Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pravidla upravující vlastní hodnocení mateřské školy
Odborný článek

Pravidla upravující vlastní hodnocení mateřské školy

10. 11. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Smolíková

Anotace

Příspěvek se zabývá základními tezemi autoevaluace mateřské školy a komentuje je, má být pomocníkem při zpracovávání autoevaluační zprávy, zdůrazňuje důležité kroky autoevaluace.

Příspěvek obsahuje přehled základních stručně komentovaných tezí evaluace a hodnocení, z kterých vychází RVP PV a které jsou dále rozvedeny v manuálu. Článek také reaguje na současný požadavek zpracovávat evaluační plány a zprávy a upozorňuje na vzájemné souvislosti.

 • RVP PV ukládá, aby systém evaluace a hodnocení, který si mateřská škola vytvoří, byl povinnou součástí ŠVP, resp. byl v ŠVP popsán.

 • Protože mateřské školy povětšinou zpracovávají své ŠVP na období jednoho roku, a to vždy s ohledem k aktuálním podmínkám, potřebám a možnostem, stává se plán evaluace běžnou součástí ŠVP a vlastní vyhodnocení školy pak podkladem pro přípravu ŠVP na další období. Můžeme říci, že pravidelný cyklus tvorby či úpravy ŠVP plně koresponduje s požadavkem pravidelného a cyklického sledování a vyhodnocování vlastní činnosti. Pokud tedy školy pracují podle RVP PV a podle vlastního ŠVP, nemělo by zpracování plánu evaluace a jeho vyhodnocení znamenat vlastně nic nového. Plán by měl být součástí ŠVP, pochopitelně v obecnější podobě- (ŠVP je veřejný dokument).

 • Cyklická tvorba a úprava ŠVP napovídá, že mateřské školy se zpětnou vazbou pracují a že i bez dosavadní povinnosti zpracovávat zvláštní plán hodnocení a výslednou zprávu provádějí řadu sebehodnotících aktivit (sbírají informace, vyhodnocují situaci a zjištění berou na zřetel ve své další činnosti). Jde jen o to, že tyto kroky je třeba činit systematicky, plánovitě. Tzn. že informace je nutno sbírat pravidelně a vyhodnocovat podle předem daných kritérií, aby získaný obraz byl pravdivý a objektivní. Znamená to vnést do vlastního hodnocení školy určitý systém a tento systém popsat v ŠVP (obecněji), v plánu hodnocení pak konkrétně.

 • RVP PV stanoví, že vyhodnocování by mělo být komplexní. Jako takové by mělo být zaměřeno na několik oblastí:
  1. naplňování cílů programu,
  2. kvalita podmínek, způsob zpracování a realizace vzdělávacího obsahu,
  3. práce pedagogů (včetně sebereflexe),
  4. výsledky vzdělávání.
  Co konkrétně však bude škola ve které oblasti kterého období sledovat, nač se zaměří, je na její volbě, resp. vyplyne to z výsledků evaluace v předchozím období. (Pedagogové se dohodnou, co konkrétně se chtějí či potřebují dozvědět, a určí si v těchto oblastech konkrétní jevy, na které se v daném období zaměří.)

 • RVP PV požaduje, aby byl dodržován určitý postup a v rámci těchto oblastí byl stanoven:
  1. předmět evaluace (co budou pedagogové sledovat, nač se zaměří),
  2. techniky evaluace (jakými formami, metodami budou postupovat a jakým způsobem vyhodnocovat),
  3. časový plán (konkrétní termíny či frekvence, kdy budou vyhodnocení provádět),
  4. odpovědnost pedagogů (kdo bude za co odpovědný).
 • Doporučení k vlastnímu hodnocení školy, resp. doporučení, jak si svůj evaluační systém vytvořit a jak jej v ŠVP popsat, je uveden V Manuálu k přípravě školního (třídního) programu mateřské školy (2005).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy