Domů > Odborné články > Všechny články autora „Jan Hoštička“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Základní vzdělávání
15. 7. 2011 0x 9486x
Rozvoj čtenářské gramotnosti v praxi
Ukázka aktivit práce s textem, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti.
Základní vzdělávání
5. 10. 2007 0x 9721x
Školní parlament - úvodní jednání výborů
Jak probíhalo úvodní jednání jednotlivých výborů školního parlamentu?
Základní vzdělávání
18. 9. 2007 0x 8163x
Školní parlament - ustavující schůze
Ukázka toho, jak je možné zahájit činnost školního parlamentu.
Základní vzdělávání
18. 9. 2007 0x 10721x
Školní parlament - volební kampaň
Ukázka možného způsobu uskutečnění volební kampaně pro volby do školního parlamentu v podmínkách školy.
Základní vzdělávání
18. 9. 2007 0x 12500x
Školní parlament - volby
Detailní popis toho, jakým způsobem je možné uskutečnit volby do školního parlamentu.
Základní vzdělávání
23. 5. 2007 0x 7954x
Školní parlament - přípravný výbor
Jakým způsobem je možné připravit školu na volby a vlastní ustanovení školního parlamentu?
Základní vzdělávání
4. 5. 2007 0x 10393x
Školní parlament jako nepovinný vyučovací předmět
Existuje několik forem realizace školní demokracie. Nepovinný vyučovací předmět patří k jedné z nich.
Základní vzdělávání
15. 3. 2007 0x 10146x
Školní parlament
Možnosti využití školních (žákovských) parlamentů k aktivizaci žáků a jejich seznámení s demokratickými zásadami života ve společnosti.
Základní vzdělávání
15. 3. 2007 0x 9391x
Školní parlament - proč ano?
Proč na základních školách vytvářet školní parlamenty? Kterými znalostmi, dovednostmi a postoji můžeme žáky ve školním parlamentu vybavit?
Základní vzdělávání
25. 10. 2006 0x 15991x
Společenskovědní seminář jako volitelný vyučovací předmět
Jak funkčním způsobem integrovat Zeměpis (Geografii), Dějepis a Výchovu k občanství? Ukázka z praxe, jak může být postaven volitelný předmět pro žáky osmých a devátých tříd.
Základní vzdělávání
4. 9. 2006 0x 17752x
Sbíráme starý papír
Sběrová soutěž zorganizovaná jako školní projekt na celý rok. Čím vším je možno vybavit naše žáky při takto připraveném projektu? Mohou se do tohoto projektu zapojit i rodiče? Jakým způsobem? A co…
Základní vzdělávání
10. 7. 2006 0x 9604x
Komunikující škola, která umí předávat informace - učitel a žák
Je naše škola otevřená? Dokáže komunikovat s žáky a předávat jim informace jakýmkoliv způsobem? Jaké formy komunikace a předávání informací mohou existovat?
Zobrazeno 12 z 18 položek