Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ: Výpočty
Odborný článek

Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ: Výpočty

23. 7. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Alena Ošpesová

Anotace

Článek ze seriálu Metody práce v geometrii na 1. stupni nabízí několik ukázkových úloh, jak pracovat s výpočty v hodinách geometrie.

Výpočty jsou tradičně součástí geometrického vyučování. Žáci se učí vypočítávat obvod, obsah a objem vybraných geometrických útvarů. Zde uvedené úlohy nevyžadují používání vzorců. Spíše jde o to, aby se žák naučil pozorovat a uplatnit to, co umí z aritmetiky.

Úloha 5.1 Rámy obrazů

Vyznačte na čtverečkovaném papíru čtvercový obraz, jehož strana obsahuje 3 jednotky délky, a jeho rám tohoto obrazu. Z kolika čtverečků se skládá obraz a rám? Počítej rozměry větších a menších čtvercových obrazů i jejich rámů a doplň tabulku. Co pozoruješ?

 

Strana obrazu 1 2 3 4 5 ... 10 36 64 n
Počet čtverců, které tvoří obraz 1 4                
Počet čtverců na rám 8 12                
Celkem 9                  

Řešení

Úloha 5.2 Obvod tvarů ze čtverců

Tvary na obrázku jsou složeny ze zápalek. Tvoří je vždy 4 čtverce. Kolik zápalek potřebujeme na ohraničení (obvod) každého tvaru?

Jak poznáš tvary se stejným obvodem?
Řeš úlohu pro tvary z pěti čtverců.

Řešení

Úloha 5.3 Vztah mezi povrchem a objemem

Sleduj vztah mezi povrchem a objemem krychlí složených z malých krychlí. Doplň tabulku. Co pozoruješ? (Počítej na kalkulačce.)

Délka hrany krychle Povrch
(v malých čtvercích)
Objem
(v malých krychlích)
Povrch: objem
1 6 1 6
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

Řešení

Úloha 5.4 Čísla na tělesech

Prohlédni si různá tělesa (čtyřstěn, krychle, kvádr, kužel, čtyřstěn, jehlan) a zapiš výsledky do tabulky.

Tvar Počet stěn Počet hran Počet vrcholů
Čtyřstěn      
Čtyřboký jehlan      
Krychle      
Kvádr      

Řešení


Poznámka týmu Metodického portálu: Z technických důvodů proběhla opakovaná publikace článku z roku 2009, proto nemusí obsah článku zcela odpovídat požadavkům aktuálního RVP ZV.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Ošpesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída