Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Profil Škola²¹ – nástroj pro zapojení ICT do života školy
Odborný článek

Profil Škola²¹ – nástroj pro zapojení ICT do života školy

23. 2. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Ondřej Neumajer
Spoluautoři
Bořivoj Brdička
Daniela Růžičková

Anotace

V roce 2010 připravil Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro vedení škol, školní koordinátory a metodiky ICT a učitele novou on-line pomůcku Profil Škola21. Jedná se o autoevaluační nástroj, jehož smyslem je pomoci škole nastoupit cestu k jejímu zdárnému rozvoji do podoby moderní organizace, která připravuje žáky na život v 21. století. Jedná se o on-line aplikaci, která je umístěna na Metodickém portálu a pomocí které mohou školy hodnotit stanovené oblasti využití informačních komunikačních technologií. Profil Škola21 vychází z empirického předpokladu, že škola prochází podobnými fázemi vývoje využívání ICT jako učitel. Nástroj umožňuje reálně posoudit, do jaké míry se škole daří ICT začleňovat do života celé školy, a dává návod, kam využívání ICT směrovat. Záměr na vytvoření tohoto nástroje byl součástí Akčního plánu Škola pro 21. století, který v dubnu 2009 vytvořila pro MŠMT expertní skupina v návaznosti na schválenou Koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013. Nástroj Profil Škola21 byl ověřován v projektu Cesta ke kvalitě, který realizuje NÚOV a NIDV. Jeho první představení širší veřejnosti proběhlo 10. listopadu 2010 na konferenci Metodického portálu v Brně.

Možnosti nového nástroje

Profil Škola21 je autoevaluační nástroj, který pomůže škole nastoupit cestu proměny do podoby moderní organizace, která připravuje žáky na život v 21. století. Každé škole umožní:

 • zjistit, kde se na této cestě nachází,
 • stanovit, kam chce na této cestě dojít,
 • určit, jak se do stanoveného cíle dostane.

Profil Škola21 se nesoustředí pouze na technické parametry, ale popisuje hlavně to, jak technologie skutečně podporují výukový proces. Současně ho lze využít k plánování a následné kontrole dosahování jednotlivých cílů.

Inovační fáze

Začleňování ICT do života školy je vlastně řízený proces transformace, který má stejná pravidla jako zavádění jakékoli jiné inovace. Postup osvojení takové inovace lze zkoumat na různých úrovních. Probíhá u jednotlivých učitelů, u vzdělávacích programů i na úrovni celé školy. A právě tuto úroveň Profil Škola21 mapuje. Vývoj od nejnižšího stadia (škola problematiku technologií neřeší) k nejvyššímu (škola technologie dokonale integruje) je popsán ve čtyřech fázích:

 1. začínáme
 2. máme první zkušenosti
 3. nabýváme sebejistoty
 4. jsme příkladem ostatním

Každá z těchto fází je blíže specifikována v pěti oblastech:

 1. řízení a plánování
 2. ICT ve školním vzdělávacím programu
 3. profesní rozvoj
 4. integrace ICT do života školy
 5. ICT infrastruktura

Jednotlivé oblasti jsou dále popsány v několika charakteristikách (indikátorech), např. zkušenosti žáků, porozumění učitelů, specifické vzdělávací potřeby, technická podpora, ICT vybavení. Princip tohoto autoevaluačního nástroje je jednoduchý a již ověřený na jiných nástrojích. Škola sama určí, v jaké fázi se v jednotlivých oblastech aktuálně nachází, případně v jaké fázi by se v daném horizontu chtěla nacházet. V každém indikátoru tedy vybere stav (fázi), který je nejbližší situaci ve škole v daném kritériu.

Profil Škola21 vychází z difuzního modelu školy, který vytvořilo irské Národní centrum pro technologie ve vzdělávání pod názvem ICT Planning Matrix (http://www.ncte.ie/).

Úloha nástroje v autoevaluačním procesu školy:

 • Umožňuje přesný popis aktuálního stavu začlenění ICT do života školy, který je možné zobrazit různými vizuálními podobami a grafy.
 • Dává ředitelům, zástupcům a koordinátorům ICT možnost rozšířit svůj pohled založený na vlastní zkušenosti s komplexním zapojením technologií do života školy. Zkušenosti ukazují, že již samotný proces rozhodování a určování aktuální situace školy v jednotlivých oblastech přináší řídícím pracovníkům důležitý impulz pro další směrování školy.
 • Další možností jeho využití je popsání budoucí situace, kterou by vedení školy chtělo ve střednědobém horizontu nastolit. Jde především o to, aby každá škola měla k dispozici nástroj, který jí umožní stanovit své vlastní postavení na cestě k cílovému stavu využití technologií.

Užitečný nástroj, ale jen pro zájemce

Principy proměny jsou obecně platné pro každou změnu činností libovolné organizace. Proto každý, kdo bude chtít tento nástroj uplatnit, musí počítat s tím, že změny budou mít dopad na život celé školy. Rovněž je nutné pochopit vliv, který má rozvoj moderních technologií na vývoj celé společnosti.

Nemá smysl, aby se tento nástroj pokoušel použít někdo, kdo je přesvědčen, že úkolem školy je ctít tradiční hodnoty a používat výhradně osvědčené postupy. Takový přístup vede k restriktivním opatřením, která brání skutečnému výukovému využití moderních technologií. Jeho důsledkem je cesta k odlišným cílům, než jaké Profil Škola21 předpokládá.

Kdo si však uvědomuje, že technologie dnes významným způsobem ovlivňují celou společnost, nutně musí dospět k přesvědčení, že školství nelze z tohoto procesu vyjímat. Skutečnost je taková, že dochází k posunu výukových cílů školy od faktických znalostí k funkční gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je gramotnost informační. Má-li na výstupu být absolvent schopný plného funkčního uplatnění v prostředí soustavného praktického využití moderních technologií, je zcela nezbytné, aby tyto technické prostředky byly odpovídajícím způsobem implementovány i do výuky.

Technologie ovlivňují nejen společnost, ale i vlastní výukový proces. S jejich pomocí lze učit jinak – a mnohdy i lépe. Konečný výsledek je přitom závislý daleko více na učitelích než na technologiích. Jisté ovšem je, že dobrý učitel s technologiemi dosáhne lepších výsledků než dobrý učitel bez technologií. Profil Škola21 je tu právě pro ty školní kolektivy, které se dobrovolně rozhodnou nastoupit cestu inovačních změn, akcelerovaných zaváděním ICT do všech oblastí chodu školy.

Jste-li přesvědčeni, že zde popisovaným vývojem prochází i vaše škola, je Profil Škola21 určen právě vám. Pomůže vám ujasnit si, v jakém stadiu se vaše škola nachází a kam dál by měl tento vývoj směřovat. Použijete-li k provedení této autoevaluace on-line nástroj Profil Škola21, získáte přehledný materiál o stadiu svého vývoje, možnost plánovat si další kroky a srovnání s ostatními školami, které se nacházejí na stejné cestě.

Záměr na vytvoření tohoto nástroje byl součástí Akčního plánu Škola pro 21. století, který v dubnu 2009 vytvořila pro MŠMT expertní skupina v návaznosti na schválenou Koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013. Nástroj Profil Škola21 je ověřován v projektu Cesta ke kvalitě, který realizuje NÚOV a NIDV. Jeho první představení širší veřejnosti proběhlo 10. listopadu 2010 na konferenci Metodického portálu v Brně.

Literatura:

BRDIČKA, B. Difuze technologií ve škole 21. století. Spomocník.cz, 2. 11. 2009. Dostupný z WWW:

BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání, Kladno : AISIS, 2003. ISBN 80–239-0106-0. Dostupný z WWW: <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/>.

NEUMAJER, O. Metodický portál, Články: „Rozhovor s vizionářem“ [online]. 2. 3. 2010. ISSN 1802–4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7971/ROZHOVOR-S-VIZIONAREM.html>.

ROGERS, E. M. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press, 1995. ISBN: 0029266718.

 


Tento článek byl převzat z publikace Učitel v informační síti 2010: Sborník příspěvků národní konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu 2010 v Brně. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.

NEUMAJER, O. Metodický portál, Články: „Rozhovor s vizionářem“ [online]. 2. 3. 2010. ISSN 1802–4785. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7971/ROZHOVOR-S-VIZIONAREM.html

ROGERS, E. M. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press, 1995. ISBN: 0029266718

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ondřej Neumajer

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.