Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Multikulturní výchova – obor cukrář

Multikulturní výchova – obor cukrář

Praktický příspěvek
zkušenost
Vánoce jsou rituální biblické svátky, které se slaví v různých zemích různým způsobem. Všechny oslavy však spojuje posezení u svátečního stolu a výroba pokrmů všeho druhu. Tento projekt vede k poznání rozdílných sladkých vánočních pokrmů. Projekt, během něhož budou učni oboru cukrář Hotelové školy Plzeň formou skupinového vyučování poznávat a vytvářet cukrářské výrobky na téma Sladké Vánoce v Evropě, bude ukončen předáním cukrovinek do dětského domova. Zde proběhne ochutnávka s výkladem evropských vánočních zvyků a tradic.

Cíl výuky

  • Uvědomění si rozmanitosti způsobu oslav Vánoc v Evropě. Poznání různých druhů potravin, používaných v evropských zemích – dle podnebí a stravovacích tradic.
  • Charitativní činnost – návštěva dětského domova, seznámení s tradicemi Vánoc a ochutnávka vánočních cukrovinek.

Popis v krocích:

1. Na hodině Občanské nauky se učni oboru cukrář Hotelové školy Plzeň rozdělí do dvojic nebo trojic (dle počtu ve třídě). Skupinka si vybere jeden evropský stát: Francie, Anglie, Španělsko, Itálie, Řecko, Švédsko, Rakousko, Německo a na internetu nebo v knihovně zjistí informace o vánoční oslavě v dané zemi a tradičních pokrmech – Francie – vánoční polínko (le buche de Noël), Anglie – biskupský chlebíček, Španělsko – tříkrálové cukroví (kulaté koláčky zdobené ovocem a ořechy), Itálie – koláč panettone, Řecko – dort, Švédsko – vánoční tryffel, Rakousko – mandlové cukroví, Německo – máslová štola (s rozinkami, mandlemi a kandovaným ovocem). Formou referátu stručně seznámí ostatní s výběrem země (možnost na tričko si připevnit vlajku dané země, aby se skupinky odlišily), vánočními tradicemi, zvláštnostmi a menu. Následně seznámí ostatní s tradičním pečivem, které bude vyrábět. Jelikož učni budou již informováni o následné návštěvě dětského domova, ve svém referátu se mohou zaměřit na vzhled a jméno „Ježíška“ dané země, způsob předávání dárků a zvláštnosti Vánoc, které by děti mohly zajímat.

Cíl: podpora spolupráce, podpora samostatnosti, multikulturní informace, podpora rétorických dovedností

2. Na hodině předmětu Suroviny si učni (ve dvojici či trojici) připraví přesný recept vybrané pochoutky. Pokud se v receptu nachází neznámá surovina nebo koření, zjistí její původ a v hodině zkonzultují s vyučujícím možnost zakoupení nebo navrhnou možné nahrazení jinou dostupnou surovinou.

Cíl: podpora spolupráce, podpora samostatnosti, podpora flexibility,

3. Na hodině předmět Technologie si učni (ve dvojici či trojici) s vyučujícím rozeberou návrh postupu na výrobu vybrané evropské pochoutky a zkonzultují případné neznámé postupy při výrobě.

Cíl: podpora spolupráce, podpora flexibility, podpora tvořivosti

4. Při Odborném výcviku učni opět ve dvojicích či trojicích vyrobí, za podpory a odborného dozoru mistrových, dané pečivo.

Cíl: podpora spolupráce, podpora zručnosti, podpora tvořivosti

5. Vytvořené cukrovinky budou připraveny k expedici a učni je převezou s vedoucím projektu do dětského domova v Trnové (zde jsou umístěny děti ze sociálně rizikového prostředí, které potřebují velké množství pozitivních podnětů), krátce dětem přednesou tradici Vánoc ve vybraných zemích (mohou použít referát z předmětu občanská nauka, který bude upraven pro děti do 6 let), zaměří se na vzhled a jméno „Ježíška“ dané země, způsob předávání dárků a zvláštnosti Vánoc, které by děti  mohly zajímat. Jednotlivé cukrovinky děti ochutnají. Bude následovat hodnocení dětským publikem a děti předají učňům malé dárky, které samy vytvořily.

Cíl: podpora altruismu – dobročinnost, nesobeckost, nezištnost, podpora sociální interakce – dosažení prospěchu všech, kteří se na projektu podílejí (učni, škola, mistři odborného výcviku, učitelé odborných předmětů, děti v dětském domově)

6. Vedoucí projektu zdokumentuje fotografiemi a písemně návštěvu dětského domova a zajistí výsledky hodnocení jednotlivých cukrovinek dětmi. Tuto dokumentaci následně předá vedení Hotelové školy, která vše zveřejní na svých webových stránkách v oddílu aktualit, kde jsou pravidelně zveřejňovány akce školy. Aktivním učňům bude navržena pochvala.

Cíl: podpora prezentace školy, podpora aktivního přístupu, motivace

Reflexe

  • Příspěvek má napomoci učitelům odborných předmětů a odborné praxe oboru cukrář.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek