Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projektové vyučování - ŽIJEME V EVROPĚ
Odborný článek

Projektové vyučování - ŽIJEME V EVROPĚ

4. 4. 2012 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Šárka Mikesková

Anotace

Článek přináší ukázku projektového vyučování na téma Žijeme v Evropě. Popisuje několik aktivit, učebních a hravých činností, které jsou zaměřeny na vytvoření základních poznatků o evropských státech. Žáci porovnávají život a krajinu našeho státu s dalšími evropskými státy. Projekt je vícedenní a je určen pro žáky 5. ročníku.

ÚVOD

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět ve druhém období 1. stupně přináší učivo o evropských státech. Žáci porovnávají život a krajinu našeho státu s dalšími evropskými státy. Dané učivo lze velmi pěkně realizovat formou projektu. Článek přináší ukázku projektového vyučování na téma Žijeme v Evropě. Popisuje několik aktivit, učebních a hravých činností, které jsou zaměřeny na vytvoření základních poznatků o evropských státech. Projekt je vícedenní a je určen pro žáky 5. ročníku, ale lze ho zařadit i do 4. ročníku – podle konkrétního školního vzdělávacího programu. 
 

POPIS PROJEKTU 

1. Motivace 

Volné psaní 

Žáci se rozdělí do skupin a zvolí si zapisovatele. Úkolem skupiny je po dobu 15 minut zapisovat vše, co ví o Evropě a evropských státech. Zapisovatel myšlenky zapisuje. Poté skupina prezentuje své názory před ostatními žáky. 

Rozhovor 

Učitel vede s žáky rozhovor, jehož cílem je u žáků vzbudit zájem o učivo o evropských státech. Možné otázky: Které evropské státy jste navštívili? Co se vám v dané zemi líbilo? Co je pro danou zemi typické? Kam byste se chtěli vydat příště? Proč? Co byste chtěli v dané zemi vidět? Které evropské státy znáte? Víte, jak vypadají vlajky některých evropských států? Jakými jazyky se hovoří v Evropě? Apod. 
 

 2. Možnosti řešení 

Státy v Evropě – příprava referátů 

Učitel rozdělí žákům do dvojic nebo jednotlivě (podle počtu žáků ve třídě) evropské státy. Žáci mají za úkol o svém přiděleném státu zjistit základní informace a připravit si pro ostatní spolužáky referát. Žáci studují texty v učebnici, vyhledávají informace v encyklopediích a na internetu. Nastudované informace a zajímavosti žáci zpracují v písemné či grafické podobě na archy papíru A4. Osnova ke zpracování referátu – název státu, poloha v Evropě, vlajka, velikost, povrch, vodstvo, hospodářství, zajímavosti (typické jídlo, zvyky, co bychom měli o tomto státě vědět apod.). Žáci mohou na svém referátu pracovat ve škole v rámci vyučování nebo může být referát zadán jako domácí úkol – záleží na volbě učitele. 

Malba vlajky 

Každý žák namaluje na výkres A4 vlajku daného evropského státu – toho, o kterém připravuje referát. 

Evropa v číslech 

Žáci porovnávají státy podle rozlohy a podle počtu obyvatel, porovnávají délku řek, výšku hor aj. – zaokrouhlují, řadí, srovnávají, počítají slovní úlohy, … (Pracovní list je zařazen v přílohách.) 

Slohová práce 

Žáci napíší slohovou práci na téma Cestujeme po Evropě – žáci vypravují o zemi, kterou navštívili nebo kterou by chtěli navštívit.

Nad mapou Evropy 

Žáci mají dvě mapy. Do první mapy barevně vyznačují povrch Evropy a řeky. Popisují názvy pohoří, nížin, řek, … V druhé mapě žáci barevně vyznačují jednotlivé evropské státy. Popisují státy a jejich hlavní města. Žáci pracují s fyzickou a politickou mapou Evropy. 

Hudební okénko 

V rámci propojení s hudební výchovou se žáci seznamují s významnými evropskými skladateli – Bach, Mozart, Beethoven, Čajkovskij aj. Zařadíme nácvik francouzské písně s tanečním doprovodem Avignonský most. 

Hra Stát hledá své hlavní město 

Učitel má připraveny kartičky s názvy evropských států a hlavních měst. Každý žák si vylosuje jednu kartičku. Žáci musí najít k sobě dvojici – stát a hlavní město. Následuje společná kontrola správnosti. Hra pokračuje novým losováním. 

Hra Kdo dřív najde 

Dva žáci mají jednu příruční mapu Evropy. Učitel říká názvy států, řek, pohoří, poloostrovů, … Který žák jako první danou věc najde, získává bod. 

Pracovní list – O kom je řeč? 

Žáci vypracují pracovní list. Úkolem žáků je poznat podle indicií daný evropský stát. (Pracovní list je zařazen do příloh.) 

Duel Seveřanů a Jižanů 

Žáci se rozdělí do dvou skupin – na Seveřany a Jižany. Skupiny musí během duelu zdůvodnit, proč je výhodné žít v severní/jižní Evropě. Jaké výhody má život v této části Evropy, co svým občanům nabízí atd.  

