Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „učitel“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (52)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 52 položek
Základní vzdělávání
11. 10. 2011 1x 14714x
Zajištění výuky češtiny – organizační, personální a materiální podmínky vzdělávání (individuální plán, doučování, tlumočník, nepovinný předmět)
Zásady, které zde uvádíme, jsme převzali zejména z publikace Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Publikaci vydalo sdružení META, o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a…
Základní vzdělávání
18. 8. 2011 0x 30199x
Gender ve vzdělávání dětí a mládeže
Článek pojednává o odlišnosti mezi muži a ženami, původu této odlišnosti, genderu a jeho vlivu v oblasti vzdělávání. Popisuje jednotlivé teorie vzniku této odlišnosti: teorii sociálního…
Základní vzdělávání
17. 8. 2011 0x 19006x
Činnosti učitele a žáka ve výuce
Příspěvek popisuje pedagogický výzkum, který je svým obsahem orientován na oblast pedagogické komunikace. Ve výzkumu se jedná o pozorování a vyhodnocování komunikace ve školní třídě. Celý…
Neformální vzdělávání Spomocník
1. 7. 2011 2x 11046x
Dítě mezi rodiči, kamarády a učiteli
<p>Na stránkách výzkumů projektu <i><b>Klíče pro život</b></i> již bylo publikováno víc než deset článků pojednávajících o dílčích výstupech velkého výzkumu <i><b>Hodnotových orientací dětí do 6 do…
Základní vzdělávání
27. 6. 2011 3x 14889x
Administrativní náležitosti vstupu žáka-cizince do školy
Článek se zabývá administrativními náležitostmi, s kterými se vyučující setkává, když přijde do české školy žák-cizinec. Je praktickou ukázkou všech legislativních kroků, které jsou při vstupu žáka…
Neformální vzdělávání Spomocník
23. 4. 2011 2x 9520x
Maminka je hodná, s tatínkem je zábava, ale oba lžou
<p>Jaké vlastnosti připisují děti tzv. "klíčovým hráčům" v jejich životech? To přináší třetí pokračování seriálu o výzkumu <i><b>Hodnotové orientace dětí od 5 do 6 let</b></i>, který se uskutečnil v…
Neformální vzdělávání Spomocník
6. 4. 2011 0x 12611x
Kdo má v životě dětí rozhodující vliv a jaký?
<p>Kdo a v čem nejvíce ovlivňuje dnešní děti? Rodiče? Kamarádi? Nebo někdo jiný? Jaké jsou role těchto tzv. "klíčových hráčů" v životě dnešních dětí...?</p>
Základní vzdělávání
3. 2. 2011 0x 14432x
Adaptace žáka-cizince na školní prostředí
Článek se zabývá počátečním kontaktem žáka-cizince se školním prostředím, třídou, školní budovou. Zahrnuje poznávací aktivity ve vztahu k prostředí, k žákovskému kolektivu i k neznámému jazyku.
Základní vzdělávání
13. 1. 2011 1x 8624x
Tradigitální přístup k výuce angličtiny na ZŠ
Navzdory tomu, jak silný vliv mají v současnosti digitální technologie ve všech oblastech lidského života, není nutno se vzdávat všech osvědčených tradičních postupů při výuce cizího jazyka. Je jen…
Základní vzdělávání
3. 12. 2010 0x 19900x
Sociální dovednosti učitele a možnosti rozvíjení sociálních dovedností ve školním prostředí
Příspěvek nabízí několik informací, úvah a námětů pro cvičení k tomu, jak rozvinout své profesní dovednosti, jak přispět k optimalizaci působení na žáky, jejich rodiče i své kolegy, jak se dobře…
Základní vzdělávání Spomocník
19. 10. 2010 0x 6688x
Děti bez jména a bez tváře
Zajímavý názor blogerky a učitelky informatiky Julie A. Cunninghamové na problematiku ochrany dětí před nástrahami internetu.
Základní vzdělávání
3. 9. 2010 0x 15328x
Spolupráce učitelů reálná i virtuální
Článek pojednává o problematice spolupráce učitelů a jejím významu pro učitelův profesní rozvoj či pro rozvoj školy. Na reflexi poznatků o reálné spolupráci učitelů tzv. tváří v tvář, jež se odehrává…
Zobrazeno 12 z 52 položek