Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Kolik asi stojí provoz domácnosti?
Odborný článek

Kolik asi stojí provoz domácnosti?

29. 6. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
Tomasz Nogol

Anotace

Materiál pracuje s výdaji domácnosti a návod na jejich výpočet. Vede žáky ke schopnosti předvídat, kalkulovat, vhodně reagovat na zvyšující se náklady, tímto přispívá k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Doplněno zamyšlením nad možnostmi úspory energií, omezením množství odpadů a celkovým dopadem na životní prostředí. Možno využít i v gymnaziálním vzdělávání.

Ceny energií neustále stoupají, a tudíž zvyšují náklady na provoz domácnosti. Jedním ze stěžejních úkolů současného vzdělávání je naučit žáky orientovat se v často nepřehledném množství informací z této oblasti a tím rozvíjet jejich finanční gramotnost. Dodatečným problémem může být to, že se často setkáme s údaji záměrně zavádějícími nebo neúplnými, což je mnohdy úspěšný marketingový tah. Článek přináší návod na výpočet ceny za spotřebované energie a další výdaje domácnosti. Jedná se o hrubý odhad cen, jehož cílem není přesné vyčíslení, ale všeobecná orientace v nákladech. Vede žáky ke schopnosti předvídat, kalkulovat, reagovat na zvyšující se náklady a tímto přispívá k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Zároveň se žáci zamyslí nad možnostmi omezení spotřeby energií a vody, snížení množství produkovaného odpadu apod.

Náklady na provoz domácnosti:

 1. Měsíční/roční náklady na vodné a stočné.
 2. Měsíční/roční náklady na plyn.
 3. Měsíční/roční náklady na elektrickou energii.
 4. Měsíční/roční náklady na telefon.
 5. Měsíční/roční ostatní náklady (odpad, poplatek za TV a rozhlas, satelitní TV, denní tisk, pojištění domácnosti, bankovní poplatky, nově – komín).

Do výpočtů nejsou zařazeny výdaje za potraviny, lékařskou péči a léky, sport a aktivity, oděv a obuv, dovolenou, kulturu apod.

1. Měsíční/roční náklady na vodné a stočné
Materiál obsahuje návod (modelovou situaci) na hrubý odhad ceny za spotřebovanou vodu. Výpočet byl proveden na příkladě společnosti SmVak. U jiných společností se může výpočet poněkud lišit, avšak princip výpočtu zůstává přibližně stejný.

Poznámka:
Ve výpočtech nejsou zařazeny informace o jednotlivých cenách vodného a stočného, protože ty se mohou v různých krajích lišit. Nejde zde o přesný výpočet, ale výpočet pro laiky – rychlý a především přehledný.

Pomocí modelové situace žáci zjišťují hrubý odhad ceny za spotřebovanou vodu. Toto je realizováno pomocí následujících kroků:

 • Pravidelná kontrola vodoměru
 • Zjištění ceny vodného a stočného
 • Výpočet ceny spotřebované vody
 • Cvičení a úkoly

2. Měsíční/roční náklady na plyn
Materiál obsahuje návod (modelovou situaci) na hrubý odhad ceny za spotřebovaný plyn. Výpočet byl proveden na příkladě společnosti RWE. Žáci opět zjišťují hrubý odhad ceny za spotřebovaný zemní plyn dodávaný společností RWE na modelové situaci.

Jednotlivé kroky:

 1. Pravidelná kontrola plynoměru
 2. Zjištění spotřeby zemního plynu (přepočet z m³ na kWh)
 3. Zjištění ceny zemního plynu
  • Platba za distribuci
  • Platba za ostatní služby dodávky
 4. Výpočet částky zaplacené na zálohách
 5. Zjištění průběžného přeplatku/nedoplatku za první čtvrtletí
 6. Cvičení a úkoly

Materiál obsahuje navíc zamyšlení nad významem omezení spotřeby plynu v celosvětovém měřítku.

Témata a náměty:

 • Zemní plyn – plynné fosilní palivo (vznik, ložiska, těžba…)
 • Spalování zemního plynu – vliv na životní prostředí.
 • Význam pojmu neobnovitelné přírodní zdroje (rychlost čerpání, možnost jejich náhrady).

