Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
Odborné vzdělávání Spomocník
15. 9. 2009 0x 13996x
Hrajeme si na básníky
Popis ukázkové hodiny – 3. ročník SŠ, tematický celek: poezie přelomu století. Studenti hravou formou pochopí princip metafory. Tím rozvíjejí klíčové kompetence poznávací, kompetence k řešení…
Odborné vzdělávání Spomocník
8. 9. 2009 0x 4094x
Kalkulátor – můj nový pomocník
Příklad dobré praxe je ukázkou využití metody kooperativního vyučování v hodině matematiky v prvním ročníku. Skupinová práce v hodinách matematiky je nejen oživením, ale i možností, jak rozvíjet…
Gymnaziální vzdělávání
21. 8. 2009 0x 4932x
Z učitelského blogu: Jak rozumně naložit se zbylým časem na konci hodiny
L. Ferlazzo, středoškolský učitel z Kalifornie, ve svém učitelském blogu nabízí tipy na co nejefektivnější využití posledních minut na konci vyučování.
Základní vzdělávání
9. 6. 2009 1x 21129x
Hra na vlčí dech, na gazelí nohy
Jak se ovlivňuje tělo a myšlení? Jak reaguje tělo na zátěž a co se nám při tom honí hlavou? Jsou různé možnosti, jak to vyzkoušet a někdy stačí jen málo. Třeba si „jen“ zaběhat a dát průchod…
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 29369x
Aktivity na podporu OSV - Osobnostní rozvoj
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na osobnostní rozvoj – sebepoznání, sebereflexe, smyslové vnímání, seberegulaci, sebeorganizaci a kreativitu.
Základní vzdělávání
7. 4. 2008 0x 14539x
Individualita a stereotypy: ruka – diagram identity
„Ruka“ je jednou z možných aktivit, při které se žáci věnují vnímání sebe sama, jako jednotlivce i jako součásti sociálních skupin. Pátrají po tom, čím je jejich osobní i kolektivní identita…
Základní vzdělávání
22. 1. 2008 0x 11833x
Sebereflexe práce učitele
Příspěvek popisuje projekt realizovaný v pilotních školách ve výuce cizích jazyků. V rámci hodnotící fáze projektu vznikly připomínky učitelů ke všem jeho částem. Tyto připomínky se netýkají jen níže…
Speciální vzdělávání
3. 8. 2007 0x 26549x
SWOT analýza jako nástroj kvalifikované sebereflexe učitele
Příspěvek popisuje využití SWOT analýzy jako nástroje umožňujícího hodnocení práce učitele. SWOT analýza tak napomáhá k případným pozitivním změnám v pedagogické práci.
Základní vzdělávání
3. 8. 2007 0x 20677x
Žákovské portfolio a jeho cíle v primární škole
Příspěvek popisuje žákovské portfolio a jeho druhy v primární škole.
Zobrazeno 12 z 21 položek