Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „stres“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
Základní vzdělávání
14. 4. 2022 0x 1910x
Problematika digitální kompetence a wellbeingu – na příkladu s mobilními aplikacemi
Článek se věnuje vztahu mezi digitální kompetencí a wellbeingem, a to na příkladu užití mobilních aplikací. To znamená, že k rozvoji dílčí dimenze wellbeingu (eliminaci stresu) využíváme konkrétní…
Základní vzdělávání
11. 11. 2021 0x 806x
Distanční výuka v Polsku
Podobně jako v České republice také v Polsku z důvodu pandemie koronaviru probíhala distanční výuka. Článek pojednává o organizaci, průběhu distanční výuky. Článek popisuje, jak probíhá online výuka…
Základní vzdělávání
29. 10. 2018 0x 22206x
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
V současné době, kdy se velká část zaměstnanců potýká se stresem bez ohledu na povolání, může potkat syndrom vyhoření kohokoliv. Nejvíce ohroženou skupinou však zůstávají lidé pracující v profesích…
Předškolní vzdělávání
29. 1. 2015 0x 11391x
Sociální klima školy II., vliv školního klimatu na pedagogickou praxi
Text se zabývá podrobněji tím, jak působí školní klima na vztahy nejen uvnitř školy, ale také na všechny zainteresované (těmi jsou rodiče, děti a organizace, jež vstupují do jakýchkoliv interakcí se…
Předškolní vzdělávání
30. 4. 2012 0x 9312x
Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením
Úryvek z knihy, ve které naleznete příběhy a cvičení pro děti ve věku 4–8 let. Tato cvičení jsou založena na hře a výtvarné činnosti, která pomáhají dětem rozpoznávat emoce, seznámit se se způsoby…
Základní vzdělávání
13. 12. 2011 0x 9351x
Jak vytvářet reálné plány aneb Plánování pomáhá udržet výkon
Škola je stresující prostředí, které mnohdy vede k nadměrné pracovní zátěži. V běhu školních dní si mnohdy neuvědomujeme, že se dá jejím negativním vlivům čelit anebo alespoň eliminovat jejich dopad.…
Základní vzdělávání
22. 4. 2010 0x 23882x
Podpora a ochrana zdraví žáků v kontextu RVP ZV - 1. část: Duševní zdraví a stres
Pojem „stress“ se v angličtině objevuje cca od přelomu 14. a 15. stol. Původně sloužil k vyjádření stavů strasti, útrap či těžkostí, obtížných situací či tísně, protivenství, neštěstí či nepřízně…
Základní vzdělávání
4. 12. 2008 1x 12487x
Abeceda managementu – Časový management, stres
Poslední část seriálu Abecedy managementu se věnuje tematice časového managementu.
Zobrazeno 8 z 8 položek