Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Tvorba rodokmenu s využitím ICT
Odborný článek

Tvorba rodokmenu s využitím ICT

5. 10. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Černá
Spoluautor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Anotace

Dějepis může na řadu žáků působit jako zajímavý obor, který se však jich osobně příliš netýká a je jim poněkud vzdálený. Tvorba rodokmenů se ale těší stále větší popularitě a tak je možné ji zařadit jako prakticky orientovaný projekt pro výuku.

V dnešní době je stále populárnější vyhledávat rodové kořeny, místa, ze kterých rodina pochází, nebo zajímavé příbuzné, kteří něčím vynikali. Rodokmen také často slouží lidem pro získání vědomí, že někam patří, mají svoji historii a mohou na něco navazovat. Žáci navíc mohou ukázat, že v jejich rodině nejsou vždy pouze Češi, ale s velkou pravděpodobností také Němci, Rakušané, Židé a mnohé další národy. Může tak posloužit jako zajímavý nástroj při výuce průřezových témat, jako jsou Multikulturní výchova nebo Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Tvorba rodokmenu představuje smysluplný projekt, ke kterému se budou žáci často rádi vracet. K tomu je ale potřebné, aby takovýto projekt byl pojatý poměrně velkoryse a jeho účastníci byli seznámeni s metodami rodopisecké práce, mohli pracovat s archivy, atp. Tvorba rodokmenu totiž představuje poměrně jednoduchou (do přiměřené úrovně) činnost, ve které si žáci mohou přímo osahat metody práce historika, což při běžné výuce není úplně možné.

V následujícím článku si krátce naznačíme možnosti takto pojatého projektu a upozorníme na software a webové aplikace, které tvorbu rodokmenů umožňují. Z didaktického hlediska je třeba zdůraznit motivaci žákům. Nejde jen o odkrývání rodinné historie, ale také o navazující aktivity, které mohou s tímto souviset. Jistě bude zcela jinak vnímat výuku holokaustu někdo, kdo zjistí, že členové jeho rodiny při něm zahynuli; stejně zajímavé je sledovat různé migrační vlny z vesnic do měst. 

Pokud jde o hloubku rodokmenu, bude jistě velmi záviset na tom, jak bude strukturován. Pokud bude pozornost věnována jen hlavní větvi rodu vedoucí k žákovi, může být podstatně hlubší než v případě, kdy bude vytvářen maximálně kompletní strom. To je třeba při zadávání práce zvážit. Osobně si myslím, že čím hlouběji žáci půjdou, tím více zajímavostí mohou odhalit. Pedagog musí tento aspekt zvážit, uvážit schopnosti a časové možnosti jednotlivých žáků a na jejich základě nabídnout jasné a přehledné zadání.

Je také nutné si ujasnit, zdali budeme sledovat jen osobnosti, nebo také místa, kde rodina žila, kmotry nebo další informace o osobách. Rodokmen se tak nemusí zabývat jen jednoduchou rodovou strukturou, ale může toho nabídnout mnohem více. 

Do archivů?

Aby projekt měl smysl, je třeba žáky dopředu seznámit s metodami práce, ukázat jim, jak se hledá v archivech, co jsou to matriky, jak jsou číslovány a jakým způsobem se v nich vyhledává. Pokud si v této oblasti není pedagog příliš jistý, může použít dostupnou literaturu (např. Sborník učebních textů pro začínající rodopisce), která jej do základních problémů podrobně zasvětí. Žákům je pak možné doporučit například webové stránky Genea [1], kde se mohou jednoduše seznámit se základními pojmy a pravidly pro tvorbu. Pro zájemce o hlubší studium je pak možné doporučit například Genealogické a heraldické listy [2], které nabízejí řadu aktuálních postřehů a novinek z oblasti. 

Je zřejmé, že samotné studium započne u rodičů či prarodičů. Právě od nich získají žáci základní informace o datech narození, jménech a díky rodným listům i odkazy do matrik. Pokud jde o archivy, pak je možné doporučit především stránky Acta publica [3], kde je možné najít velké množství zdigitalizovaných záznamů z matrik (teoreticky do roku 1909, ale přesně se na to spolehnout příliš nedá – mladší je třeba hledat na konkrétních úřadech) a v řadě míst jsou již práce téměř kompletní. Pro práci je třeba se zaregistrovat a pro méně zkušené uživatele (což bude zřejmě také případ žáků) je připraven také poměrně jednoduchý průvodce. I při studiu relativně dávné minulosti tak nemusí žáci opustit počítačové učebny. S žáky můžete samozřejmě také zajít do archivů a ukázat jim, jak matriky vypadají ve skutečnosti. Může se jednat o zajímavou exkurzi s jednoznačným a praktickým cílem. 