Zuřivý reportér 

Žáci se rozdělí do dvou skupin na reportéry a kolemjdoucí. Kolemjdoucí se volně procházejí po třídě a odpovídají na otázky reportérů, kteří je zastavují. Reportéři se pohybují po třídě, zastavují kolemjdoucí a vedou s nimi rozhovor. Kladou jim otázky na téma Evropské státy. Například: Který evropský stát tě nejvíc zajímá? Do které evropské země bys chtěl jet na dovolenou?… Po stanoveném limitu se mohou žáci ve svých rolích vystřídat. Jakmile je aktivita ukončena, následuje její rozbor a zhodnocení.     

Evropský jídelníček 

Ve školní kuchyňce žáci ve skupinkách připravují některé jednoduché pokrmy, které jsou typické pro daný evropský stát. Např. pizza – Itálie, Eintopf – Německo, sendvič – Anglie, lečo nebo bramborový guláš – Maďarsko, saganaki – Řecko, studená polévka – Polsko, halušky – Slovensko apod.     

Státy v Evropě – prezentace referátů 

Každý žák (nebo dvojice) prezentuje před ostatními spolužáky informace, které nastudoval o přiděleném evropském státě­. Žák ukáže stát na mapě Evropy, seznámí spolužáky s namalovanou vlajkou daného státu, pojmenuje hlavní město a další velká města, charakterizuje povrch země, vodstvo, hospodářství, typické znaky daného státu, turistické zajímavosti, … Prezentuje pohlednice, fotografie, publikace o dané zemi (dle možností). 
 

3. Výsledky práce, finalizace činností 

Kniha Naše Evropa 

Svázáním archů A4, na které žáci vypracovávali své referáty o evropských státech, vznikne společná kniha Naše Evropa. 

Výstava 

Žáci připraví výstavu na téma Naše Evropa, kde budou prezentovat vše, co o Evropě zjistili a nastudovali – mapy, kniha Naše Evropa, vlajky států, fotografie z dovolené, pohlednice z evropských zemí, knihy o Evropských státech, … Výstava je prezentována žákům ostatních tříd.
 

4. Reflexe 

Komunitní kruh 

Žáci sedí v kruhu a posílají si kamínek. Žák, který má kamínek hovoří – vyjádří své pocity z prováděných aktivit, sdělí, co se mu líbilo a proč. Poté předá kamínek dalšímu žákovi.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
40.04 kB
Dokument
Pracovní list - O kom je řeč?
doc
27.34 kB
Dokument
Pracovní list - Evropa v číslech

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Šárka Mikesková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 4. 2012
Rozhodně inspirativní námět do výuky, doporučuji nezanedbat práci s informacemi, věnovat pozornost tomu, co už žáci vědí a co je nutné/možné ještě zjistit, pečlivě formulovat otázky, na které budou žáci hledat odpovědi, nabídnout odkazy na stránky, kde lze informace zjistit.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. et Mgr. Aleš Franc
5. 4. 2012, 00:23
Z výčtu aktivit a činností, které mají žáci splnit, vypadá projekt dosti náročně. Docela by mě zajímalo, jakou zkušenost má sama autorka z realizace takto ambiciózně a širokospektrálně nastaveného projektu, co na projekt říkají její žáci, když "sedí v kruhu a posílají si kamínek"? Co se při realizaci projektu osvědčilo a co ne, čeho se vyvarovat, na co klást důraz apod.? 
Jana Petrů
5. 4. 2012, 09:43
Nejsem autorkou textu, ale ráda bych podotkla, že u nás ve škole přesně takhle (kromě  Zuřivého reportéra a přidělování bodů) učíme zeměpis Evropy, jenom tomu neříkáme projekt. Takže nekončíme komunitním kruhem.
Na otázku, co se neosvědčilo - kopírování referátů z internetu: proto musí žáci přesně uvádět zdroj a jeden ze tří povinných musí být "papírový".
Komunitní kruh (posílání kamínku) využíváme občas v třídnických hodinách k diskuzím (viz J. Nováčková: Respektovat...).
Mgr. et Mgr. Aleš Franc
5. 4. 2012, 22:10
Aby nedošlo k mýlce, já ten výše uvedený příspěvek nijak "neshazuju" či nenapadám, mně se naopak velmi líbí. Jen se mi zdá vůči příslušné věkové skupině žáků (5. či dokonce 4. ročníků) poněkud předimenzovaný, proto mě zajímají konkrétní zkušenosti autorky z výuky. Já bych se u páťáků nebo čtvrťáků obával určité "rozplizlosti" a nedotaženosti celého projektu, ale je možné, že se mýlím, jelikož jsem výuky dle tohoto příspěvku nerealizoval. 
Jana Petrů
5. 4. 2012, 22:55
To máte pravdu, ve 4. či 5. třídě bych do toho taky nešla. Zeměpis Evropy máme v 6. třídě a většině dětí je v té době 13 let.
Radek Sárközi
5. 4. 2012, 23:23
Já jsem navštívil výuku na jedné škole na I. stupni a něco podobného jsem tam viděl. Přimlouval bych se ale za to, aby u podobných článků byla povinná fotogalerie z výuky :-)
Mgr. Hana Fišerová
15. 5. 2012, 21:34
Obdobný projekt jsem se svými páťáky realizovala před dvěma lety a myslím, že výsledek byl poměrně zdařilý. Aktivity jsme rozložili do delšího časového období a do různých vyučovacích hodin. V závěrečném projektovém dni děti shrnuly a prezentovaly získané informace a vytvořené materiály (u nás to byl průvodce cestovní kanceláře po vybrané zemi).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

výkresy a archy papíru A4, barvy, pastelky, encyklopedie, mapy Evropy, potraviny podle zvoleného jídelníčku,