Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Rukodělné činnosti žáků v terapeutické dílně I.
Odborný článek

Rukodělné činnosti žáků v terapeutické dílně I.

29. 5. 2013 Speciální vzdělávání
Autor
Jitka Makovcová
Spoluautoři
Ing Renata Votavová
Martina Hromadníková

Anotace

Článek je zařazen do seriálu Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem. Poskytuje informace o výstupech projektu Základní školy speciální a Praktické školy Černovice. V rámci tohoto seriálu již byly zveřejněny jednoduché cvičební řady s návodem jak cvičit s žáky se zdravotním postižením v hodinách zdravotní tělesné výchovy a několik originálních pracovních postupů popisujících vznik jednoduchých výrobků v keramické dílně. V následujícím článku jsou poskytnuty další pracovní postupy (ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) tentokrát výrobků z pedigu.

Úvod

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je důležitou oblastí ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Pedagogové u žáků v průběhu výuky rozvíjejí jejich motoriku, vedou je k získání manuální zručnosti a k vytváření praktických pracovních dovedností.

Očekávané výstupy oblasti stanovují, že žák by měl být schopný pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů. Je žádoucí vybírat takové typy výrobků, které dokáží žáci v maximální míře vytvářet vlastními silami, z laciných materiálů, výrobky motivující žáky k procesu tvorby.

Jako inspiraci mohou pedagogové využít následující pracovní postupy názorně dokumentující krok za krokem vznik jednoduchých výrobků z pedigu. Positivem je:

 • nabídka obtížnosti výroby ve třech úrovních;
 • líbivost výrobků, která je pro žáky při jejich výrobě dobrou motivací;
 • nízká nákladovost;
 • osvojení si dovedností při jejich výrobě využitelných v praktickém životě (např. uzel u vánočního řetězu či anděla).

Opět lze s poskytnutými pracovními postupy (především s řadou fotografií v příloze) pracovat také při motivaci žáků, při jejich hodnocení či v hodinách jiných vyučovacích předmětů (např. čtení, řečové výchovy, matematiky…). 

Cíl

Anděl:

 • ohýbání
 • svazování pedig. prutů
Kytička - zápich do květináče:
 • zapichování pedigu
Vánoční řetěz:
 • provlékání pedigu
 • obtáčení pedigu
 

Anděl

Doba přípravy: 10 min.
Stupeň náročnosti: náročné

 1. Připravíme si tři pruty šény (10 cm) a tři pruty šény (20 cm). Kratší pruty svážeme uprostřed ( křídla).
 2. Delší pruty ohneme napůl a mezi ně vložíme křídla. Ohnuté pruty pod křídli pevně svážeme.
 3. Do horní části ohybu zasuneme slabý pedig. prut na který z jedné strany navlékneme korálek a druhý konec prutu provlékneme druhou stranou korálku.
 4. Z konců proutků uděláme uzlík a zapleteme je do kruhu. Zbylé konce zastříhneme a vsuneme do korálku.
 5. Kleštičkami upravíme- zastříhneme křídla a sukni anděla.
 

Kytička - zápich do květináče

Doba přípravy: 5-10 min.
Stupeň náročnosti: jednoduché 

 1. Než budeme pruty namáčet, nastříháme je. Počet prutů je dán podle otvorů na kolečku.
 2. Pruty zapichujeme do otvorů po obvodu celého kolečka.
 3. Do posledního otvoru zapíchneme delší 15 cm. dlouhý prut, který slouží k zápichu do hlíny.
 

Poznámka:  Prostředek kytičky můžeme nabarvit barvami na dřevo.

Vánoční řetěz

Doba přípravy: 5 – 7 min.
Stupeň náročnosti: středně těžké

 1. Nastříháme si pruty podle toho, jak chceme, aby byla velká očka na řetězu. Dětem se lépe pracuje se slabším pedigem, ale může být použit i silnější. Uchopíme oba konce prutu a uděláme uzlík.
 2. Uchopíme jeden konec prutu a provlékáme ho do kruhu. To samé uděláme i s druhým koncem. K hotovému kolečku napojíme další.
 3. Přesahující konec u kolečka zastřihneme kleštičkami tak, aby se nám konec prutu opíral o kolečko. Zastřihávat můžeme, až po dokončení celé délky řetězu.

Reflexe

Součástí pracovních postupů v příloze jsou i záznamové archy s příklady slovního hodnocení práce jednotlivých žáků. S jejich pomocí si lze udělat představu o náročnosti výroby a možnostech přizpůsobení výuky individuálním potřebám žáka. Vyučující se může lépe připravit na postup výroby („…samostatně by neprovedl žádnou část…, …práci odmítá…,pracovala samostatně pouze s dohledem…) i možné modifikace. Ze záznamových archů je zřejmé, že pracovní postup je konstruován tak, aby i žáci s nejtěžším typem postižením měli prostor pro vlastní aktivitu („…velkou radost projevoval při namáčení pedigu...“). Nechybí ani popis prožívání procesu tvorby žákem („…hotový výrobek si ohmatal a měl radost…“). Ze záznamů je zřejmá profesionalita vyučujících včetně jejich osobního přístupu k žákům.


Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v ZŠ speciální a Praktické škole Černovice, reg. č. CZ 1.071.2.3701.0003.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
588.87 kB
PDF
Anděl
pdf
374.02 kB
PDF
Kytička - zápich do květináče
pdf
381.84 kB
PDF
Vánoční řetěz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Makovcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních činnostech
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Anděl: šéna, pedig. prut, korálek, lýko (provázek), kleštičky Kytička - zápich do květináče: dřevěné kolečko s otvory po obvodu, barevný pedig 9-10 cm a 1x 15 cm dlouhý prut ( 3,00 mm ), kleštičky Vánoční řetěz: pedigové pruty o délce cca 30 cm ( i kratší ), kleštičky