Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Netradiční způsob prezentace informací ve výuce s Prezi
Odborný článek

Netradiční způsob prezentace informací ve výuce s Prezi

16. 8. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Monika Černá
Spoluautor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Anotace

Klasické prezentace v PowerPointu mají nevýhodu ve své linearitě – není možné se nikam vracet, ukazovat vazby mezi tématy nebo mapovat to, jak problém vypadá v globálním pohledu. Jenže lidé myslí různě, jen ne lineárně. A právě toho se snaží využít Prezi, který prezentace předkládá formou velmi podobnou myšlenkovým mapám.

V současné době zažívají myšlenkové mapy velký rozmach, neboť představují poměrně nové možnosti jak pracovat s informacemi, analyzovat problémy nebo hledat jejich řešení. Výborně se pak hodí na řadu obchodních činností jako jsou SWOT analýzy nebo kupříkladu brainstorming. Ukazuje se, že výhody oproti klasickým lineárním přístupům či výkladům jsou poměrně velké a že pro posluchače i tvůrce prezentace je grafické znázornění mapou často mnohem přehlednější.

Také školní výklad není téměř nikdy striktně lineární. Není možné mluvit o dějinách či literatuře neplasticky nebo rozebírat nějaký jev ve fyzice jako seznam poznámek či bodů. Pokud k tomu přesto přistoupíme, může se velice snadno stát, že se výklad stane nezajímavým – ne pro samotný obsah, ale proto, že žáci nebudou chápat plasticitu problému a jeho zasazení do širších souvislostí, a proto se v něm nebudou dobře orientovat.

Pokud se na problematiku výkladu díváme z tohoto úhlu pohledu, je poměrně zřejmé, že klasický způsob prezentování za pomoci PowerPointu nebo podobných programů nemusí být vždy ideální cestou. Proto je zde prostor pro práci s klasickou myšlenkovou mapou nebo programem jako je Prezi.

Zde je dobré odpovědět na otázku, kdy je lepší sáhnout po klasické myšlenkové mapě a kdy po Prezi. Myslím, že myšlenková mapa, kterou vytvoříte ve FreeMind nebo XMind, je vhodná spíše pro jednodušší problémy nebo témata. Tam kde potřebujte užívat jen klíčových slov či hesel, mohou myšlenkové mapy ve svém klasickém provedení posloužit velice dobře. Jsou přehledné, jednoduché a jasně strukturované.

Prezi - uživatelské prostředí
1. Prezi – uživatelské prostředí

Prezi, který staví na konceptu myšlenkových map, přistupuje k problematice prezentace přece jen trochu odlišněji. Můžete v něm mít odstavce textu, bodové poznámky, obrázky a další objekty. Vše funguje ve zkratce tak, že vytváříte oblasti podobné slidům, které navzájem propojujete. Při výkladu pak můžete postupovat jak po hlavní cestě, tak také různě odbočovat, vracet se, ukazovat na vzájemné vztahy nebo se dívat na náhled celého výkladu. V tomto je Prezi přece jen méně přehledný a jasný. Svým způsobem tak stojí někde mezi slidy a uzly myšlenkových map.

Takovýto způsob práce s informacemi s sebou přináší řadu výhod i případných problémů. Přednášející může měnit snadno tempo výkladu nebo jej změnit dle potřeb publika, není třeba se držet žádných schémat, což činí celou prezentaci mnohem flexibilnější a zajímavější. Také posluchači jsou mnohem více vtaženi do děje a mohou ovlivňovat směr, kterým se bude výklad ubírat.

Pro přednášejícího to ale představuje větší nároky na přípravu a větší vhled do problematiky – není možné sázet na to, že něco přejde jako nepodstatnou informaci, protože v Prezi se z ní může stát velice snadno jeden ze stavebních kamenů celého výkladu. Vyučující musí být pružnější a připravenější. Také tvorba dobrého projektu v Prezi může z počátku být časově náročnější. Přesto si myslím, že benefity, které aplikace nabízí, nejsou vůbec zanedbatelné.

Jistě není možné opomenout ani skutečnost, že takto vypadající výklad je pro žáky něčím novým a zajímavým. A již tím může poměrně lehce zaujmout.

Prezi se představuje

K tomu, abyste mohli Prezi používat, je potřebná registrace. Pro školy je připraven velmi výhodný program Prezi Edu Enjoy, který je pro žáky a učitele zdarma, nabízí 500 MB prostoru pro prezentace a možnost nastavení viditelnosti prezentace pro okolí. Pro ostatní uživatele vyjde stejný nástroj na 59 USD za rok. Po úspěšné registraci je možné se již pustit do tvorby.

Ještě předtím, než se do samotné tvorby pustíte, je možné projít instruktážní video, ve kterém se dozvíte vše potřebné a důležité – ukáže vám, jak se s programem pracuje, jak je možné manipulovat s objekty, atp. Vaší prezentaci pak jen stačí zadat jméno, popisek a styl (vše lze kdykoli měnit) a můžete se pustit do kompozice.

Aplikace vás vrhne na jednu plochu, na které se odehrává celá tvorba. Pro ovládání je užitečné kolečko myši, které slouží na přibližování a oddalování, samotné ovládání zajišťuje paleta v levém horním rohu.

Největší položkou je Write. Tento nástroj je nutné mít aktivovaný ve chvíli, kdy chcete na ploše kdekoli psát. Na výběr je ze dvou variant nadpisů a jednoho stylu pro běžný text. Pro formátování je možné text různě zarovnávat, přesouvat jej po ploše a případně užít odrážek. Zde je dobré si dát pozor na to, aby tvorba v Prezi nezdegenerovala na jinak pojaté slidy. Nechybí ani možnost nastavení zarovnání písma a velikost textového pole. K němu se lze kdykoli vracet, různě jej natáčet, přesouvat, duplikovat, mazat či editovat.

Prezi - změna vzhledu prezentace
2. Prezi – změna vzhledu prezentace

Další položkou je Colors & fonts. V ní si můžete vybrat jedno z 12 témat, která určují jak bude prezentace vypadat. Pokud si nevyberete z předdefinovaných, můžete si vytvořit své vlastní téma. O něco bohatší nabídkou je Insert, který umožňuje vkládat do prezentace obrázky, videa či pdf soubory. Je tak možné (a většinou i žádoucí) celou prezentaci pojmout multimediálně. Přesto, pokud potřebujete prezentaci s velkým množstvím diagramů a tabulek, bývá lepší sáhnout spíše po klasické prezentaci.

Mimo to je v této nabídce také sada nástrojů pro kreslení šipek, libovolné čáry (můžete tedy do prezentace libovolně malovat) či zvýrazňovač. Tyto funkce podporují větší přehlednost a provázanost jednotlivých celků a prezentaci přibližují myšlenkové mapě.

Frame vám umožní graficky rozdělit jednotlivé části prezentace do logických a vizuálně odlišených celků. Rámečky mohou být kulaté, hranaté nebo jen svorkové či neviditelné (v takovém případě mají význam jednak pro tvorbu a pak také pro navigaci). Zásadní vliv mají pro přehlednost a pochopitelnost prezentace pro uživatele, ale zlepšují i orientaci přednášejícího ve výkladu.

Path pak slouží na nastavení „slidů“ a jejich pořadí. To je vhodné pro běžnou prezentaci a její hromadné promítání, ale také na základní přehled čtenářů. Není problém například nadefinovat nějakou základní cestu s bazickým výkladem a u některých slidů si dodělat další větve s rozšiřujícím učivem, zajímavostmi nebo i celou podstatnou tematickou odbočkou.

Pomocí poslední funkce Show si můžete své dílo pohodlně prohlédnout. Pro pravidelné používání je příjemné, že Prezi užívá klávesových zkratek. Po dokončení prezentace je možné ji buď vystavit na síti pro žáky, pro širokou veřejnost nebo si ji ponechat čistě privátní. Ač samotná tvorba musí probíhat online (mimo nejdražšího programu), po skončení práce je možné si ji stáhnout jako exe soubor a ten pak používat pro prezentování offline. Nemusíte se tak bát, že byste bez přístupu na síť přišli o možnost prezentace.

Didaktické využití – studentská SWOT analýza

Pokud jde o didaktické využití Prezi, pak je podobné jako využití myšlenkových map nebo PowerPointové prezentace. Je možné pomocí něj vést klasický výklad spojený s diskusí, provádět analýzu nějakého jevu či problému nebo ukazovat vývoj představ na nějaké téma (fyzikální, filosofické, ekonomické, ...). Mimo užití Prezi vyučujícím je možné, aby se s ním dobře seznámili také žáci.

Jelikož je součástí RVP také podpora spolupráce, tvořivosti nebo kompetencí k podnikání, dovolíme si ukázat, jak je v této oblasti možné Prezi použít. Mezi nástroje, které patří k úvahám o tom, jak by se měl nějaký projekt, firma nebo jen podnikatelský záměr rozvíjet, patří SWOT analýza, která je stále častěji používaná jak ve veřejné, tak i soukromé sféře.

Pokud se podíváme například do Wikipedie, dozvíme se, že SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 20. století výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností.“ [1]

Jedná se tedy o základní nástroj v oblasti řízení zdrojů a výsledky takovéto analýzy jsou často poměrně složité, strukturované a není vůbec snadné se v nich reálně vyznat. Tedy pokud jsou v textové podobě.

Prezi - ukázka procházení prezentace ve webovém prohlížeči
3. Prezi – ukázka procházení prezentace ve webovém prohlížeči

Jednou z možností jak vylepšit jejich přehlednost je použití myšlenkové mapy nebo Prezi. Výhoda druhé možnosti spočívá v tom, že můžete prezentovat výsledky šířeji a ne pouze heslovitě. Žáky je tedy možné rozdělit do skupin a zadat jim, aby společně v Prezi vypracovali SWOT analýzu nějakého projektu – aktuálně třeba státních maturit nebo vlastní školy (to může být pro školu samotnou mimořádně dobrý zdroj reflexe a inspirace).

Jistě bude poměrně důležité, aby měl učitel připraveny nějaké ukázky jednoduchých SWOT analýz a věděl, jak se skutečně tvoří. Žáci, kteří si takovou činnost vyzkouší a následně odprezentují, získají řadu užitečných dovedností – osahají si SWOT analýzu, tvorbu myšlenkové mapy i činnost v Prezi, která může celému takovému projektu přidat na zajímavosti.

Jen pro inspiraci uvádíme možný časový plán:

  • 1–2 hodiny: seznámení žáků s Prezi;
  • 1–2 hodiny: seznámení žáků se SWOT analýzou;
  • 2–5 hodin: tvorba analýzy;
  • 2–3 hodiny: prezentace výsledků. 

Závěrem

Možnosti Prezi jsou poměrně zajímavé a bohaté a je možné říci, že díky výhodnému programu pro školy jde o nástroj velice snadno dostupný. S tím, jak jsou stále více nasazovány myšlenkové mapy do škol, osobního rozvoje i businessu, získává používání takto tvořených prezentací na významu. Navíc se velice dobře hodí pro tvorbu školních projektů i klasický výklad, který díky němu může získat na dynamice, zajímavosti a dobře se přizpůsobí posluchačům.

Literatura a použité zdroje

[1] – SWOT. 2010. [cit. 2011-08-16]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT ].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 8. 2011
Program PREZI jistě stojí za vyzkoušení. Mě osobně zmiňovaná lineárnost prezentací v PowerPointu skutečně vadí i přes možnost vytvářet v nich rozcestníky a odkazy. Rozhodně možnosti programu vyzkouším a určitě program PREZI využiji.

Hodnocení od uživatelů

RNDr. Jitka Rambousková
16. 8. 2011, 11:50
Prezi ráda používám a mohu ho doporučit.
V poslední době došlo k několika změnám v nástrojích, takže dnes jsou i některé diagramy již součástí Prezi. A také se mírně změnilo ovládání. Zájemcům doporučuji seznámit se s novinkami přímo na stránkách Prezi.com.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie

Vazby na materiály do výuky: