Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Chcete znát více své žáky a jejich rodiče?
Odborný článek

Chcete znát více své žáky a jejich rodiče?

9. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Hana Maláčková

Anotace

Dotazníky by měly být jedním z mnoha nástrojů sloužících k hodnocení školy, jejich význam by neměl být přeceňován, ale brán jako jedna z možností, jak posunout školu dopředu, jak zajistit žákům a rodičům vstřícnost, komunikativnost.

Poznáte, jestli ve vaší škole vše funguje, nebo je naopak něco v nepořádku? Jsou žáci spokojení? Jsou spokojeni rodiče? Podobné otázky trápí občas asi většinu z nás. Jednoduchá odpověď ani recept neexistují. Většina škol si vytváří svůj vlastní evaluační systém, který jí pomáhá na podobné otázky nalézat odpovědi.

V tomto příspěvku bychom se s vámi chtěli podělit o osvědčený způsob, který používá naše speciální základní škola Domino 2 jako jeden z evaluačních nástrojů. Jedná se o dotazníky pro žáky a pro rodiče. Z výsledků dotazníkového šetření sestavujeme grafické přehledy, doprovázené našimi závěry, se kterými poté seznamujeme učitele, žáky a rodiče.

Dotazník pro žáky

Dotazníky jsou zadávány většinou na jaře (duben/květen). Jsou součástí evaluace školy, současně slouží k porovnání s výsledky předchozími. Můžeme tak hodnotit, jak se mění vztah učitel - žák, vztah k vedení školy, vnímání klasifikace a klimatu školy apod. Na základě zkušeností jsme dospěli k závěru, že nejvýznamnější je právě toto porovnání, na kterém je možné sledovat posun či pokles určitých ukazatelů života školy.

Dotazníky pro všechny ročníky?

Jsme škola pouze s 1. stupněm ZŠ, která se specializuje na žáky se specifickými poruchami učení a LMD. Dotazníky jsme zadávali ve všech ročnících. Po prvním zadání jsme se po dohodě s učiteli i rodiči rozhodli, že dotazníkové šetření nebudeme provádět v prvních dvou ročnících (tedy v 1. a 2. třídě). Důvodem bylo i to, že naši žáci mají i ve druhém ročníku značné problémy nejen s přečtením otázky, ale především s pochopením významu, tedy i s odpovědí, a to i přesto, že otázky žákům čte učitel. Dalším důvodem je podle mého názoru to, že v těchto ročnících bývá důvěra v učitele, školu a spolužáky značná a pokud žák cítí nějaké ohrožení, nepotřebuje dotazník, aby se učiteli svěřil.

Žák vyplňuje dotazník jednoduchým výběrem a zaškrtáváním daných možností. Nemohu to posoudit z vlastní zkušenosti, ale domnívám se, že právě pro 2. stupeň základní školy by tyto dotazníky mohly mít zásadnější význam (samozřejmě po upravení některých otázek či jejich formulací, příp. přidáním či úplnou změnou otázek).

Dotazník pro rodiče

Dotazníky pro rodiče zadáváme na třídních schůzkách ve 3. čtvrtletí, jsou součástí evaluace školy. Rodiče upozorňujeme na možnost anonymity vyplnění dotazníku (je samozřejmě i možnost nevyplňovat vůbec). Rodiče mají v dotaznících možnost vyjádřit se k činnosti školy, kvalitě výuky, vztahovým otázkám ve škole a dalším problémům.

Hodnocení dotazníků, jejich zpracování

Dotazníky zpracováváme pro jednotlivé třídy. Jde o podklad pro třídního učitele, který tak má možnost pracovat na vnitřním klimatu své třídy. Pro všechny ročníky připravujeme grafy. Právě ty jsou podkladem pro evaluaci školy a pro zamyšlení vedení školy a pedagogického sboru nad výsledky šetření. Výsledky dotazníkového šetření pro rodiče jsou také podkladovým materiálem pro další práci, především při porovnání s výsledky předchozích let. S těmito výsledky v podobě grafů seznamujeme na dalším setkání rodiče a zároveň jim sdělujeme závěry, které jsme na základě výsledků učinili i s opatřeními, která chceme přijmout.

Otázky v dotaznících

Při vytváření dotazníků jsme vycházeli ze situace naší školy:

  • z věkového složení
  • z prostorových možností
  • sociální postavení rodin apod.

Skladbu otázek je třeba přizpůsobit místu, ve kterém se škola nachází. Vedle obecných dotazů je dobré vypracovat otázky specifické pro daný region, věnovat se školním problémům apod. Na tvorbě dotazníků se podílelo širší vedení školy (ředitel, zástupce, ved. vych. ŠD). Pokud jsme zjistili, že některá z otázek v dotazníku pro žáků je nesrozumitelně formulovaná nebo činí žákům potíže, v dalším roce jsme ji upravili, ale ponechali jsme její význam tak, aby byla zachována možnost porovnání.

Podobná šetření mají poměrně dobrou vypovídající schopnost, pokud jsou zadávána s možností zachování anonymity a není z nich vyvozována žádná osobní zodpovědnost (ať už vůči respondentovi, nebo vůči učiteli). Dotazníky by měly být jedním z mnoha nástrojů sloužících k hodnocení školy, jejich význam by neměl být přeceňován, ale brán jako jedna z možností, jak posunout školu dopředu, jak zajistit žákům a rodičům vstřícnost, komunikativnost. Z grafů je možné mnohé vyčíst a mnohé napravit již v počátcích. Nabízí se velká škála možností, jak dotazníky zpracovat, určitě by bylo dobré vypracování otázek zadat třeba školnímu psychologovi či speciálnímu pedagogovi. Možností, jak postupovat, je mnoho, stačí si zvolit a začít.


Tento článek byl převzat z publikace Evaluace a diagnostika pro ředitele na ZŠ z Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o.Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
78.13 kB
PDF
Dotazník pro rodiče
pdf
130.86 kB
PDF
Dotazník pro žáky
pdf
208.98 kB
PDF
Dotazník školního klimatu pro rodiče
pdf
217.77 kB
PDF
Dotazník školního klimatu pro učitele
pdf
164.06 kB
PDF
Dotazník školního klimatu pro žáky gymnázií
pdf
100.59 kB
PDF
Ukázka závěru výsledků
pdf
237.3 kB
PDF
Ukázky zpracování výsledků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Maláčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy