Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak rozvíjet orientaci v přípravné třídě? – 1. díl
Odborný článek

Jak rozvíjet orientaci v přípravné třídě? – 1. díl

Anotace

Orientace v prostoru, vpravo/vlevo a v čase je jednou z oblastí, kterou žák potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohl úspěšně naučit číst, psát a počítat. Prostorovou, pravolevou a časovou orientaci nejvíce ovlivňuje úroveň zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, hmatu a řeči.

Orientace v prostoru

Prostor je definován třemi osami – horizontální, vertikální a předozadní. Správná orientace v prostoru vyžaduje nejen jeho vnímání, které je výslednicí smyslových orgánů a mentálních výkonů, ale také adekvátní zobrazování. (Zelinková, 2003)

Dobrá orientace v prostoru usnadňuje každodenní život. Uspořádáváme si své blízké okolí, orientujeme se ve vzdálenějším prostoru. Vnímání prostoru úzce souvisí s vnímáním tělesného schématu, vzájemně se ovlivňují a spolupodílejí na koordinaci pohybů. Představu o uspořádání prostoru získáváme na základě dlouhodobých zkušeností z více zdrojů. (Bednářová, 2010)

Cíle této oblasti:      

 • Pojmy nahoře/dole,

*Hlava, ramena, kolena, palce

„Hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, kolena, palce.
Hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos."

Učitel stojí s žáky v kruhu – všichni na svém těle ukáží, kde mají hlavu, ramena a další části těla dle textu. Následně učitel předříkává říkanku (viz výše) a žáci jednotlivé části ukazují na těle. Komu se daří, připojuje se k říkance a zároveň ukazuje části těla. Hru zopakujeme 3–5x ve zrychlujícím tempu. Na závěr hry jmenujeme předměty, které jsou v místnosti nahoře, dole.

 • předložkové vazby na, do, v,

*Pracujeme s žáky v kruhu. Situaci vytvoříme z reálných předmětů (použít lze taktéž pracovní list) – postavíme průhlednou skleničku na židli dnem vzhůru a kolem „na, do, v“ rozestavíme reálné předměty. Nejdříve pokládáme otázky: Co je na skleničce? – Tužka, Co je ve skleničce? – Míček. Nejobtížnější jsou otázky: Kde je tužka? – Na skleničce.

 • níže/výše,

*Pracujeme s žáky v kruhu. Vytvoříme pracovní list s 6 řádky, na každém řádku bude namalováno několik předmětů, zvířat. Poté žáci odpovídají na otázky: Je medvěd níže nebo výše než slon?

 • vpředu/vzadu,

*Hádej, kde je kostka

Sedíme s žáky v kruhu, jeden žák dostane malou kostku, kterou schová ve své dlani za zády tak, aby ji ostatní žáci neviděli. Jednu ruku natáhne dopředu, druhou dozadu při zavřených dlaních. Ostatní žáci hádají, ve které ruce kostku drží – pojmenují, zda je vpředu nebo vzadu. Hráč, který uhádne, dostává kostku a hra pokračuje po kruhu dál.

 • předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi,

*Využijeme pracovního listu nebo reálných předmětů. Vytvoříme jednoduchý obrázek a žáci odpovídají na otázky: Který míč je před domem?, Který míč je za domem?, Který míč je pod stromem? Později otázky ztížíme a žáci sami popisují, kde je dům, kde je zelený míč apod. Sledujeme taktéž používání předložkových vazeb ve spontánní řeči.

 • daleko/blízko,

*V místnosti rozestavíme 3 židle tak, aby byly od sebe různě vzdálené. Poté žáci popisují, zda je žlutá židle blízko, daleko. Můžeme využít pozorování na vycházce venku, v přírodě. Pro tuto aktivitu nepoužíváme pracovní list.

 • první/poslední,

*Sedíme v kruhu a doprostřed vyskládáme řadu zvířat – žák zvíře pojmenuje a určí, zda je první, poslední, předposlední, uprostřed, hned za, hned před apod. Se zvířaty můžeme poté manipulovat podle zadání učitele – veverku je třeba dát nahoru, pštrosa do pravé ruky apod. Tuto aktivitu můžeme obměňovat jinými tématy – např. ovoce (vhodnější je opět reálné předměty nebo makety). Doplníme pracovním listem i jako domácí procvičování.

Autor díla: Petra Pšeničková
 • uprostřed, prostřední, předposlední,

*Sedíme v kruhu a doprostřed vyskládáme řadu zvířat – žák zvíře pojmenuje a určí, zda je první, poslední, předposlední, uprostřed, hned za, hned před apod. Se zvířaty můžeme poté manipulovat podle zadání učitele – veverku je třeba dát nahoru, pštrosa do pravé ruky apod. Tuto aktivitu můžeme obměňovat jinými tématy – např. ovoce (vhodnější je opět reálné předměty nebo makety). Doplníme pracovním listem i jako domácí procvičování.

 • orientace v okolí – dítě ví, jak se jde do obchodu, do školky, ...

