Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (6)
Zobrazení:
Zobrazeno 6 z 6 položek
Základní vzdělávání
4. 9. 2014 0x 15022x
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: Strategie tvorby IVP v ČR
Ukázka z knihy nakladatelství Portál poskytuje informace o zásadách tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice.
Základní vzdělávání
15. 12. 2011 0x 16498x
Učit se jak se učit
RVP pro základní i gymnaziální vzdělávání považuje za jednu z klíčových kompetencí kompetenci k učení. Článek shrnuje problematiku učení, možnosti rozvoje učebních dovedností žáků v běžné vzdělávací…
Předškolní vzdělávání
28. 3. 2011 0x 17636x
Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit šikanování od škádlení?
Školní šikanování představuje velmi starý fenomén, jistě starý jako škola sama. V současnosti víme, že výskyt šikany na českých školách má epidemický rozměr. Nejlépe je situace zmapována na…
Předškolní vzdělávání
7. 2. 2011 0x 18613x
Školní zralost
Článek se věnuje okolnostem, případně překážkám, které mohou nepříznivě ovlivnit vstup dítěte do školy a které slouží jako diagnostický podklad pro rozhodnutí o případném odkladu školní docházky.
Základní vzdělávání
19. 8. 2008 0x 7562x
Dovednosti učitele primární školy v oblasti diagnostiky a hodnocení čtenářských dovedností
Příspěvek popisuje způsoby, jak diagnostikovat a hodnotit čtenářské dovednosti žáka.
Základní vzdělávání
21. 4. 2008 0x 15233x
Měření třídního klimatu – aktualizovaná verze
Jedním z nástrojů na měření klimatu ve třídě je dotazník MCI. Ten by měl sloužit učitelům k sociální diagnostice, evaluaci vlastní práce a validním výsledkům, které je možné porovnávat mezi třídami,…
Zobrazeno 6 z 6 položek