Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > České země v době Rakouska
Odborný článek

České země v době Rakouska

5. 1. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Eva Špačková

Anotace

Čtená dramatizace textu ukáže situaci 1. poloviny 18. století, zejména postavení nevolníků.

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. Žáci se seznámí s částí dějin českých zemí v dobách Habsburské monarchie. Jedná se o 1. polovinu 18. století - období nevolnictví. Žáci díky této aktivitě nahlédnou do života tehdejší doby, respektive se seznámí s postavením nevolníků a panstva.

Scénář zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – Vlastivěda pro 5. ročník. Alter,
[2] – České země v době osvícenství .
[3] – ČORNEJ, Petr. Dějiny českých zemí.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
69.34 kB
PDF
Scénář

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Špačková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Oděv, v tomto případě např. kabát pro drába, košile, kalhoty, sukně, šátek pro nevolníky; motyčka, bramborový koš, papíry s nápisy (viz. samotná hra)