Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní vzdělávání Spomocník
28. 8. 2014 0x 3818x
Zpětný kanál jako výukový nástroj
Praktická zkušenost autora se zaváděním využití metodiky zpětného kanálu do výuky na ZŠ a přehled několika existujících nástrojů pro její realizaci.
Odborné vzdělávání
18. 6. 2012 0x 9362x
Aktivizace žáků v hodinách biologie – tematický celek Trávicí soustava
Příklad dobré praxe je ukázkou využití aktivizační metody skupinové práce v hodině biologie, při níž se žáci 4. ročníku seznamují se stavbou a funkcí jednotlivých orgánů trávicí soustavy. Učivo je…
Odborné vzdělávání
31. 5. 2012 0x 6039x
Od vydry říční k ochraně životního prostředí
Zařazený námět ukázkové hodiny spadá do základů přírodních věd ve středních odborných školách a do průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Ukazuje, jak lze zajímavou a přitažlivou formou…
Odborné vzdělávání
25. 5. 2012 0x 7992x
Zábavné repetitorium
Příspěvek seznamuje s používáním aktivizační metody pro opakování učiva. Jde o aktivitu, při které žáci opakují probrané učivo většího rozsahu. Tato metoda může být použita také během výuky nového…
Základní vzdělávání
20. 9. 2011 0x 14269x
CLIL – Vhodné učební metody pro výuku CLIL vycházející z potřeb žáků
Článek popisuje volbu vhodných učebních metod pro výuku CLIL, aby byly překlenuty jazykové bariéry a žáci si osvojili učivo nejazykového předmětu spolu s jazykovými dovednostmi.
Odborné vzdělávání Spomocník
24. 8. 2009 1x 4631x
Pracujeme s periodickou soustavou prvků
Tato hodina je ukázkou použití aktivizačních metod a prvků kooperativního vyučování v hodině Základů přírodních věd, při níž žáci 1. ročníku oboru Elektrikář mají navázat na znalosti z chemie ze…
Základní vzdělávání
29. 10. 2008 0x 9838x
Uplatnění aktivizačních metod při vyučování fyziky
Závěrečná práce je zaměřena na analýzu uplatněných metod při vyučování fyziky v primě (ekvivalent 6. ročníku na základních školách). Téma práce rozvíjí část Rámcového vzdělávacího programu pro…
Základní vzdělávání
2. 9. 2008 0x 35767x
Jaké metody a organizační formy používají učitelé v současné době na našich školách?
Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na používání běžných i aktivizačních metod a organizačních forem učiteli v současné době na našich školách.
Gymnaziální vzdělávání
7. 11. 2007 0x 18850x
Typy chemických vzorců
Jedná se o přípravu na jednu vyučovací hodinu chemie s tématem Typy chemických vzorců. Příprava je obohacena o aktivizující prvky, což by mohlo pomoci k lepší fixaci poznatků.
Zobrazeno 9 z 9 položek