Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (16)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 16 položek
Základní vzdělávání
23. 3. 2017 0x 4035x
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět
Standardy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (dále jen Standardy) blíže konkretizují očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou tvořeny indikátory, které…
Základní vzdělávání
13. 1. 2015 0x 13923x
Ten dělá to a ten zas tohle
Návrh strukturované výukové jednotky pro 1. stupeň ZŠ (vzdělávací obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé kolem nás), při níž jsou společně v jedné třídě bez přítomnosti asistenta pedagoga…
Základní vzdělávání
4. 9. 2014 0x 15821x
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: Strategie tvorby IVP v ČR
Ukázka z knihy nakladatelství Portál poskytuje informace o zásadách tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice.
Základní vzdělávání
20. 8. 2014 0x 18685x
Školní poradenství: Oblasti činností výchovného poradce
Článek nabízí inspiraci, jak může výchovný poradce zajišťovat na základní škole funkci kariérového poradce (včetně možnosti uspořádat veletrh středních škol). Také se dozvíte o úloze výchovného…
Speciální vzdělávání
26. 6. 2013 0x 18374x
Projekt: Vánoce v Evropě
Jednodenní celoškolní projekt je vytvořený pro žáky s lehkým mentálním postižením. Seznamuje je s vánočními tradicemi vybraných států Evropské unie.
Speciální vzdělávání
20. 2. 2013 2x 59648x
Rozdílný význam pojmů integrace a inkluze
Slova integrace a inkluze se v posledních letech objevují denně v tištěné i zvukové podobě ve všech dostupných médiích. Vymezení těchto pojmů se ale jeví jako poněkud vágní a bývá používáno v…
Neformální vzdělávání Spomocník
27. 12. 2012 0x 2478x
P-Scales CZ
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami za využití informačních technologií - aneb Jak na to?
Základní vzdělávání
16. 11. 2012 0x 11703x
Využití ICT u dětí se speciálními potřebami: Software pro podporu edukace žáků se specifickými poruchami učení
Publikace je teoreticky zaměřena na oblast využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím cílem je poskytnout zájemcům přehled o…
Speciální vzdělávání
9. 10. 2012 0x 10788x
Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Příspěvek se zabývá problematikou vytváření zdravého sociálního klimatu ve škole, kde se vzdělává velký počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K tomu škola využívá různé nástroje, zejména…
Odborné vzdělávání
5. 6. 2012 0x 8960x
Ukázkové hodiny v odborném výcviku oboru kuchařské práce
Ukázková hodina je výukovou formou používanou v odborném výcviku v oboru kuchařské práce, ve kterém se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o praktické ukázky přípravy a…
Odborné vzdělávání
5. 6. 2012 0x 5525x
Specifika tvorby ŠVP ve škole pro tělesně postižené žáky
Příspěvek ukazuje vliv zdravotního stavu žáků na vzdělávací činnost školy, plánování vzdělávání i samotnou výuku. Rozdílné druhy a stupně zdravotního postižení či zdravotního znevýhodnění vyžadují…
Základní vzdělávání
21. 11. 2011 0x 18439x
Využití KamiNetu ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení na příkladu výuky skladby
Příspěvek seznamuje s možností využití webových stránek KamiNet a s jejich přizpůsobením žákům se specifickými poruchami učení. Na příkladu skladby popisuje využití ve výuce běžné třídy, ve které je…
Zobrazeno 12 z 16 položek