Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „ICT gramotnost“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (16)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 16 položek
Gymnaziální vzdělávání
17. 3. 2022 0x 1064x
Informační chudoba jako edukační výzva II
Článek se věnuje tomu, jakým způsobem učit informační gramotnost, aby vedla ke snižování informační chudoby u studentů. Zaměřuje se jak na témata didaktická, tak obsahová takovým způsobem, aby…
Gymnaziální vzdělávání
15. 3. 2022 0x 1946x
Informační chudoba jako edukační výzva I
Článek seznamuje čtenáře s problematikou informační chudoby. Upozorňuje na skutečnost, že informační chudobou je ohroženo velké množství osob a že dopady této informační chudoby mohou být stejně…
Gymnaziální vzdělávání
10. 12. 2020 0x 3624x
Datová gramotnost jako přístup ke středoškolské výuce
Článek se zaměřuje na problematiku vymezení datové gramotnosti jako klíčového konceptu pro mezipředmětovou výuku na středních školách. Snaží se ukázat, že nejde jen o téma matematiky či informatiky,…
Základní vzdělávání
14. 2. 2020 1x 14631x
Člověk a společnost a digitální technologie
Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro…
Základní vzdělávání Spomocník
4. 10. 2012 21x 7819x
Uživatelská versus odborná ICT gramotnost
Tento příspěvek si klade za cíl rozebrat problematiku diferenciace uživatelské a odborné informační gramotnosti v závislosti na stále větší konformitě běžně používaného softwarového vybavení.
Základní vzdělávání
31. 5. 2012 0x 5502x
Některé školy si s ICT gramotností nevědí rady
Vybavit žáka vědomostmi, dovednostmi, návyky, postoji a hodnotami, které mu umožní účelně a bezpečně používat dostupné ICT k práci, učení i zábavě, je úkol, který se ne vždy daří škole plnit. Někde…
Odborné vzdělávání
30. 11. 2011 0x 13593x
Výuka informatiky a ICT na SŠ v ČR – rok 2011
Pohled na stav výuky informatiky a ICT na středních školách v ČR v roce 2011. Článek vznikl pro potřeby interních analýz Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Na článku pracoval metodik…
Základní vzdělávání
26. 9. 2011 0x 7096x
ICT gramotnost – Anotované odkazy
Článek obsahuje anotované informační zdroje k tématu ICT gramotnost. Text byl převzat z kapitoly ICT gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav…
Základní vzdělávání
20. 9. 2011 0x 7137x
ICT gramotnost – Inspirace pro výuku
Článek popisuje příklad zapojení ICT do života školy. Text je převzat z kapitoly ICT gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze,…
Základní vzdělávání
15. 9. 2011 0x 8376x
ICT gramotnost v RVP ZV
Článek přináší kapitolu ICT gramotnost v RVP ZV z publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.
Základní vzdělávání
14. 9. 2011 0x 7968x
Vymezení pojmu ICT gramotnost
Článek přináší kapitolu Vymezení pojmu ICT gramotnost z publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.
Základní vzdělávání
13. 9. 2011 0x 8343x
ICT gramotnost – Úvod
Úvod ke kapitole ICT gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. Tato publikace bude postupně zveřejněna ve formě seriálu…
Zobrazeno 12 z 16 položek