Odborný článek

Užitečné weby

8. 1. 2014 Základní vzdělávání
Autor
InGeneration

Anotace

Žáci ve skupinách posuzují různé internetové zdroje, určují jejich účel a důležitost. Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu zdrojů informací na internetu.

Cíl

Žák získá povědomí o užitečných webových stránkách na internetu a možnostech, jak je využít při řešení situací v běžném životě.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou v pracovním listu obrázkový seznam internetových zdrojů, se kterým budou pracovat.
 • Nejprve si seznam prohlédnou.
 • Vyberou internetové zdroje, které znají, a navzájem si ve skupině vysvětlí, k čemu je mohou použít.
 • Do tabulky skupiny doplní další internetové zdroje, které v seznamu nenašly.
 • Každá skupina si zvolí jednu z variant další práce se seznamem, příp. vybere učitel:
  • Varianta A – Výběr užitečných zdrojů
  • Varianta B – Výběr užitečných zdrojů a příklady použití
  • Varianta C – Otázky a odpovědi
  • Varianta D – Řešení situací
 • Výstupem každé varianty je prezentace výsledků ostatním skupinám a výběr vystřižených ukázek internetových zdrojů.
 • Vystřižené ukázky žáci použijí ve skupinách k vytvoření myšlenkové mapy.
 • V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

Pro každou z map podle zvolené varianty 35–45 minut.

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní list se seznamem užitečných webových stránek a rozmyslete si, které druhy internetových zdrojů využijete a na které se budete soustředit. Pak se rozhodněte, zda upravíte seznam ukázek webových stránek jen na ty vybrané, nebo zda ponecháte všechny.
 • Pročtěte si varianty aktivit a rozhodněte se, které z nich využijete.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, připravte si jednoduchou ukázku (obrázek schématu myšlenkové mapy mají žáci i v pracovním listu).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin. Pokuste se o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role. Pro každou skupinu:
  • vytiskněte pracovní list se seznamem internetových zdrojů;
  • připravte papír pro znázornění myšlenkové mapy (minimálně A4, nejlépe A3);
  • připravte lepidlo a nůžky.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi probraného učiva.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a nechte žáky, ať si role mezi sebou rozdají.
 • Dejte žákům čas přečíst si úvodní pokyny, které jsou obsahem 3. kroku v pracovním listu (výběr webů, které žáci znají), a následně odpovězte na případné dotazy.
 • Upřesněte pravidla pro výběr variant.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, pomocí vlastní ukázky nebo schématu v pracovním listu vysvětlete základní pravidla pro jejich tvorbu.

Průběh

 • Buďte žákům připraveni pomoci s plněním 3. kroku v pracovním listu, zejména ze začátku.
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Sledujte, zda žáci pracují na správných variantách.
 • Sledujte, nakolik žáci dodržují pravidla pro tvorbu myšlenkových map.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map.

Reflexe

 • Které webové stránky představené v dnešní hodině jsou pro vás nové?
 • Je nějaká stránka, která vám připadala natolik zajímavá, že bychom se k ní měli v dalších hodinách ještě vrátit?
 • Uveďte příklady:
  • internetových služeb pro vyhledávání na internetu
  • zdrojů na internetu se zobrazením míst (měst)
  • konkrétních webových stránek, které patří k určitému typu internetových zdrojů, například internetové mapy, elektronické slovníky, zpravodajské weby apod.Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
9.82 MB
PDF
Pracovní list pro žáky
pdf
192.38 kB
PDF
Metodický list pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

list pro žáky Užitečné weby, nůžky, lepidla, čisté papíry pro myšlenkovou mapu (minimálně A4, nejlépe A3), psací potřeby (fixy)