Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit šikanování od škádlení?
Odborný článek

Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit šikanování od škádlení?

28. 3. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Michal Kolář

Anotace

Školní šikanování představuje velmi starý fenomén, jistě starý jako škola sama. V současnosti víme, že výskyt šikany na českých školách má epidemický rozměr. Nejlépe je situace zmapována na základních školách. Jak ale vypadá situace v našich mateřských školách? Existuje šikana i mezi tak malými dětmi? Michal Kolář (1951) je etoped a psychoterapeut. Vytvořil původní teorii, diagnostiku a léčbu školního šikanování. Je autorem knih Skrytý svět šikanování ve školách a Bolest šikanování. Vede kurzy prevence šikanování, poskytuje konzultace a supervizi.

1 Úvod

Školní šikanování představuje velmi starý fenomén, jistě starý jako škola sama. Je proto pozoruhodné, jak dlouho unikal pozornosti pedagogů i dalších odborníků, a to nejen u nás, ale v celém světě. Tato slepota má své příčiny především ve skrytosti a nepřístupnosti šikany. Všichni přímí a nepřímí účastníci z různých důvodů a pohnutek brání odhalení šikanování.

V současnosti víme, že výskyt šikany na českých školách má epidemický rozměr. Nejlépe je situace zmapována na základních školách. Tři velké výzkumy v posledních deseti letech zde odhadují výskyt šikany až 40%. V roce 2001 proběhl celonárodní výzkum a došel k závěru, že v ČR je šikanováno přibližně 41 % žáků (Havlínová, Kolář 2001). Výsledek koresponduje s mezinárodním výzkumem (1999), který uvádí 36,8 % obětí, a rozsáhlým výzkumem v rámci projektu MIŠ (2005), kde bylo zjištěno 39,6 % obětí.

Samozřejmě jsou v tom zahrnuta především počáteční stadia. Nic to však nemění na tom, že šikana je závažný celospolečenský problém, který je nutné neodkladně řešit.

Jak vypadá situace v našich mateřských školách? Existuje šikana i mezi tak malými dětmi? Výzkumy v tomto prostředí neexistují, avšak empirické zkušenosti potvrzují, že v mateřských školách se vyskytují nejen prvky šikany, ale i počáteční stadia tohoto destruktivního fenoménu. Popírání této skutečnosti je nebezpečnou chybou. Z poradenské praxe vím, že skrytá neléčená šikana v mateřské škole působí velké škody a trápení, která zasáhnou děti, rodiče i pedagogy.

1.1 Obyčejná šikana v mateřské škole – kazuistika

Anička přestala chtít chodit do školky a stěžovala si, že jí tam tři holčičky ubližují. Rodiče tomu nejprve nepřikládali velkou váhu, ale pro jistotu se dcery pravidelně vyptávali, co se děje. Postupně nabyli jistotu, že se jedná o vážnou věc.

Maruška, fyzicky zdatná, dominantní a sociálně inteligentní holčička spolu se dvěma kamarádkami trápily Aničku téměř každý den. Když paní učitelka někam odešla nebo se nekoukala, tak ji štípaly, kopaly, kroutily ruce. Dělaly to chytře, aby je nikdo neviděl. Když se jednou Anička bránila, paní učitelka to uviděla. Rozzlobila se na ni a řekla jí, že s takovým chováním nebude mít žádné kamarády.

Agresorky jí znepříjemňovaly život i jinak. Při jídle jí plivaly do polívky. Nadávaly jí, že je hnusná a ošklivá Katka (podle televizního velmi sledovaného seriálu Ošklivka Katka). Říkaly ostatním, ať si vedle ní nedávají bačkorky… Hlavně Maruška ji strašila, že jí umře maminka, tvrdila, že její tatínek je zloděj a zavřou ho do vězení. Vykládala báchorky typu: „Dám jedovaté lektvary do polívky paní učitelce a ona umře.“ „ Já můžu vraždit, můžu i zapálit dům i s lidmi.“ „Můj táta má boxerky (boxerské rukavice) a přijde tě zbít…“ Později se ukázalo, že se tento trojlístek choval ošklivě nejméně ke dvěma dalším holčičkám.

Rodiče Aničky nakonec šli za paní učitelkou a všechno jí řekli. Ona tomu však nevěřila a tvrdila, že si to děti dělají navzájem. Další krokem byla návštěva rodičů agresorek. Dopadlo to špatně. Všichni zareagovali silně obranně. Matka Jolanky se oháněla dceřinou dobrou výchovou a ukončila rozhovor výkřikem: „Nebudu se s vámi bavit!“ Maminka druhé holčičky odrazila rodiče oběti rovněž tvrdě: „Nebudu s vámi mluvit, jednat budu pouze právní cestou.“ Třetí rodiče zpočátku komunikovali, druhý den ale odmítli spolupracovat. Ptali se prý dcery a ona to popřela.

Postupně se do sporu zapojili další rodiče a rozhostila se podezřívavá a napjatá atmosféra. Teprve poté začala situaci řešit ředitelka. Bohužel neúspěšně. Jakmile se udělá vážnější chyba, těžko se napravuje.

1.2 Úvodní lekce první pomoci při šikaně

Předpokladem řešení šikany je její odhalení. A to není jednoduché. Proto se budu v úvodní lekci první pomoci při šikaně ve školce zabývat otázkou, jak rozlišit v praxi škádlení od šikanování.

Při varovném volání rodičů o pomoc, ale i v dětských hrách a vůbec při volném programu dětí často nedokážeme odhadnout hranice mezi škádlením a zprvu nenápadnými prvky šikanování. Nejdříve načrtnu obecné rozdíly těchto fenoménů a ukážu hraniční kameny, které nám mohou pomoci v hledání pomyslné čáry mezi dobrem (škádlením) a zlem (šikanováním).

Dále upozorním na problémy v diagnostice násilí mezi vrstevníky. Nakonec ilustruji na praktických příkladech prvky šikanování v podmínkách mateřské školy a načrtnu zvláštnosti šikany u předškoláků.

Text celého článku naleznete v příloze


logo

Materiál  byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s. r. o.,
z publikace Poradce ředitelky
Strategie řízení a rozvoje školy.


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
129.88 kB
PDF
Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit šikanování od škádlení?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Michal Kolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Prevence / sociální a patologické jevy