Odborný článek

La mauvaise note

27. 1. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Anna Benešová
Spoluautoři
Veronika Sováková
Bc. Karolína Stehlíková

Anotace

Článek se zabývá využitím divadelního textu ve výuce francouzštiny na základních školách. Jedná se o jednoaktovou hru na téma: Jak oznámit rodičům špatnou známku? Text byl mírně upraven vzhledem k požadované jazykové úrovni žáků (A2).

Vzdělávací obsah: cizí jazyk
Jazyk: francouzský
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 9.
Časová dotace: 3 lekce (1. lekce – 35 min, 2. a 3. lekce – 15 min, 4. lekce – 45 min)
Rozvíjené klíčové kompetence:  sociální a personální

Motivace

1. lekce:

10 min: Učitel rozdá žákům pracovní list (viz příloha č. 1). Prostřednictvím uvedených aktivit si žáci zopakují slovní zásobu související se školou (např. názvy předmětů) a seznámí se systémem známkování ve Francii. Žáci mohou pracovat jednotlivě nebo ve dvojících.

10 min: Učitel představí žákům aktivitu a její cíle. Poskytne stručné shrnutí hry, aby se žáci lépe zorientovali. Následně rozdá texty a po dohodě s žáky „herci“ rozdělí role (viz příloha č. 2). Pro jednu scénku jsou vždy potřeba dva herci. Roli vypravěče si může ponechat učitel, nebo ji může svěřit jazykově zdatnějšímu žáku či žákům.

Příprava

15 min.: Učitel s žáky hru přečte. Klade důraz na správnou výslovnost. Žáci dostanou za domácí úkol se svou část naučit. Doba na zapamatování by měla být 4 dny.

Evokace

2 po sobě následující lekce:

15 min: Učitel s žáky ještě v následujících dvou po sobě jdoucích hodinách hru přečte, aby se ubezpečil o správné výslovnosti a zkontroloval jejich individuální pokrok. Každý z žáků čte jemu určenou repliku.

Realizace

3. lekce:

10 min: Žáci si natrénují prostorové rozložení při předvádění divadelní hry. Následně zkusí hru sehrát. Učitel se ubezpečí, že všichni své roli rozumí a ví, co je třeba činit. Je důležité, aby žáci nebyli nijak stresovaní. Aktivita by je měla bavit.

15 min.: Žáci sehrají divadelní hru a společně si zatleskají.

Závěr

10 min.: V závěrečné diskuzi se učitel ptá, jak žáci sami prožívají školní známkování a zda jsou nervózní z reakce rodičů.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
25.39 kB
Dokument
Příloha č.1
doc
36.13 kB
Dokument
Příloha č.2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Anna Benešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Divadelní aktivity ve výuce francouzkého jazyka.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Text (příloha č. 1), židle, francouzské noviny, pracovní list (příloha č. 2)