Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Předškolní vzdělávání
12. 12. 2018 0x 10776x
Metoda Batti Strauss
Příspěvek seznamuje čtenáře s metodou Batti Strauss, která je nazývaná jako metoda aktivního poslouchání hudby. Tato metoda spojuje různé formy aktivit: poslouchání hudby, hru na hudebních nástrojích…
Předškolní vzdělávání
11. 11. 2015 0x 7972x
Vzdělávací projekt „Výchova k toleranci a respektu v MŠ a ZŠ – Metoda práce s Persona Dolls“
Informace o probíhajícím vzdělávacím projektu pro pedagogy a studenty pedagogických oborů. Vzdělávací projekt „Výchova k toleranci a respektu v MŠ a ZŠ – Metoda práce s Persona Dolls“ přibližuje…
Základní vzdělávání
4. 2. 2014 2x 40335x
Pětilístek
Článek představuje široké možnosti uplatnění aktivity Pětilístek ve výuce.
Základní vzdělávání
16. 1. 2014 0x 17423x
Názorová škála
Článek představuje široké možnosti uplatnění názorové škály ve výuce.
Základní vzdělávání
17. 10. 2011 0x 12077x
Morální rozvoj v rámci OSV – metody situačně-behaviorální
Text přináší typologii situačně-behaviorálních a dramatických metod využitelných k rozvoji mravního jednání v rámci osobnostní a sociální výchovy. Obsahuje příklady aktivit. Směřuje k popularizaci…
Základní vzdělávání
1. 6. 2010 0x 14299x
Pojetí CLIL a bilingvní výuky
Příspěvek vymezuje formy bilingvního vzdělávání. Zabývá se výukou předmětů v cizím jazyce, bilingvní výukou a integrovanou výukou cizích jazyků s nejazykovými předměty, tj. Content and Language…
Gymnaziální vzdělávání
18. 7. 2009 0x 19394x
Volba konkrétní metody (techniky, hry, aktivity) pro osobnostní, sociální, morální rozvoj v rámci OSV
Příspěvek se zabývá praktickým didaktickým problémem: …když cíl učení a zvolená metoda k sobě „nepatří“. Z našich praktických šetření víme, že jde o jedno z důležitých témat didaktiky osobnostní a…
Zobrazeno 7 z 7 položek