Odborný článek

Identita online

Anotace

Žáci pochopí rizika plynoucí ze sdílení osobních údajů v digitálním světě. Seznámí se s modelovými situacemi online služeb, které po uživatelích chtějí různé typy osobních údajů. Aktivita podporuje návyk dítěte, aby při volbě konkrétní online služby vždy přemýšlelo a chránilo své osobní údaje. Navazující aktivity vedou dítě ke spolupráci s rodiči, kteří dostávají tipy, jak online služby využívat tak, aby bylo dítě ochráněno před riziky zneužití osobních údajů.

Cíl

 • Poznat pojem „online identita“ a související významy – falešná identita, profil online služby, pravidla online služeb.
 • Rozhodnout se v konkrétních situacích, jaké informace o sobě na internetu zveřejnit, případně vyrovnat se s realitou, že některé zážitky online si musíme umět odříct, pokud nechceme sdělit některé své osobní údaje.
 • Uvědomit si, že webová služba, která pracuje s osobními údaji, má svá pravidla, musí dodržovat zákon, aby nedošlo k úniku informací mimo danou službu.

Popis činnosti

 • Žák zažije rozhodovací procesy, které předcházejí vstupu do konkrétní služby na internetu.
 • Uvědomí si, s jakými informacemi se do dané služby vstupuje a analyzuje, zda je podle vstupních kritérií splňuje.
 • Představuje identitu někoho konkrétního na internetu a zároveň pátrá po ostatních identitách s cílem poznat kdo je kdo.
 • Po ukončení hry analyzuje dodržování vstupních kritérií a vnitřních pravidel daného herního „kruhu“ – služby internetu.
 • Hru hraje opakovaně (nejméně dvakrát), avšak vždy s novou vylosovanou identitou. Zároveň s každou novou identitou vstupuje do jiné webové služby – herního „kruhu“.

Předpokládaný čas

25 minut

Doporučený postup pro učitele

Obecné pokyny

 • Poznámka: Aktivita je pro celou třídu, rozdělenou do skupinek po maximálně 6 dětech. Rozdělení do skupin probíhá samostatně podle vylosovaných identit a jejich vstupu do webových služeb.
 • Připravte spolu s dětmi 5 herních „kruhů“, které reprezentují různé webové služby. V prostoru kruhu se bude pohybovat skupina max. 6 dětí.
 • Zajistěte losování osobních identit dětí, každé dítě si vylosuje jednu kartičku. Existuje 6 typů karet, některé děti si tedy vylosují stejnou identitu.
 • Organizačně podporujte žáky ve hře podle pravidel - viz dále.
 • Hlídejte hrací čas – 5 minut na jedno kolo.
 • Zorganizujte po každém kole reflexi – viz dále Pravidla hry pro žáky.
 • Hrajte minimálně dvě kola (můžete i vícekrát, avšak každý žák získá losem novou identitu a vstupuje do nové webové služby – herního „kruhu“).
 • Na konci aktivity proveďte závěrečnou reflexi hry – otevřené otázky žákům.

Příprava

Vytiskněte pro každého žáka:

 • jednu kartu s identitou nějakého uživatele internetu;
 • jeden záznamový arch;
 • jeden přehled identit.

Vytiskněte:

 • Karty služeb s popisem vstupních kritérií a s texty pravidel.

Vyberte herní prostor, kam se vejde celá třída – 5 skupin po 6 žácích, a kde je možný volný pohyb žáků v daném herním „kruhu“.

Zahájení

 • Uveďte hodinu a hru, kterou budou žáci hrát. Zeptejte se, co by mohlo znamenat slovo IDENTITA a zda se s ním už někdo na internetu setkal.
 • Zkontrolujte se žáky, zda mají vše potřebné – vytištěné přílohy a postupy. Stručně projděte pravidla hry. 

Průběh

 • Nechte žáky hrát první kolo hry. Po něm zorganizujte reflexi týkající se dodržování vstupních kritérií, pravidel webové služby a prezentaci ostatním spolužákům.
 • Zajistěte přípravu dalšího kola hry – losování nových identit. 

