Domů > Odborné články > Všechny články autora „Jaroslav Vávra“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (26)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 26 položek
Základní vzdělávání
7. 7. 2017 0x 8186x
Příklady sestavování tektonických desek
V této části textu ke vzdělávacímu tématu Tektonické (litosférické) desky a Kontinentální drift se zaměříme přímo na výsledky, které jsme získali u žáků šesté třídy ZŠ Lesní (u paní učitelky RNDr.…
Základní vzdělávání
4. 7. 2017 0x 13205x
Kognitivní dimenze s použitím slovesa KRESLIT v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift
Pro vzdělávání je důležitý nejen obsah (znalosti), ale také jeho nabývání (poznávání), kterým se jedinec dostává ke znalostem. Mluvíme o kognitivní dimenzi. Pro účely tématu Deskové tektoniky a…
Základní vzdělávání
4. 7. 2017 0x 10413x
Transfer/Zprostředkování odborného tématu Tektonické desky a Kontinentální drift do tématu vzdělávacího
Článek je součástí souboru textů Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Tento text navazuje na předchozí článek s názvem Stav a vývoj vědeckého poznání v tématu Desková…
Základní vzdělávání
3. 7. 2017 0x 13868x
Stav a vývoj vědeckého poznání v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift
Tato kapitola je součástí souboru textů tématu Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Zaměříme se v ní na stav a vývoj vědeckého poznání v tomto tématu, abychom jej v…
Základní vzdělávání
3. 7. 2017 0x 9630x
Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Zaměření na transfer vědeckých znalostí a kvalitativní hodnocení s ověřením některých poznatků v 6. ročníku zeměpisu
Předložený soubor textů představuje rámec znalostí, vědomostí, dovedností a poznávání v geografickém základním vzdělávání na příkladu litosférických desek a kontinentálního driftu. Téma je založené…
Gymnaziální vzdělávání
31. 5. 2016 2x 13353x
Zdravý (selský) rozum a vědecké myšlení, které se týká učení o prostoru, v prostoru a s pomocí prostoru
Velmi často je možné slýchat mezi učiteli, že odborné texty ke své praxi nepotřebují. Oni potřebují používat zdravý (selský) rozum. Takový rozum je pro učitele nesporně důležitý. Je založený na…
Gymnaziální vzdělávání
15. 4. 2013 0x 12045x
Poznávání a poznání ve výuce českého (gymnaziálního) zeměpisu II: styly a strategie
Tento text navazuje na článek Poznávání a poznání ve výuce českého (gymnaziálního) zeměpisu I: historie a současnost. V tomto textu se věnuje pozornost výukovým stylům a strategiím, které jsou…
Gymnaziální vzdělávání
8. 4. 2013 0x 8188x
Poznávání a poznání ve výuce českého (gymnaziálního) zeměpisu I: historie a současnost
Předkládaný text vznikl na základě autorovy prožité zkušenosti, a stálého studia, které se zaměřovalo na geografické vzdělávání v Československu, od roku 1993 v České republice, a v pedagogickém…
Základní vzdělávání
17. 12. 2012 0x 12598x
Zahraniční geografická kurikula, standardy a příklady hodnocení v roce 2012
Článek se zaměřuje na aktuální stav (rok 2012) geografických kurikul, standardů a hodnocení těchto standardů v USA, v UK a v Německu. Tento rok vyšlo druhé vydání US Standardů geografie i s návrhem…
Gymnaziální vzdělávání
7. 11. 2011 1x 14070x
Reakce na Výzkumnou zprávu o tvorbě gymnaziálního kurikula z roku 2011
Článek reaguje na výzkumnou zprávu, která má titul: Kurikulární reforma na gymnáziích. Případová studie tvorby kurikula. Základem výzkumu jsou individuální rozhovory s učitelem příslušného…
Základní vzdělávání
5. 5. 2011 7x 68467x
Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů?
Proč se zabývat taxonomiemi? Jsou k něčemu užitečné? Taxonomie vzdělávacích cílů jsou známé a používají se od konce 50. let 20. století. Jsou vítané, ale i zatracované, a také často kritizované.…
Základní vzdělávání
21. 10. 2009 0x 12768x
Revize amerických Standardů geografického vzdělávání v roce 2009. Může české učitele zeměpisu inspirovat?
V článku se autor zabývá připravovanou revizí (2. vydáním) amerických Standardů geografického vzdělávání z roku 1994. V textu jsou porovnávány rozdíly mezi 1. vydáním z roku 1994 a návrhem 2. vydání…
Zobrazeno 12 z 26 položek