Odborný článek

Oxid uhličitý

18. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl podpořit zájem o výuku chemie a fyziky na ZŠ. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům formou mediální výchovy, kde žáci tvořili doprovodné výukové filmy k tématu. Cílem práce Oxid uhličitý bylo samostatné provedení konkrétních experimentů dle popsaného návodu, zformulování postupů a závěrů pozorování. Při hledání informací rozvíjeli žáci čtenářskou gramotnost. Využívali informací načerpaných v hodinách chemie při praktické činnosti v laboratoři, schopnost porovnání chování a vlastností jednotlivých plynů. Práce byla složena z několika dílčích pokusů, které dokazovaly vlastnosti oxidu uhličitého.

Cíle:

- žák vlastními slovy popíše fyzikální a chemické vlastnosti oxidu uhličitého, jeho význam a využití;
- žák postupuje podle písemně zadané instrukce;
- žák vyvozuje závěry z pozorování chemických reakcí.

Metody práce:

Samostatné provádění experimentů ve dvojicích, diskuze.

Časový plán:

Dvouhodinové laboratorní cvičení. 

Co je třeba si připravit:

pro jednu skupinu:

 • 2 sklenice od kompotu (kádinky), 2 lékařské rukavice, prášek do pečiva, ocet;
 • špejle, hodinové sklo, svíčka;
 • 2 kádinky, lžička, hydroxid vápenatý, odměrný válec, nálevka, filtrační papír, skleněná trubička.

pro všechny:

 • sifónová lahev, náhradní bombičky, hadička, bublifuk, větší nádoba (akvárium).

Poznámky:

 • Jako zdroj CO2 je možno použít i přístroj SODASTREAM, výhodou je i větší objem náplně.
 • Místo skleněné trubičky je možno použít dostupnější brčko.
 • Pokud i po přefiltrování zůstává vápenná voda zakalená, používáte starý hydroxid vápenatý.

Hodnocení:

V hodnocení se zaměříme na schopnost provedení experimentu dle napsaného návodu a správného vyplnění pracovního listu. Všímáme si i úpravy, kvality nákresu a schopnosti formulovat odpovědi do vět. Laboratorní práci hodnotíme známkou. Upozorníme žáky, že hodnocen je i průběh práce, nejen pracovní list.

Poznámky:

V práci úmyslně nepoužíváme žádné chemické rovnice, protože ji zařazujeme v době, kdy byla v chemii dokončena kapitola „Oxidy“ a ve fyzice je probrána kapitola „Mechanické vlastnosti plynů“. Chemické rovnice ještě žáci neznají.

Přípravu CO2 z octa a kypřícího prášku doporučuji připravit pro každého žáka. Je to velmi zajímavý experiment. Žáci fascinovaně pozorují uvolňování plynu a postupné nafukování rukavice a chtějí si ho většinou vyzkoušet sami.

U experimentu se sifonovou lahví se postupně všichni vystřídají. Většinou ho chtějí také všichni vyzkoušet, připravte dost bombiček.


 

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
431.64 kB
Dokument
Oxid uhličitý_ML
docx
433.59 kB
Dokument
Oxid uhličitý_PL
docx
430.66 kB
Dokument
Oxid uhličitý_TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 2. 2013
V rámci laboratorní práce je dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy - vědět, že dodržení jasně zadaného postupu omezuje kreativitu žáků, ale současně rozvíjí čtení s porozuměním

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Sifónová lahev, náhradní bombičky, hadička, bublifuk, větší nádoba (akvárium).