Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS
Odborný článek

Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS

26. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje úlohu ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se fyziky. Tato praktická úloha je zaměřená na tvůrčí přístup při řešení určitého problému.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Netradiční úlohy z oblasti zdravovědy, matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu, které mají jedno společné: vyžadují tvůrčí přístup při řešení problému. Autoři průzkumu v nich testovali žáky ne podle úrovně znalostí, ale schopnosti logického úsudku. Významnou roli při řešení úloh hraje experiment.

Úloha - fyzika:
Příloha 1 - Baterie
Příloha 2 - Gumička
Příloha 3 - Magnety
Příloha 4 - Modelína
Příloha 5 - Nádoby

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Organizace řízení učební činnosti individuální
Organizace prostorová školní třída
specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky viz jednotlivé úlohy
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
115.23 kB
PDF
Baterie
pdf
102.54 kB
PDF
Gumička
pdf
94.73 kB
PDF
Magnety
pdf
100.59 kB
PDF
Modelína
pdf
83.01 kB
PDF
Nádoby

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

viz jednotlivé úlohy