Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jídlověda: Jak podpořit zdravé stravování
Odborný článek

Jídlověda: Jak podpořit zdravé stravování

5. 4. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Margit Slimáková Ph.D.

Anotace

Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
Program nabízí: návrhy, jak lze popisované téma zařadit v několika různých vyučovacích předmětech, odkazy na zpracované materiály pro žáky (pracovní listy) v jednotlivých předmětech a odkazy na související články, díky kterým je výuka o výživě v rozsahu vhodném pro základní a střední školy kompletně zpracována. 
 
Vzhledem k možnosti zařadit předkládané informace do výuky v několika různých vyučovacích předmětech anebo ročnících za sebou se žáci mohou k učivu vracet a tak posilovat své vědomosti. Díky možnosti následného využití nabízených pracovních listů mohou žáci dále s tématem pracovat samostatně anebo s podporou rodičů doma a tak zapojit do vzdělávání i rodinu.
 

Jak podpořit zdravé stravování

Výživa rozhoduje o kvalitě našeho života, zdravotním stavu i náladě. Zdravou stravu je však naprosto nezbytné podpořit životním stylem. Cílem tohoto programu je probrat pro žáky reálné možnosti, jak se starat o své tělo a aktivně podporovat zdraví. V pracovních listech se píše o významu pohybu, dostatku spánku, dobré náladě a pobytu na čerstvém vzduchu. 
 
Zásadním předpokladem zdraví je vedle výživy také pravidelný a dostatečný pohyb. Co se nepoužívá, chátrá, a podobně je to i s našimi kostmi, mozkovými buňkami a vůbec celým tělem. Proto je pro správnou kondici těla naprosto nezbytné pravidelně a dostatečně se hýbat. Pro správný vývoj mozku se pravidelně učit nové věci, luštit hlavolamy anebo hrát šachy, to znamená všechny aktivity, které nás nutí přemýšlet. Pro správný vývoj svalů, pevné kosti a pružné tělo běhat venku, jezdit na kole nebo bruslích, hrát fotbal nebo basketbal anebo se učit karate, skákat na trampolíně, procházet se, a to nejlépe každý den. 
 
Spát také potřebujeme každý den a hned několik hodin. V tvém věku tělo většinou potřebuje odpočívat 8 až 10 hodin, tak aby si celý organismus dostatečně odpočinul a ráno jsi vstával s plnou chutí a silou do dalšího dne. Nedostatek spánku snižuje obranyschopnost tvého těla, takže můžeš snadněji onemocnět. Navíc nevyspalý člověk je unavený, nemá chuť vstávat  a už vůbec ne sílu učit se anebo si hrát. 
 
Pro zdraví a dobrou náladu také potřebujeme pravidelně trávit čas venku a na sluníčku. Čerstvý vzduch nám dodává kyslík, který je roznášen dýchacími cestami do všech buněk našeho těla a tyto vyživuje. Slunce zase zajišťuje tvorbu vitamínu D v naší kůži, který je moc důležitý pro celou řadu funkcí v našem těle. Vitamín D se takto například podílí na udržení obranyschopnosti těla anebo tvorbě kostí.  
 
Proto je moc potřebné každý den po škole na chvíli vyběhnout na zahradu anebo hřiště, zahrát si venku s kamarády anebo se projít s rodiči. Vždy je také výborné pro krátké vzdálenosti upřednostnit vlastní nohy, kolo, koloběžku anebo třeba brusle před vozením se dopravními prostředky. 
 
Tento program navazuje na předcházející články a shrnuje informace o jednotlivých živinách. Informace o výživových doporučeních lze předávat v rámci výuky celé řady vyučovacích předmětů, jak je navrhováno v jednotlivých pracovních listech, viz odkazy níže. Prakticky doporučuji na počátku hodiny stručné seznámení s probíraným tématem, zadání samostatné školní nebo domácí práce, podle návrhu a individuální anebo skupinové společné vyhodnocení ve třídě. V jednotlivých pracovních listech se nachází vždy několik úkolů či návrhů projektů a je třeba žákům dát vědět, které jim zadáváte. Pro mladší žáky bude vhodnější texty procházet s pedagogem či rodičem, starší žáci mohou s textem pracovat samostatně. Další možnost pro mladší žáky je z textů vybrat jen některé informace a namísto psaní lze velkou část odpovědí kreslit. Většina listů je zpracována na zhruba 15 až 30minutovou práci (záleží na množství úkolů, které si vyberete a budete žákům zadávat), a to včetně času pro obecné uvedení do tematiky a zadání úkolu. Vyhodnocením může být pouze individuální ohodnocení připravené práce nebo společná diskuze o shromážděných informacích.  
 

Cíle výuky podle jednotlivých pracovních listů

Vždy uvádím příklady, možností je mnohem více. Úkoly a cíle lze upravovat na základě věku žáků a času, který si pedagog přeje tomuto tématu věnovat, zájemcům ráda poradím s dalšími možnostmi. 
 
Prvouka, přírodopis a ekologie: vedle představení významu pohybu, dostatku spánku, dobré nálady a pobytu venku také probrání konkrétních možností a pro starší žáky výzva k vyhledávání informací o vitamínu D. 
 
Výtvarná výchova: vedle představení významu pohybu, dostatku spánku, dobré nálady a pobytu venku také výtvarné zpracování tématu, co vše mohu dělat pro své zdraví. 
 
Matematika: vedle představení významu pohybu, dostatku spánku, dobré nálady a pobytu venku také sledování denních činností v závislosti na čase a srovnávání délky pohybové aktivity mezi kamarády i dospělými. 
 
Český jazyk: vedle představení významu pohybu, dostatku spánku, dobré nálady a pobytu venku také vyhledávání informací v textu a jeho zpracování.
 
Zeměpis: vedle představení významu pohybu, dostatku spánku, dobré nálady a pobytu venku také podnět k vyhledávání dat o způsobech trávení času dětí jiných zemí. 
 
Mediální výchova: vyhledávání a samostatné vyhodnocení informací o prostředcích, službách a přípravcích nabízených pro podporu zdraví.
 

Odkaz na studii zabývající se výukou výživy na základních školách

Jak učit děti zdravé výživě, článek v českém jazyce a výběr z dizertační studie (anglicky)
http://www.naturalway.eu/cs/clanky.html
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
141.6 kB
Dokument
JV PL Vlastivěda, zeměpis 9
doc
141.6 kB
Dokument
JV PL Výtvarná výchova 9
doc
141.6 kB
Dokument
JV PL Prvouka, přírodověda, ekologie 9
doc
139.65 kB
Dokument
JV PL Mediální výchova 9
doc
142.58 kB
Dokument
JV PL Český jazyk 9
doc
141.6 kB
Dokument
JV PL Matematika 9

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Margit Slimáková Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída