Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vyhledávání a klíčová slova
Odborný článek

Vyhledávání a klíčová slova

Anotace

Žáci postupně prochází třemi aktivitami. První aktivita je seznámí s principy poskytování informací na internetu a kategorizací informačních zdrojů, druhá prostřednictvím myšlenkové mapy umožní žákům předat vlastní zkušenosti ostatním spolužákům a třetí aktivita seznámí žáky s principy využívání klíčových slov.

Cíl

Žák pochopí kategorizaci informačních zdrojů a účel klíčových slov.

Popis činnosti

 • Nejprve všichni žáci ve třídě společně diskutují nad obrázkem.
 • Pak se žáci rozdělí do skupin. Nad týmž obrázkem se znovu zamyslí a na lístečky začnou vypisovat své nápady, na každý lísteček jeden nápad.
 • Nápady pak sestaví do myšlenkové mapy.
 • Nakonec celá třída znovu pracuje společně. Učitel rozdá každému žákovi kartičku a žáci si je vzájemně připevní na záda. V tichosti (bez použití slov) musí žáci najít ty kartičky, které k sobě patří.
 • Nakonec takto vzniklé skupiny žáků zdůvodní, proč si myslí, že k sobě patří.

Předpokládaný čas

40 minut

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní list se třemi aktivitami a rozmyslete se, jak aktivity žákům vysvětlíte a propojíte mezi sebou. Například:
  • U první aktivity by ze společné diskuse mělo vyplynout, že na internetu existuje mnoho informačních zdrojů různého charakteru. Určité zdroje přitom mají některé společné znaky (vyhledávače, encyklopedie, vyhledání záznamů, např. jízdní řády aj.).
  • U druhé aktivity by žáci měli na lístečky dopsat vlastní zdroje a sestavit myšlenkové mapy s tím, že budou lístečky sdružovat podle společných znaků, které jste si pojmenovali u první aktivity.
  • Třetí aktivita slouží k uvědomění si efektivní práce ve vyhledávačích – nalezení společných znaků informací, které chceme najít. Žáci by měli pochopit základní principy a důvody pro využívání klíčových slov.
 • Rozmyslete si, jak u jednotlivých aktivit rozdělíte žáky do skupin a jaké pomůcky budete potřebovat:
  • U první aktivity postačí jeden nástěnný list (případně promítnutí přes dataprojektor).
  • U druhé aktivity potřebuje každá skupina psací potřeby a lístečky pro psaní nápadů.
  • U třetí aktivity je potřeba mít připravené kartičky pro hru na hledání společných znaků (ideálně budou skupinu tvořit čtveřice žáků).
 • U druhé aktivity jsou pro práci ve skupině naplánovány role: koordinátor, člen týmu, hlídač času a pomůckář. Připravte si, jak role žákům vysvětlíte a jakou činnost jim přidělíte (minimální činnost je popsána v pracovním listu pro žáky). Metodu rozdělení do skupin si připravte tak, aby byl brán ohled na role.
 • Dobře si naplánujte čas a připravte si pomůcky tak, aby vás nezdržovalo jejich rozdávání.
 • U třetí aktivity si pročtěte pravidla hry, najdete je v Listu pro žáky.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi probraného učiva.

Zahájení

 • Popište žákům plán hodiny a rozvrhněte čas (obojí můžete zapsat na tabuli).
 • Rozdejte žákům pokyny a nechte je, aby si je zběžně pročetli. Následně odpovězte na dotazy.

Průběh

 • Zahajte práci na první aktivitě. Sledujte čas a v závěru směřujte diskusi k tomu, aby žáci hledali společné znaky pro kategorizaci informačních zdrojů. Ty můžete společně pojmenovat a zapsat na tabuli.
 • Rozdělte žáky do skupin pro druhou aktivitu a pomozte jim s obsazením rolí. Potom sledujte, zda žáci plní své role a zda sestavují myšlenkové mapy podle dohodnutých pravidel. Sledujte čas.
 • U třetí aktivity rozdejte kartičky a zopakujte základní pravidla, která jsou uvedena také v Listu pro žáky. Při hře kontrolujte, zda žáci pravidla dodržují. Sledujte čas.

Ukončení

 • U třetí aktivity nechte žáky zdůvodnit, proč přiřadili kartičky k sobě. Motivujte žáky k vysvětlování i nejednoznačných přiřazení či alternativních řešení.
 • Pokud zbude čas, projděte si společně sestavené myšlenkové mapy jednotlivých skupin, které vznikly jako výstup druhé aktivity.

Reflexe

 • O kterých informačních zdrojích jste nevěděli, že na internetu existují? Podle jakých znaků rozpoznáte, že určité stránky mají podobný účel?
 • K čemu slouží vyhledávače? Jaký typ informace umožní vyhledat, tj. co prostřednictvím vyhledávačů nacházíme?
 • Jaká pravidla tvorby klíčových slov byste doporučili ostatním, aby pomocí vyhledávače našli potřebnou informaci co nejsnadněji?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.55 MB
PDF
Pracovní list pro žáky
pdf
250 kB
PDF
Metodický list pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

listy pro žáky Vyhledávání a klíčová slova, s přílohou Kartičky – k vystříhání nůžky, lístečky papíru na psaní, psací potřeby, špendlíky nebo něco jiného, čím lze připevnit na záda kartičky