcích (viz příloha) vidíme 4 úplně stejné rostliny! Jedná se o druh zahradní kolopějky. Na chalupě máme 1 zasazenou na zahradě a 3 další v květináčích před domem. Na zimu je všechny ostříháme a ty v květináči přeneseme do sklepa. Ve sklepě je dost vlhko a žádné světlo. Na jaře nás napadlo udělat takový pokus, abychom si potvrdili jednu naši domněnku. Vy tahovali jsme květináče ze sklepa postupně, a poté jsme květinám pořídili společnou rodinnou fotku.

Vyměním vodu za olej

Bedřich si rád prohlíží staré obrázkové knížky s návody na různé pokusy. Tenhle obrázek ho velmi zaujal (viz příloha), a to hlavně proto, že stránka, která mu předcházela, byla z knížky vytržená.

Pod obrázkem našel pouze nápis: „Potvrzujeme, že olej má menší hustotu než voda, proto stoupá vzhůru.“ Poradíte Bedřichovi, jaký byl postup pokusu krok za krokem? Pokud chcete, pokus si sami vyzkoušejte.

Najdi 5 rozdílů

Hypotéza k obrázku č. 1 (viz příloha): Pokud svítí sluníčko, je na hladině moře více velryb, než když je zataženo. Hypotéza je pěkná a na první pohled byste ji asi potvrdili/nedovedli vyvrátit na základě těchto 2 obrázků. Co je potřeba ještě vzít v úvahu, aby byly výsledky správné? Najděte 5 rozdílů, které mohly mít vliv na výsledek pozorování.

Hypotéza k obrázku č. 2 (viz příloha): Rajčata hnojená hnojivem Turbo rostou rychleji, než ta, která jsou zalévané obyčejnou vodou. Zobrazený pokus tuto hypotézu vyvrací. Co ale měli žáci ještě zaznamenat, aby byly jejich výsledky objektivní? Najděte 5 rozdílů.

Doporučení

Řešení úloh naleznete v Průvodci pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním, který je ke stažení na webu Badatelé.cz.


Projekt Badatelé.cz je výsledkem spolupráce vzdělávacího centra TEREZA a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
4.21 MB
PDF
Koloběh
pdf
124.02 kB
PDF
Co se žák učí, když bádá
pdf
887.7 kB
PDF
Pohoří
pdf
799.8 kB
PDF
Tady něco nehraje - pracovní list
pdf
80.08 kB
PDF
Vyměním vodu za olej - pracovní list
pdf
776.37 kB
PDF
Najdi 5 rozdílů - pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vzdělávací centrum TEREZA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Badatelé.cz.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Didaktika