Odborný článek

Webový prohlížeč

Anotace

Efektivní vyhledávání na internetu – webový prohlížeč a využití jeho základních funkcí pro ovládání, vyhledávání a zobrazování informací.

Cíl

Žák používá při vyhledávání základní nástroje webového prohlížeče a dokáže objasnit jejich funkce.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou pracovní listy.
 • Každá skupina si nejprve:
  • připraví list s obrysem okna prohlížeče (Příloha 1);
  • vystřihne prvky uživatelského rozhraní prohlížeče (Příloha 2);
  • vystřihne názvy prvků prohlížeče (Příloha 3);
  • vystřihne popisky akcí ovládacích prvků prohlížeče (Příloha 4).
 • Ve skupině potom žáci do obrysu okna prohlížeče umisťují jednotlivé prvky prohlížeče.
 • Dále si ve skupině připraví názvy prvků prohlížeče a vlepí je do míst, která se označují danými názvy. Postupují podle vlastních zkušeností, využívají odhad i debatu ve skupině.
 • Následně žáci postupně doplňují kartičky s popisky akcí a umisťují je na správné místo.

Předpokládaný čas

20–30 minut 

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní listy s přílohami a zvažte, zda a jak využijte některé z dalších aktivit:
  • Skupiny vyhodnotí výsledky a správnost své práce, např. výměnou výstupu s jinou skupinou a zpětnou vazbou na vzniklý materiál.
  • Skupina připraví prezentaci svého prohlížeče doplněnou např. o další funkce prohlížečů či futuristické návrhy, co vše by mohl prohlížeč umět v budoucnosti.
  • Znalosti dětí je možné ověřit vyplňováním prázdných kartiček a vkládáním do modelu prohlížeče na místa, která vykonají příslušnou akci.
 • Promyslete způsob rozdělení žáků do skupin, skupiny by měly mít v ideálním případě sudý počet žáků.
 • Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozmyslete si, v které fázi práce budou žáci lepit prvky a jejich názvy.
 • Rozmyslete si, kam nasměrujete reflexi probraného učiva. 

Zahájení

 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky.
 • Dejte žákům čas na pročtení pokynů a následně odpovězte na dotazy. Ujistěte se, zda rozumí pravidlům při otáčení kartiček s názvy.

Průběh

 • Sledujte, zda žáci správně umísťují vystřižené prvky okna prohlížeče. Nebraňte žákům udělat chybu a poučit se z ní. 

Ukončení

 • Práce na modelu prohlížeče končí reflexí jednotlivých skupin žáků, které si práce mezi sebou vymění a sdělují si, kde jsou podle nich nějaké nesrovnalosti. Pokud si neví rady, zkuste je navést na správná řešení.

Reflexe

 • K čemu slouží internetový prohlížeč? Co nám umožňuje? 

(Můžeme se pomocí něho připojit k internetu a prohlížet si informace, hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa, komunikovat...)

 • Víte, v jakých zařízeních můžeme internetový prohlížeč najít? Liší se tato zařízení nějak od sebe? 

(Počítač, notebook, tablet, telefon, TV... Velikostí zobrazovací plochy, funkcemi...)

 • Znáte názvy nejběžnějších internetových prohlížečů? Který používáte a proč? 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari...)


 Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.05 MB
PDF
Pracovní list pro žáky
pdf
205.08 kB
PDF
Metodický list pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

listy pro žáky Webový prohlížeč, s přílohami: Obrys okna prohlížeče (Příloha 1), Prvky prohlížeče – k vystřižení (Příloha 2), Názvy prvků prohlížeče – k vystřižení (Příloha 3), Popisky akcí prohlížeče – k vystřižení (Příloha 4), nůžky, lepidla