3. Měsíční/roční náklady na elektrickou energii.
Materiál opět vede ke kritickému zamyšlení nad množstvím spotřebované elektrické energie a učí odhadnout náklady s tím spojené. Výpočet byl proveden na příkladě společnosti ČEZ. U jiných společností se může výpočet poněkud lišit, avšak princip výpočtu zůstává přibližně stejný.

Poznámka:

Ve výpočtech nejsou zařazeny informace o jističích a jednotlivých sazbách, protože ty se mohou u různých domácností lišit. Nejde zde o přesný a komplikovaný výpočet, ale výpočet pro laiky – rychlý a především přehledný. Pomocí modelové situace žáci zjišťují hrubý odhad ceny za spotřebovanou elektrickou energii dodávanou společností ČEZ.

Toto je realizováno pomocí následujících kroků:

 • Pravidelná kontrola elektroměru
 • Zjištění ceny VT a NT
 • Výpočet ceny spotřebované elektrické energie
 • Výpočet částky zaplacené na zálohách
 • Zjištění průběžného přeplatku/nedoplatku za první čtvrtletí
 • Cvičení a úkoly

Náklady na elektrickou energii byly zpracovány formou samostatného DUM.

4. Měsíční/roční náklady na telefon
Stanovit jednoduchý výpočet nákladů na telefon v jednotlivých domácnostech není snadné. Různí operátoři na českém trhu nabízejí rozličné služby a tarify. Výdaje samozřejmě závisí také na rozsahu využívání.
Zřejmě každá domácnost disponuje alespoň jedním telefonem. Materiál pomůže žákům odhadnout, kolik jejich domácnost zaplatí měsíčně za telefon. Vede také k zamyšlení nad tím, zda je výhodnější využívat paušální platby nebo předplacených karet. O tom a dalších srovnáních žáci diskutují, což napomáhá k naplňování komunikačních a sociálních kompetencí.

5. Měsíční/roční ostatní náklady

 • Odpad
 • Poplatek za TV a rozhlas
 • Poplatek za satelitní TV
 • Denní tisk
 • Pojištění
 • Bankovní poplatky
 • Komín (nově od 1. 1. 2011)

Ve všech výše zmíněných výpočtech žáci vyčíslují měsíční a roční náklady, porovnávají výdaje se spolužáky, pátrají po příčinách rozdílných nákladů apod.

První a druhá kapitola (náklady na vodné a stočné a náklady na plyn) obsahuje navíc návrh měsíčního projektu, v němž žáci vyčíslují náklady na spotřebu zemního plynu ve své domácnosti za jeden měsíc, odhadují roční spotřebu a následně porovnávají zjištěné výsledky se spolužáky. Hledají důvody, proč se jejich výsledky liší.
Dále se žáci zamyslí nad možností úspory energií, omezením množství odpadů a celkovým dopadem na životní prostředí. Tímto jsou žáci vedeni k zamyšlení nad dlouhodobě udržitelným rozvojem, který uspokojuje přítomnosti, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
69.34 kB
Dokument
Ostatní náklady – pracovní list
doc
59.57 kB
Dokument
Plyn – měsíční projekt
doc
108.4 kB
Dokument
Plyn – pracovní list
doc
64.45 kB
Dokument
Telefon – pracovní list
doc
33.2 kB
Dokument
Vodné a stočné – měsíční projekt
doc
82.03 kB
Dokument
Vodné a stočné – pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 6. 2011
Článek je inspirativní a využitelných v různých oborech středního odborného vzdělávání.

Hodnocení od uživatelů

Jana Petrů
4. 7. 2011, 20:56
Výborně zpracované pracovní listy i projekty, okamžitě k použití, jen se nemohu zbavit dojmu, že je to spíš pro základku. Sama jsem deváťákům dávala zpracovat vyúčtování (už nevím, jestli to byla voda nebo elektřina).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Matematické kompetence
 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Vazby na materiály do výuky: