Odborný článek

František Mička

24. 6. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Lucie Boucher

Anotace

Metodika pro učitele s přílohami. Tématem je dílo a tvorba Františka Mičky.

Úvod

Další očekávané výstupy:
 1. Základní vzdělávání -> 1. stupeň -> Člověk a jeho svět -> Lidé a čas -> žák pojmenuje některé rodáky
 2. Základní vzdělávání -> 2. stupeň -> Člověk a společnost -> Dějepis -> První světová válka
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis -> První světová válka
Mezioborové přesahy a vazby: 
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. a 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Vlastivěda a dějepis
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis
 4. Gymnaziální vzdělávání -> Výtvarná výchova
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání -> Multikulturní výchova
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Multikulturní výchova
Organizace řízení učební činnosti: Práce s pracovními listy
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dataprojektor nebo notebook
 
Realizoval: Spolek ČŠBH, Na Břevnovské pláni 9, 169 00, Praha 6, www.csbh.cz, csbh@csbh.cz

 

Obr. 1: Dean Franklin [cit. 2014-05-26], dostupné pod licencí CC-BY 2.0 na Wikimedia Commons.

1. MOTIVACE (15 minut)

(Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou pracujete. Cílem je, aby žáci nacházeli odpovědi samostatně. Žádná odpověď není špatná. Není nutné vycházet z konkrétního názvu díla, aby nebyli žáci omezeni v tvořivosti.)

Nejprve vytiskněte žákům obrázky z části pro žáky s dílčími úkoly. Poté jim promítněte fotku portrétů prezidentů a pokládejte jim následující otázky.

 • Víte, co je to „busta“?
 • Viděli jste někdy nějakou bustu? Koho zobrazovala?
 • Z jakého materiálu bývá busta vytvořena, co myslíte?
 • Která osobnost by si zasloužila mít svou vlastní bustu? A kde byste ji umístili a proč?

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU (10 minut)

(Zadání úkolu by mělo obsahovat jak nabídku různých pracovních postupů / výtvarných technik, tak také nabídku použitelných materiálů. Nechte malý prostor i na dotazy týkající se zadání. Individuální otázky konkrétního charakteru budete zodpovídat v následující tvůrčí fázi. Seznam pomůcek je uveden v záhlaví článku.)
 • Tvrdý papír použijte jako podložku.
 • Budete vytvářet portrét s částí krku a ramen z novinového papíru.
 • Mačkáním novinového papíru vytvářejte části obličeje – oči, uši, čelo, ústa, krk, ramena, …
 • Tyto části nalepte na podložku, ale nezapomeňte, že by měl být obličej, který vytváříte, reliéfně odstupňovaný. To znamená, že celý reliéf obličeje bude tvořit polokouli (polovajíčko).
 • Až vytvoříte obličej z novin, vše pořádně přilepte a překryjte hedvábným papírem jako kůží. Kůži také přilepte tak, aby hezky kopírovala obličejové části.
 • Přidejte vlasy, klobouk anebo jiné doplňky.
 • Nechte vše uschnout a pomalujte temperami.
 

3. TVŮRČÍ FÁZE (50 minut)

(Během tvůrčí fáze pedagog odpovídá na individuální dotazy žáků. Poskytuje rady ohledně techniky vytváření, případně konzultuje návrh tak, aby žáci byli schopni vyřešit případné obtíže při tvorbě.)
 

4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PRÁCE, SPOLEČNÁ PREZENTACE DÍLA (15 minut)

(Závěrečná konfrontace jednotlivých přístupů k realizaci díla slouží jako prostředek rozvoje schopnosti formulovat myšlenky a prezentovat je skupině. Žáci mohou být podněcováni, aby sami kladli otázky.)
 
Obr. 3: Dean Franklin [cit. 2014-05-26], dostupné pod licencí CC-BY 2.0 na Wikimedia Commons.
 • Vybarvi si obrázek.

Zdroje:

V pracovním listě byla použita fotografie portrétů amerických prezidentů, na jejichž tvorbě se podílel František Mička.
Monumentální sousoší čtyř amerických presidentů v Mount Rushmore, USA
 
Dean Franklin [cit. 2014-05-26], dostupné pod licencí CC-BY 2.0 na Wikimedia Commons: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dean_Franklin_-_06.04.03_Mount_Rushmore_Monument_(by-sa)-3_new.jpg>

ČŠBH, o. s. Licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013.
Mediální partner: Český rozhlas – Radio Praha.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
262.7 kB
PDF
Medailonek žáci
pdf
1.26 MB
PDF
Metodika I
pdf
1.13 MB
PDF
Metodika II
pdf
1.07 MB
PDF
Metodika III
pdf
1.24 MB
PDF
Pracovní list I
pdf
1.15 MB
PDF
Pracovní list II
pdf
1.13 MB
PDF
Pracovní list III
pdf
232.42 kB
PDF
Medailonek
pdf
764.65 kB
PDF
Metodika učitele
pdf
633.79 kB
PDF
Výtvarný list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Novinový papír (větší množství), lepidlo, lepicí páska, podložka – tvrdý papír A2 – A3, tempery, štětce, hedvábný papír (měkčí papír na přelepení reliéfu)

Článek pro obor:

Výtvarná výchova 2. stupeň