Pravidla hry pro žáky

 • Učitel vytvoří pět herních „kruhů“ - reprezentují různé webové služby. Každý „kruh“ je označený listem s podmínkami pro vstup a pravidly.
 • Jedno kolo hry trvá 5 minut, čas hlídá učitel.
  • 1. Pročti si pravidla herního „kruhu“ (webové služby) a podle své identity rozhodni, zda vstoupíš, nebo si vybereš jiný „kruh“. Sleduj, jestli je tvá „identita“ dost stará na to, aby mohla službu využívat, a také jaké osobní údaje budeš muset při vstupu do „kruhu“ uvést.
  • 2. Pokládej spolužákům v „kruhu“ otázky s cílem zjistit, kdo je která identita (kdo si kterou identitu vylosoval). Pravidla pokládání otázek:
   • Otázka nesmí přímo směřovat ke konkrétnímu údaji o identity, např.: „Máš přezdívku Sněhurka?“ nebo „Bydlíš v Ostravě?“. Můžete se ale ptát: „Má tvé jméno něco společného s bílou barvou?“ nebo „Bydlíš na severní Moravě?“ apod.
   • Na otázky se odpovídá pouze ANO – NE.
   • Během hry si dělej poznámky k jednotlivým identitám, abys po skončení kola mohl/-a určit, kdo je kdo a proč si to myslíš.
  • 3. Po skončení kola si sdělte, kdo si myslíte, že je kterou identitou, a vysvětlete proč. 
  • 4. Znovu si společně přečtěte pravidla svého herního „kruhu“ a diskutujte:
   • Která pravidla se nám dařilo dodržovat?
   • Proč jsou daná pravidla stanovena?
   • Sdělte si, které osobní údaje ze své karty jste mohli v herním „kruhu“ uvádět. Zapisujte si do tabulky.
  • 5. Vyberte TŘI příklady zdůvodnění a sdělte je ostatním skupinám v jiných herních „kruzích“. 
  • 6. Odevzdejte zpět vylosované karty s identitami a vylosujte si nové identity.
  • 7. Hru opakujte (bod 1–5) s tím, že vstupte do jiného herního „kruhu“.
 • Na konci obou kol hry si sdělte s učitelem, co bylo na hře zajímavé, kolik identit jste poznali, k čemu byla pravidla herních „kruhů“ užitečná a co jste si na nich uvědomili.
 • Své postřehy zapište například na tabuli.

Ukončení

 • V rámci reflexe položte žákům otázky.
 • Jejich postřehy můžete zapisovat na tabuli, flip apod.

Reflexe

 • Co a proč bylo na hře zajímavé?
 • Komu se podařilo rozkrýt identitu a jak se to podařilo?
 • Co jste si uvědomili na pravidlech herních „kruhů“?
 • Jak budete informovat rodiče o neobvyklých osobních údajích, které po vás online služby mohou chtít?
 • Jak, podle čeho, je možné rozpoznat, že online identita uživatele je lživá?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
325.2 kB
PDF
Metodický list pro učitele
pdf
1.52 MB
PDF
Pracovní list pro žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
8. 7. 2014, 15:36
Zajímalo by mě, zda má autorka článku (InGeneration ?) do důsledků promyšleno, co si žáci mají z navrhované činnosti "odnést".
Začnu cíli výuky. Poznat jednotlivé pojmy - budiž. Rozhodnout se v konkrétních situacích, jaké informace o sobě na internetu zveřejnit - ale proboha, jaké zde může být rozhodování? Samozřejmě, že ŽÁDNÉ údaje se nesmí zveřejňovat! A nakonec uvědomit si, že webová služba, která pracuje s osobními údaji, musí dodržovat zákon. Zde už autorka žertuje na plné pecky. Webová služba že musí dodržovat zákon? A jakýpak zákon? Český? Proč? Co je webové službě do jakýchsi zákonů, které platí kdesi v Česku? Nebo třeba zákon, který platí v té zemi, kde je služba provozována? A on to někdo ví, kde je ta která služba provozována?
Tak ještě závěrečné otázky:
Jak budete informovat rodiče o neobvyklých osobních údajích, které po vás online služby mohou chtít? -- To tedy věru nevím. Postačí, že se shodneme, že VŠECHNY požadované osobní údaje jsou neobvyklé a že ŽÁDNÉ pravdivé nesmí být poskytnuty.Jak, podle čeho, je možné rozpoznat, že online identita uživatele je lživá? -- Elementární, drahý Watsone. Rozpoznáme to automaticky. Valná většina online identit je lživá, neboť jenom blázen by zveřejnil svoji skutečnou identitu.
Nicméně, dostáváme se tu k dalším zajímavým otázkám, z té předchozí odvozeným: Co to vůbec je ta "lživá identita"? Co když uživatel maličko upraví svoje jméno - třeba jenom odstraní českou diakritiku? Je Antonin Novak lživá identita uživatele Nováka? A co když uživatel maličko upraví svoje datum narození? Svoji adresu? A co když uživatel na webu používá svoje "umělecké" jméno, které sice s tím, které má zapsané v pasu, nemá pranic společného, ale dotyčný dlouhé roky "žije" v oné alternativní identitě?
A můj závěrečný dotaz: Jak odpovědět na online dotaz "Uvedl jste všechny údaje pravdivě?" A moje doporučení: "SAMOZŘEJMĚ ANO", ať už uživatel do webového formuláře nafabuloval sebevětší pohádky.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pro každého žáka potřebujete: jednu kartu s identitou uživatele internetu (vylosuje si ji před každým kolem hry), záznamový arch – pro záznamy svých poznámek o ostatních, list s přehledem identit – účastníků hry, aby věděl, kdo hraje, podložka pro psaní – zajistí si žáci sami, tužka – zajistí si žáci sami, Učitel si musí připravit navíc: karty služeb s popisem vstupních kritérií a s texty pravidel – herní „kruhy“