*Žáky vyzveme, aby popsali, kudy, jakou cestou chodí do školy, do obchodu. Pokud se žákům nedaří, tak se této aktivitě věnujeme při pobytu venku – vedeme je ke vnímání cesty a jejímu jednoduchému popisu.

 • hned před / hned za,

*Sedíme v kruhu a doprostřed vyskládáme řadu zvířat – žák zvíře pojmenuje a určí, zda je první, poslední, předposlední, uprostřed, hned za, hned před apod. Se zvířaty můžeme poté manipulovat podle zadání učitele – veverku je třeba dát nahoru, pštrosa do pravé ruky apod. Tuto aktivitu můžeme obměňovat jinými tématy – např. ovoce (vhodnější je opět reálné předměty nebo makety). Doplníme pracovním listem i jako domácí procvičování.

 • vpravo/vlevo na vlastním těle,

*Peříčko

Pracujeme s žáky v kruhu. Učitel vybere žáka a pošimrá ho peříčkem na těle. Žák popisuje, kde ho učitel pošimral: na pravém koleni, na levém lokti, ... Žáci se vystřídají.

 • vpravo/vlevo umístění předmětu,

*Hřeben

Pracujeme s žáky v kruhu. Každý žák přinese obyčejný hřeben (ne kartáč). Nejdříve učitele položí dva hřebeny vedle sebe a žáci určují, zda zuby hřebenu jsou ve stejném směru. Později každý pracuje s vlastním hřebenem a pokládá jej podle vzoru učitele. Závěry již žáci pracují podle zadání: Polož zuby dolů, zuby nahoru, zuby vpravo, ...

Autor díla: Petra Pšeničková

*Schovaný předmět

Učitel určí dva žáky, jeden je v roli hledajícího a druhý v roli navigátora. Hledající žák jde mimo místnost třídy a ostatní pro něj schovají konkrétní předmět. Žák se vrací do třídy a navigátor popisuje (s případnou kontrolou či dopomocí učitele), kde má hledat – „např. rovně, zahnout doprava, dolů, ...“. Žáci se v hraní rolí střídají.

*Domečky

Pracujeme s žáky v kruhu, každý žák má v ruce zalaminovaný papírový domeček se čtyřmi nastřiženými okny. Žáci otevírají okna dle pokynů učitele: Otevřete okna nahoře, všechna okna vlevo, ... V další hře zadání ztížíme na dvě kritéria: Otevřete okna vpravo nahoře, vlevo dole, ...

*Na kouzelníka

Pracujeme s žáky v kruhu. Učitel/kouzelník pro každého žáka vykouzlí nějaký předmět, který mu vloží do ruky. Žák popisuje, zda je předmět v levé ruce, v pravé ruce, v levé ruce vpředu, v levé ruce vzadu apod.

*Loto

Pracujeme s žáky v kruhu. Předložíme zalaminované pruhy s obrázky, které jsou na pruhu seřazeny za sebou. Jedná se o stejný obrázek (např. myš), který pokaždé směřuje jinam (ocas je napravo, ocas je nalevo, ocas je nahoře, ocas je dole). Žáci na pruh přikládají rozstříhané obrázky (jedná se opět o myš) a doprovází slovním popisem – myška má ocas nahoru, myška má ocas vpravo.

 • vpravo nahoře / dvě kritéria,

*Čtyři pole

Žáci pracují v lavicích, každý má pracovní list, který je rozdělen na čtyři pole. Pokládá drobný předmět (knoflík, kolíček, autíčko) do správného pole dle zadání učitele: Polož knoflík doleva, nahoru, ...

*Devět polí

Žáci pracují individuálně v lavicích, každý žák má pracovní list, který je rozdělen na devět polí. Zakreslují dle instrukcí učitele do jednotlivých polí obrázky. Vpravo nahoru namaluj slunce, vlevo dolů dům, vedle domu vpravo kytku, nad kytku strom apod. Prostřední pole vymaluj žlutě, pole vpravo nahoře černě, pole vedle žluté vlevo zeleně apod. (Bednářová 2008)

Autor díla: Petra Pšeničková

Výčet uvedených aktivit je pouze ukázkou, jak uchopit konkrétní cíl. Možností rozvoje je mnoho. Doporučuji využít taktéž doporučených pracovních listů.

Použité zdroje a literatura

BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
ZELINKOVÁ, O.: Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-800-7.

Doporučená literatura – vhodné pracovní listy 

REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.
JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Praha:  D + H, 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998. 
BEDNÁŘOVÁ, J.: Orientace v prostoru a čase. Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0022-0.            

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 10. 2012
Příspěvek čtenářům nabízí zajímavé aktivity k dostatečné stimulaci a rozvoji žáka v oblasti zrakového vnímání - orientaci v prostoru. Prostor je definován třemi osami – horizontální, vertikální a předozadní. Správná orientace v prostoru vyžaduje nejen jeho vnímání, které je výslednicí smyslových orgánů a mentálních výkonů, ale také adekvátní zobrazování. (Zelinková, 2003)

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně