Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9310)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 9310 položek
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 1x 20709x
Čtenářská gramotnost, klíčové kompetence a současné cíle vzdělávání
Příspěvek se věnuje čtenářské gramotnosti, jejíž úroveň se promítá do osvojení klíčových kompetencí. Důležitou úlohu hraje čtenářská gramotnost rovněž v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP ZV.…
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 1x 59238x
Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR
Příspěvek se věnuje mezinárodnímu výzkumu čtenářské gramotnosti. Testováni byli patnáctiletí žáci všech typů škol. Výsledky českých žáků jsou tradičně mezinárodně podprůměrné.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 1x 26535x
Čtenářská gramotnost a výukové aktivity v českých školách
Autorka se v příspěvku pokusila nastínit výukové metody, které by pomohly zvýšit čtenářskou gramotnost našich žáků. Klíčovým momentem při snahách o zlepšení je další vzdělávání učitelů.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 0x 34936x
Multikulturní výchova v RVP
Autor se v příspěvku věnuje otázce, proč se stala Multikulturní výchova standardní součástí nových kurikulárních dokumentů. Dále popisuje pojetí MKV v RVP.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 0x 11502x
Oprava textu v RVP ZV-LMP
V publikaci Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydané ve vydavatelství Tauris v roce 2005 byl opraven text na s. 81 přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tatáž…
Základní vzdělávání Spomocník
11. 1. 2006 0x 2003x
E-Rate neměl vliv na výsledky žáků
Hlavní zjištění studie zkoumající efektivitu značnými financemi dotovaného národního amerického programu E-Rate na odbourání digitální propasti, kterou vypracovali dva výzkumníci z University of…
Základní vzdělávání
11. 1. 2006 0x 45593x
Náměty pro praktické pracovní činnosti Hrko-frko, káča a píšťalka
Příspěvek nabízí několik námětů pro práci s technickými materiály.
Základní vzdělávání
10. 1. 2006 0x 13143x
Literárněteoretické poznatky v literární výchově
Autorka doporučuje v utváření poznatku o poetice uměleckého textu metodiku, která staví na komunikaci žáka se strukturními významovými funkcemi poetických jevů a na osvojování jejich estetické…
Předškolní vzdělávání
9. 1. 2006 0x 64699x
Jak museli louskat ořechy
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Projekt je založen na prožitkovém učení, jsou proto volena témata dětem blízká, s možností pozorování, manipulace a experimentace. Motivace…
Předškolní vzdělávání
5. 1. 2006 0x 44545x
Co a jak zapisovat do třídní knihy
Příspěvek pojednává o zákonné povinnosti každé mateřské školy psát třídní knihu, tedy dokumentaci o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.
Předškolní vzdělávání
5. 1. 2006 1x 35384x
Tvoříme
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Tímto programem jsme se snažili rozvíjet kreativitu dítěte. Zaměřili jsme se na objevování samostatného tvůrčího procesu, na vyjadřování pocitů,…
Předškolní vzdělávání
4. 1. 2006 0x 11295x
Podpora pohybových aktivit dětí během celého dne
Základním předpokladem volného pohybu dětí po našich minitělocvičnách je na jedné straně vymezení bezpečnostních pravidel (snažíme se, aby je děti po častém nenásilném připomínání vzaly za své) a na…
Zobrazeno 12 z 9310 položek