Odborný článek

Nerosty v praxi I

10. 12. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Klára Kimáková

Anotace

Článek popisuje úvod k tématu nerosty v praxi. Aktivita je zaměřena na poznávání nerostů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti a možné praktické využití nerostů.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny (laboratorní práce, 2 hodiny po sobě)

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Předchozí příprava učitele:

 • příprava a očíslování vzorků různých nerostů do jednotlivých skupin;
 • příprava kádinky, pipety a HCl pro každou ze skupin;
 • vytisknutí pracovního listu pro každého žáka.

Postup práce:

 1. Na začátku hodiny učitel rozdělí žáky do skupin po čtyřech. Buď jsou žáci rozděleni libovolně učitelem, nebo si každý žák vylosuje papírek s názvem nerostu, a vytvoří tak skupinu se stejným názvem nerostu. Učitel na tabuli napíše pojem ,,Nerosty“ a zadá žákům úkol, aby vytvořili ve skupině pojmovou mapu na dané téma. Žáci jsou limitováni časem 5 minut. Učitel žáky vyzve, aby mu řekli, na co ve skupinách přišli. Nápady zapisuje na tabuli.
 2. Učitel žákům objasní pojem nerost a hornina. Vychází z informací, které již žáci znají a které jsou zapsány na tabuli. Může využít i prezentace.
 3. Učitel rozdá žákům pracovní list a vyzve je, aby jej postupně vyplňovali.
 4. Učitel žáky seznámí s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů (opět může využít prezentace).
 5. Na lavici mají žáci nachystané očíslované nerosty, Mohsovu stupnici tvrdosti, podložní sklíčko, porcelánovou destičku. U každé skupiny nerostů mají žáci napsaný úkol. Všechny pracovní skupiny mají stejné nerosty. 
  Autor: Klára Kimáková
 6. Než začnou žáci pracovat, učitel je poučí o bezpečnosti práce a rozdá jim kádinky se zředěnou HCl, skleněné pipety a dvě Petriho misky s kalcitem a křemenem.
 7. Žáci vypracovávají první úkol v pracovním listu podle pokynů učitele, všechny skupiny najednou.
 8. Po prvním úkolu učitel od žáků vybere kádinky s HCl a pipety.
 9. Žáci pokračují dalšími cvičeními v pracovním listu.
 10. Žáci zkoumají tvrdost, průhlednost a průsvitnost, barvu pomocí vrypu a magnetické vlastnosti. 
  Autor: Klára Kimáková
 11. Učitel s žáky zkontroluje pracovní list a ponechá žákům prostor na případné otázky (10 minut před koncem hodiny).
 12. Žáci si opravený pracovní list vlepí do sešitu - poslouží jim jako zápis.

Závěr:

Učitel žáky na závěr rozdělí do pracovních skupin (2 - 4 žáků). Je vhodné, aby v každé skupině byl alespoň jeden žák, který ovládá práci s tabletem. Každá ze skupin bude mít na starosti jednu ze skupin nerostů podle mineralogického systému (prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy a hydroxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany). Za domácí úkol si žáci vyhledají informace o praktickém využití nerostů z dané skupiny podle mineralogického systému (např. grafit na výrobu tužek, světlá slída - muskovit na výrobu žáruvzorných okének ,,amerických kamen" apod.). Žáci si musí též zjistit, zda se v okolí školy nacházejí místa a obchody, kde by si mohli vyfotit příklady praktického využití daných nerostů.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
4.66 MB
Prezentace
Prezentace - minerály a horniny
docx
18.55 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Klára Kimáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Nerosty v praxi.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Následující díl:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vzorky nerostů, Mohsova stupnice tvrdosti, podložní sklíčko, porcelánová destička, Petriho misky, fixa, papír, kádinky, skleněné pipety (kapátka), HCl (pro zkoušku kalcitu lze alternativně využít ocet), skleněná Petriho miska, skořápky od vajíčka, prezentace, pracovní list