Odborný článek

Jaro letí

Anotace

Program je inspirován příchodem jara. Rozvíjí zájem dětí o dění v přírodě, podporuje získávání vědomostí a dovedností, učí děti těšit se a prožívat radost.

Úvod

Děti se s paní učitelkou posadí do trávy. Cítíte to? Cítíte tu vůni? Copak to tady tak krásně voní? Učitelka se rozhlíží kolem. Asi tady něco letělo kolem naší zahrady. Co to mohlo být? Co provonělo vzduch a probudilo tyhle rostlinky a broučky ze zimního spánku?

Motivační část

Paní učitelka pohladí trávu a říká: Bylo to jaro. Pohladilo travičku a ta se hned zazelenala. Odkrylo spící pupeny rostlin a probouzí všechna podřimující semínka. Některá semínka se rozvinula v první jarní květiny. Víte, jak se jmenují? Jaro má moc práce. Poslechněte si, co všechno dělá v básničce, která se jmenuje:

Co všechno musí dělat jaro

Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky.

(František Halas: Halas dětem. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole, str. 45) 

Hlavní část

Je důležité, aby jaro přišlo? Kdy přichází? Jak vypadá? Co si o tom myslíte?

Jaro přichází se sluníčkem, děti si posílají míček a volají:

Anežko, přišlo jaro!
Jáchyme, přišlo jaro! (...)

Kdo z vás má dnes jarní náladu? Jak se pozná jarní nálada? Kdo umí vyjádřit obličejem radost a pohodu? Jarní nálada je lehká a jemná, zkusíme se tak pohybovat.

Jarní chůze – pohybová chvilka, lehká nášlapná chůze přes špičku na patu chodidla.

Když je jaro tak důležité, zaslouží si, abychom ho přivítali. Jak se vítá jaro?

Jaro na dlani – uděláme si prstýnek z trávy, na dlaň položíme sedmikrásku.

Necháme děti přemýšlet a vymýšlet různé varianty.

Přivítáme ho písničkou a pošleme mu obrázek, který si společně zhotovíme. 

Jaro letí

Jaro letí, jaro letí
má zelená křidélka.
Šatičky má ze sněženek
a ve vláskách motýlka.
Kde se vzaly, tu se vzaly
pampelišky v trávníčku,
ke sluníčku otáčejí
svoji zlatou hlavičku.
Haló, jaro, haló jaro,
kytiček je na světě málo.
Přileť a přines nám sluníčko
pomůžeme ti maličko.

(Autor: Alžběta Palatinová)

(Zpíváme na nápěv písně Pec nám spadla.)

Taneček pro jaro

Děti utvoří kruh, drží se za ruce, chodí po obvodu kruhu a zpívají. Určené dítě, které představuje jaro, drží v ruce hedvábný šátek a tančí uprostřed.

(Cvičení zaměřené na pohybově akustické vnímání a pro zlepšení motoricko – akustické percepce.)

Postup:

Cvičíme vsedě, za zpěvu písničky a v rytmu nápěvu. Děti vyťukávají rytmus písničky.

 • střídavě pěstí a dlaní;
 • tleskání rukama a údery do stehen;
 • ruce jsou zkřížené.

Co všechno můžeme udělat pro to, abychom to na jaře měli tady hezké?

(Uklidíme si zahradu, letní domek, pomůžeme paní učitelce osázet květinové truhlíky a mísy.)

Jarní tvoření

Nakreslíme si jaro podle písničky a vyzdobíme mu šaty, aby se líbilo všem.

Místo: ve třídě.

Pomůcky: výtvarný materiál, nůžky, lepidla, papír formátu A1.

Organizace: děti pracují po skupinkách i jednotlivě.

Rozvíjíme manuální dovednosti dětí.

 • trhání papíru na proužky – vlasy pro jaro;
 • zdobení proužků za použití dětských razítek, individuálně – algoritmy;
 • skládání a překládání malého papírového čtverce – sněženka;
 • vystřihování květin z barevného papíru;
 • nalepování;
 • obtahování tvaru;
 • dokreslování a vybarvování podle volby dětí.

Závěr

Hodnocení učitelkou i dětmi, vystavení práce.

Reflexe

Děti:

Týká se zejména procesu, ne obsahu učení. Děti si uvědomují, co se učily, co dělaly, co prožívaly, jak hledaly jaro na zahradě, jaký pokrok udělaly při trhání proužků papíru, při skládání papíru, co bylo pro koho náročné víc, co méně, jak si vzájemně pomáhaly…

Učitelka:

Jaro na obrázku se vám povedlo, hezky se usmívá, dali jste si s obrázkem hodně práce… Na šatech má... Klárka přikreslila pampelišky, Terezka sedmikrásky, Ondra si dal záležet při vytrhávání proužků.… Obrázek má jarní pohodovou náladu, vystavíme ho v šatně, aby dělal radost i ostatním…

Přivítali jsme jaro jako poděkování přírodě za všechno hezké, čím nás obklopuje.

Literatura a použité zdroje

[1] – VEBEROVÁ, E. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha : SPN, 1982.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
10.49 MB
Prezentace
Jaro letí

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 9. 2011
Článek nabízí zajímavou inspiraci k tématu jaro. Děti se s typickými projevy jara seznamují s pomocí personifikované postavy Jara. Oceňuji nápady na prožitkové učení a především zpracovánání tématu ve skupině. Společná práce dětí na větším výtvarném díle je pro děti zajímavou zkušeností, pomáhá jim překonávat individuální obtíže v tvorbě a přispívá k hlubšímu pocitu zažitého úspěchu. Děkuji za inspiraci.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

jarní květiny, míček, šátek, výtvarný materiál, nůžky, lepidlo, velký formát papíru