Odborný článek

Školní parlament

15. 3. 2007 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Mgr. Jan Hoštička

Anotace

Možnosti využití školních (žákovských) parlamentů k aktivizaci žáků a jejich seznámení s demokratickými zásadami života ve společnosti.

Příspěvky vychází z autorových praktických zkušeností při působení na ZŠ Táborská v Praze 4.


Tento příspěvek je úvodem k seriálu příspěvků na téma školní (žákovské) parlamenty na základních školách. Příspěvky se budou snažit odpovědět na otázku, jakým způsobem je možné ve škole vytvářet demokratickou atmosféru a demokratické vztahy. Bude v nich představena jedna z možných cest, jak se škola může stát demokratickým společenstvím a jak je možné uplatňovat demokratické principy a hodnoty v jejím každodenním životě (provozu). Právě aktivní zapojení žáků do práce ve školním parlamentu vede k naplňování cíle, jak u žáků utvářet a rozvíjet takové znalosti, dovednosti a postoje, které jsou nezbytné pro aktivní účast žáků jako budoucích dospělých občanů demokratické společnosti.

Postupně se budeme zabývat tím, jak je školní parlament vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, jak jej lze včlenit do života školy v podobě nepovinného vyučovacího předmětu, jakým způsobem je možné pracovat s žáky v přípravném výboru pro volby do školního parlamentu, jak může vypadat volební kampaň a jak je možné zrealizovat volby do školního parlamentu v běžném životě školy, jakou podobu může mít první ustavující schůze nově zvolených zástupců, jak lze školní parlament členit do jednotlivých výborů, čím vším si mohou žáci projít při práci v jednotlivých výborech a při práci celého školního parlamentu, co všechno je možné uskutečnit při výjezdním zasedání školního parlamentu, jak je reálné nastavit spolupráci mezi školními parlamenty jednotlivých základních škol z regionů blízkých i vzdálených, jak ukončit práci parlamentu v daném školním roce a co vše udělat pro to, aby i další školní rok parlament fungoval tak, jak jsme si naplánovali ve svém školním vzdělávacím programu.

Otázek je mnoho, pojďme si na ně postupně odpovídat.

Školní parlament - proč ano?
Školní parlament jako nepovinný vyučovací předmět
Školní parlament - přípravný výbor
Školní parlament - volební kampaň
Školní parlament - volby
Školní parlament - ustavující schůze
Školní parlament - úvodní jednání výborů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Mgr. Jan Hoštička

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova k občanství