Odborný článek

Vylušti tajenku

29. 6. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Radmila Záviská

Anotace

Materiál v první aktivitě umožňuje zopakování obecných poznatků o celých a racionálních číslech ve větách, se kterými následně žáci pracují v dalších dvou aktivitách – přiřazují písmena a luští tajenku. Aktivity jsou zaměřeny na komunikaci a kooperaci ve skupině a také na práci s tabulkou.

Při výuce matematiky nejde jen o to, aby žáci vypočítali příklady, ale také aby se uměli matematicky vyjadřovat a vyslovovat teoretické poznatky daného učiva. V tomto článku nabízím ukázku hodiny (ev. bloku hodin) pro tematický celek Celé a racionální číslo. Žáci si procvičí jak teoretické poznatky z tohoto celku, tak i následně práci s tabulkou.

Materiál se skládá:

 • z jednoho pracovního listu určeného k nastříhání (věty)
 • z klíče, podle kterého žáci přiřazují k číslům vět jednotlivá písmena
 • ukázky pracovního listu s tajenkou, kterou žáci luští

Příprava před aktivitou:

 • učitel jednou nakopíruje pracovní list s větami, nastříhá jej na jednotlivé řádky a ty umístí po třídě; je vhodné lístečky zalaminovat
 • dále učitel nakopíruje pracovní listy pro žáky, tzn. klíč a tajenku – jeden do skupiny 3–4 žáků; opět je vhodné tento klíč zalaminovat
 • pro každou skupinu je třeba připravit papír rozměru A4, nejlépe linkovaný

Popis aktivity:

První část

 • žáky rozdělíme do skupin 3–4 žáků
 • žáci si ve skupině na linkovaný papír od levého okraje vytvoří dva úzké sloupce – do prvního pod sebe napíší čísla 1–30 (čísla vět), druhý zatím zůstane prázdný (pro písmena); do zbývajícího prostoru budou psát věty
 • první část aktivity spočívá v tom, že žáci chodí po třídě a snaží se zapamatovat si věty, které jsou po třídě umístěny. Žák si větu přečte, zapamatuje a vrací se zpět na stanoviště své skupiny, aby větu napsal nebo nadiktoval. Zde by si žáci měli práci mezi sebe rozdělit – např. si určit, kdo bude zjišťovat které věty, jestli bude jeden zapisovatel nebo budou zapisovat věty všichni a podobně (aktivita zaměřená na schopnost komunikace a kooperace ve skupině). Je také důležité, aby si věty pamatovali doslovně – nevědí předem, která písmena budou potřebovat.

Druhá část

 • přiřazení písmen k jednotlivým větám. Po zapsání všech vět učitel rozdá do každé skupiny klíč, podle kterého žáci vyhledávají písmena. V prvním sloupci je číslo věty, ve druhém sloupci je pořadí písmene ve větě. Např.

6.

5. od konce

znamená šestá věta, páté písmeno od konce věty – tzn. písmeno D. Klíč obsahuje všechna písmena abecedy, některá jsou již předepsaná, např. F, G, Q a další. Klíč obsahuje také znaky ´ a ˇ pro písmena s čárkou a háčkem. Tato část aktivity je zaměřená na práci s tabulkou. Žáci písmena zapisují do volného sloupce na linkovaném papíře.

Třetí část

 • luštění tajenek. Učitel do skupiny rozdá pracovní list s čísly vět a žáci podle zjištěných písmen luští tajenku. Zde je třeba upozornit žáky, že pokud hledané slovo obsahuje písmeno s háčkem nebo čárkou, je znak ´ nebo ˇ uveden před daným písmenem.
 • po vyluštění vzorové (ukázkové) tajenky si mohou skupiny v hodině navzájem připravovat další ukrytá slova a luštit je. Jako ukryté tajenky mohou žáci volit slova spojená s racionálními a celými čísly.

Reflexe

Třídy, ve kterých není pohyb po učebně během výuky zažitou aktivitou, mohou mít během této činnosti problém s kázní. Nicméně v průběhu aktivity lze toto poměrně dobře usměrňovat a žáci si postupně vytvoří svůj systém vyhledávání a zápisu vět. Ukázalo se, že v některých skupinách je lepší mít pro zápis vět připraveno více papírů – žáci si tak na stanovištích svých skupin nebránili v diktování nebo psaní. Není vhodné tuto aktivitu prezentovat jako soutěž – žáci se pak snaží věty zapisovat co nejrychleji, často poměrně nečitelně. U žáků je oblíbená zejména poslední část, kdy v hodině sami z čísel a písmen tvoří hádanky pro ostatní skupiny.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
75.2 kB
Dokument
Vylušti tajenku – klíče
doc
46.88 kB
Dokument
Vylušti tajenku – ukázka
doc
61.52 kB
Dokument
Vylušti tajenku – věty k nastříhání

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radmila Záviská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 6. 2011
Předkládaná aktivita umožní zapojit žáky při výuce matematiky "trochu jiným způsobem". Velmi dobře může posloužit při opakování učiva nějakého většího celku.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

psací potřeby, do každé skupiny linkovaný papír A4