Software

Je zřejmé, že pro moderní tvorbu rodokmenů je vhodné použít přiměřených programových prostředků a tvořit je na počítači. Je to rychlejší, pohodlnější a k dispozici je velké množství funkcí, které je možné použít. Od dodatečných informací u osob až třeba po nástroje pro generování nejrůznějších statistik. V této části článku se podíváme na programy, které je pro tuto činnost možné použít. Naše pozornost se bude soustředit jen na takové aplikace, které jsou zdarma dostupné, tak aby na nich mohli pracovat žáci doma a jejich pořízení nezatížilo školní ani rodinný rozpočet. Nabídka je podstatně větší nežli naše stručná ukázka. Přesto věříme, že může být při využití pro školní potřeby užitečná a reprezentativní. 

Gramps

Jednou z nejznámějších a nejpropracovanějších bezplatných aplikací na tvorbu rodokmenu je Gramps [4], který je dostupný v češtině a je možné jej provozovat na Windows, Linuxu i MAC OS. Práce s programem je poměrně jednoduchá. Zřejmě nejsnazší cestou, jak vytvořit rodokmen, je napřed vygenerovat základní databázi osob a mezi nimi pak ve druhém kroku vytvářet vazby.

Gramps
1. Gramps

Ke každé osobě je možné připojit řadu údajů – mimo těch základních, jako je místo a datum narození, úmrtí či svatby, je možné vkládat informace o kmotrovi, oddávajícím knězi atp. Ke každé osobě je možné vygenerovat soupis důležitých událostí v jejich životě, připojit prameny, ze kterých se čerpalo, atp. Správa osob je tedy opravdu velmi komplexní a pohodlná. Aplikace podporuje generování nejen rodokmenů, ale také budování soupisu důležitých událostí v rodině nebo je schopna sledovat, jak se daná rodina stěhovala. 

Podporovány jsou také multimediální soubory, které je možné k jednotlivým postavám připojit. Nabízí se také bohaté možnosti importu a exportu dat, studium pramenů atp. Zřejmě největší nevýhodou pro českého uživatele je absence podpory ženských forem příjmení. Pokud chcete, aby vše dobře fungovalo, je třeba mít jen jeden tvar jména, což v češtině působí značně neesteticky. Osobně si ale myslím, že kvalita zpracování programu i jeho nadstandardní funkce tento nedostatek vykompenzují.

Family Tree Builder

Zajímavou alternativou může být Family Tree Builder [5], který je provázán s webovou službou My Heritage, o které budeme mluvit níže. Zdarma je možné jej používat jen pro 250 osob, což je ale ve školním prostředí množství zcela dostačující. Nabízí velice jednoduché a přehledné ovládání, i když s podstatně méně možnostmi než Gramps. Pravdou je, že jej za pár minut zvládne používat opravdu každý.

Zřejmě největší devizou je práce s fotografiemi, které je možné katalogizovat, program automaticky rozpoznává obličeje atp. Pokud tedy bude potřeba tvořit rodokmen pracující ve velké míře s fotografiemi nebo pokud se nebudete chtít zatěžovat složitějším Gramps, je možné využít Family Tree Builder. Zajímavá je také mapa narození nebo podpora dvojjazyčných rodokmenů či automatického překladu jmen. Podporovány jsou také některé pokročilé genealogické funkce.

Ancestry

Na závěr ještě krátká zmínka o programu od českého tvůrce s názvem Ancestry [6]. Ač na první pohled nabízí poněkud strohé a zastarale vypadající grafické rozhraní, je velice jednoduchý, rychlý a dobře použitelný. Součástí Ancestry jsou i funkce na zobrazování, pomocí kterých je možné vygenerovat si příbuzenské stromy, jako je například rodový vývod, rozrod, ... Velice dobře program pracuje také se statistikami, takže je možné zjistit o rodině řadu globálních informací. Samozřejmostí je také práce s fotografiemi nebo řada zajímavých funkcí navíc, jako jsou automatické hledání příbuznosti, kalkulačka dat nebo soupisy výročí. 

Online nástroje

Mimo klasický instalovaný software existují také online nástroje na tvorbu rodokmenů. Jejich základní výhoda je zřejmá – umožňují online spolupráci na tvorbě rodokmenů. A to ať již vědomě (třeba pro badatelské týmy) nebo zcela automaticky. Zde vybíráme dvě služby, které jsou dle našeho soudu pro didaktické využití nejvhodnější. 

My Heritage

O webové aplikaci My Heritage [7] jsme se již zmínili. Je propojená s klientem Family Tree Builder, který umožňuje vykonávat většinu činností z klasického prostředí. Rodokmen je nicméně možné tvořit také online. Na výběr je mezi placenou verzí (bez reklam, s více místem na fotografie, ...) a bezplatnou, která pro většinu uživatelů bude plně dostačovat. Práce s webovým prostředím je poměrně jednoduchá a k dispozici je řada užitečných nástrojů. Díky automatickému rozpoznávání obličejů je možné rychle přiřadit osoby z rodinných fotografií ke konkrétním lidem nebo podle nich najít příbuzné, o kterých jste nevěděli. My Heritage umožňuje totiž porovnání i skrze více účtů.

Právě v provázání s dalšími rodokmeny je síla tohoto online nástroje, který aktuálně má 792 miliónů profilů s 19 milióny rodokmenů.

Geni

Poměrně propracovaným nástrojem je Geni [8], který sází především na jednoduchou tvorbu a velice dobré možnosti spolupráce. Potěšitelná je přítomnost nástroje na spojování rodokmenů, což může být zvláště ve školách na malých městech nebo vesnicích funkce velice zajímavá. Bezlimitní je množství fotografií, které sem můžete nahrát. Každému jménu je možní přiřadit fotografii a řadu zajímavých údajů.

Práce s Geni je opravdu rychlá a velice jednoduchá. Mezi neobvyklé funkce patří celá sada nástrojů na tvorbu výzkumů a v rámci aplikace běží řada ne zcela obvyklých projektů. Propracovaný je také systém pozvánek – můžete zvát jednotlivé osoby, aby se podílely na tvorbě rodokmenu. K dipozici jsou také statistiky, mapa, kde žijí příbuzní, a řada dalších užitečných věcí.

Pokud bych měl nějakou online aplikaci na tvorbu rodokmenů doporučit, pak by to jistě byl Geni – pro přehledný vzhled, jednoduché ovládání, spojování rodokmenů nebo práci s poznámkami a řadou pokročilých funkcí. Z pohledu didaktického použití může být zajímavé se podívat, zda by nebyla možnost pracovat s žáky také na nějakém projektu. 

Závěrem

Výše uvedené aplikace je možné použít i jinak než jen pro školní projekt. Je možné v nich vytvářet rodokmeny panovníků či jiných významných osobností a přenášet je do výuky. Rodokmen je jedno z témat, které může podnítit také ty žáky, kteří se o dějepis příliš nezajímají, a byla by proto škoda jej pominout.

Literatura a použité zdroje

[1] – Genea. 2011. [cit. 2011-10-05]. Dostupný z WWW: [http://www.genea.cz/].
[2] – Časopis GHL – Genealogické a heraldické listy. 2011. [cit. 2011-10-05]. Dostupný z WWW: [http://www.genealogie.cz/aktivity/casopis/].
[3] – Acta Publica. 2011. [cit. 2011-10-05]. Dostupný z WWW: [http://www.actapublica.eu/].
[4] – Gramps. 2011. [cit. 2011-10-05]. Dostupný z WWW: [(http://gramps-project.org/].
[5] – DOLEŽAL, Martin. Damily tree builder. 2011. [cit. 2011-10-05]. Dostupný z WWW: [http://www.myheritage.cz/family-tree-builder)].
[6] – Ancestry. 2011. [cit. 2011-10-05]. Dostupný z WWW: [http://ancestry.nethar.com/].
[7] – MyHeritage. 2011. [cit. 2011-10-05]. Dostupný z WWW: [http://www.myheritage.cz/].
[8] – Geni. 2011. [cit. 2011-10-05]. Dostupný z WWW: [http://www.geni.com/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Černá

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 10. 2011
Inspirativní příspěvek přinášející vyučujícím dějepisu v základním i středním vzdělávání zajímavou výukovou aktivitu založenou na odkrývání rodinné historie žáků s využitím informačních a komunikačních technologií. Popisovaný typ výukových aktivit se tak může stát vítaným a potřebným nástrojem k popularizaci dějepisného vzdělávání jak u pedagogů, tak zejména u žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy: