Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pohádka vizualizovaná v myšlenkové mapě
Odborný článek

Pohádka vizualizovaná v myšlenkové mapě

17. 1. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Petr Čenský

Anotace

Úvod do práce s počítačem – žáci vytvoří pohádku v podobě myšlenkové mapy ve speciálním grafickém softwaru. Myšlenková (též pojmová, vztahová) mapa umožňuje vizualizaci informací (pojmů) do objektů, které žáci jednoduchým způsobem uspořádávají v logické návaznosti a určují mezi nimi relační souvislosti a vazby.

Důležité! Zde popisovaný příklad vychází z práce s americkým komerčním softwarem Kidspiration v jeho trial (zkušební) verzi. Bohužel po uplynutí 30denní zkušební lhůty nelze s programem dále pracovat, ani jej reinstalovat. Nepodařilo se mi zjistit, že by existoval nějaký jiný, podobně kvalitní program určený přímo dětem, ať už placený, nebo neplacený. Vzhledem k ceně Kidspiration (550 USD za 10 licencí, 895 USD za 20 licencí) je pravděpodobně nereálné, že by si některá česká škola produkt zakoupila.

Alternativa 1: Občanské sdružení EduArt vyvíjelo v rámci ESF projektu podobný software s názvem EduArt Editor. Vznikl tak produkt, který lze v některých aktivitách využít, třebaže s řadou velkých omezení. Taktéž nemusí vždy úplně spolehlivě fungovat a uživatelské rozhraní může být na první pohled trochu nepřehledné. Výhodou ovšem je, že je k dispozici pro kohokoliv zdarma a doporučuji EduArt Editor minimálně vyzkoušet.

Alternativa 2: Kidspiration by se mohl částečně nahradit softwarem dodávaným k interaktivním tabulím (ActivInspire, SMART Notebook), který by byl instalovaný na žákovské počítače, nebo v některých případech i MS PowerPointem / OO Impressem, nicméně zde již nejde o programy určené přímo k tvorbě myšlenkových map a těžko můžeme mluvit o jednoduchosti, intuitivnosti a vhodnosti pro nejmladší žáky...

Existuje i další SW na tvorbu myšlenkových map, některé jsou i zdarma, ale tyto aplikace vycházejí spíše z konceptu Tonyho Buzana jakožto „manažersko-organizačních“ nástrojů a využití těchto aplikací je poněkud odlišné.

-------

Příprava učitele:

Tvrobu myšlenkové mapy jsem připravil pro žáky v prvním čtvrtletí 2. ročníku. Vybral jsem známou pohádku (O Červené Karkulce), již jsem si zvolil pro převod do myšlenkové mapy, a vytvořil vzorovou mapu. Je samozřejmě možné vymyslet si pohádku vlastní, ale žáci s ní musejí být dobře obeznámeni.

Tato aktivita byla realizována v rámci školního ESF projektu Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků; žáci vyjeli na výstavu věnovanou historii ilustrace českých dětských knih do Písku a následně ve výuce (3 hodiny) vytvářeli tematicky související digitální materiál.

Výstava v Písku
1. Výstava v Písku
Autor © Petr Čenský
Tvorba digitálních myšlenkových map ve výuce
2. Tvorba digitálních myšlenkových map ve výuce
Autor © Petr Čenský

1. hodina

Žákům jsem představil úkol na vzorové myšlenkové mapě a vysvětlil jim postup a pravidla práce. Po tomto úvodu jsem si nechal od žáků převyprávět zvolenou pohádku a společně jsme si určili hlavní postavy a předměty, které v pohádce figurují a z nichž se stanou objekty myšlenkové mapy. Starší žáci mohou dostat text pohádky a z něj samostatně vybrat klíčové pojmy, které budou převedeny do objektů mapy.

Na prvních objektech myšlenkové mapy, které si žáci vyhledali v knihovně obrázků (v angličtině – slova s překladem byla napsána na tabuli), se žáci naučili v programu pracovat (přetahování objektů z knihovny do pracovní plochy, spojování objektů vazbami /šipkami/, zápis textu a jeho editace).

Hotová myšlenková mapa
3. Hotová myšlenková mapa
Autor © Petr Čenský

2. a 3. hodina

Pod mým vedením žáci pokračovali ve vytváření myšlenkové mapy podle pohádkového příběhu. Vždy si v knihovně vyhledali příslušný objekt (obrázek), vhodně ho umístili na pracovní ploše a spojili vazbami se souvisejícími objekty. K objektům (obrázkům) i vazbám poté vložili popisky. Nejšikovnější žáci ke konci pracovali samostatně a mohl jsem jim zadat další, rozšiřující úkoly (vložit další objekty s vazbami, nastavit velikost a barvu vazeb, zeditovat popisky ve vazbách...).

Pro větší atraktivitu úkolu jsem pohádku mírně aktualizoval: tradiční příběh jsme obohatili o Londýn s mrakodrapem, v němž Červená Karkulka měla svůj domov; samotná Červená Karkulka byla třeba blondýna s červenou kšiltovkou...

Pracovali jsme tři vyučovací hodiny, což se ukázalo jako optimální doba. Podle náročnosti příběhu nebo schopnosti žáků lze časovou dotaci na úkol zkrátit i rozšířit.

Hotový výtvor jsem žákům uložil a barevně vytiskl. Jedna třída si ze svých myšlenkových map vytvořila nástěnku...

Hotová myšlenková mapa
4. Hotová myšlenková mapa
Autor © Petr Čenský
Hotová myšlenková mapa
5. Hotová myšlenková mapa
Autor © Petr Čenský

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Čenský

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 1. 2011
Úvod do práce s počítačem – žáci vytvoří pohádku v podobě myšlenkové mapy ve speciálním grafickém softwaru. Myšlenková mapa umožňuje vizualizaci informací (pojmů) do objektů, které žáci jednoduchým způsobem uspořádávají v logické návaznosti a určují mezi nimi relační souvislosti a vazby. Žáci získají jistotu v ovládání myši, seznámí se klávesnicí, naučí se jednoduchou editaci textu a seznámí se s tím, co je to „program“ (software). Učiteli myšlenková mapa umožní "dekonstrukci" pohádkového příběhu do struktury vzájemně logicky provázaných pojmů a jejich přehlednou vizualizaci, díky čemuž se žáci učí vyhledávat a uspořádávat informace a jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Popisovaný příklad vychází s práce s americkým komerčním softwarem Kidspiration v jeho trial (zkušební) verzi. Bohužel po uplynutí 30denní zkušební lhůty nelze s programem dále pracovat, ani jej reinstalovat.

Hodnocení od uživatelů

Lukáš Bajer
7. 5. 2011, 08:21
Obdobné "konceptové" mapy (nikoli myšlenkové, jak se zaběhalo v české kotlině) lze tvořit také pomocí nástroje CmapTools http://cmap.ihmc.us/ , který je na rozdíl od Kidspiration zdarma. Žáci jeho ovládání zvládnou velmi rychle.
Pavlína Hublová
7. 5. 2011, 11:26
Upozornění pro čtenáře komentáře Lukáše Bajera: odkaz v adresním řádku načte i čárku, takže bude "stránka nenalezena". Stačí smazat poslední znak v adresním řádku (tu zlobivou částku).

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

HW – učitel: počítač, projektor, plátno / interaktivní tabule; HW – žáci: počítač; SW – učitel: program na tvorbu myšlenkových map; SW – žáci: program na tvorbu myšlenkových map