Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Já a počítač - praktické úlohy pro 4. a 5....

Ikona teoreticky

Já a počítač - praktické úlohy pro 4. a 5. ročník

Ikona aplikace
Autor: Aleš Dlouhý
Spoluautor: Ondřej Šouba
Anotace: Pracovní sešit netradičních úloh pro ICT určený žákům 4. a 5. ročníků ZŠ.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Základy práce s počítačem » 1. a 2. období » využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
  2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
  3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » 1. a 2. období » pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Klíčová slova: software, klávesnice, vybavení počítače, hardware, windows, soubory, adresáře

Pracovní sešit netradičních úloh pro ICT určený žákům 4. a 5. ročníků ZŠ.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 10. 2005
Zobrazeno: 16203krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DLOUHÝ, . Já a počítač - praktické úlohy pro 4. a 5. ročník. Metodický portál: Články [online]. 19. 10. 2005, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/343/JA-A-POCITAC---PRAKTICKE-ULOHY-PRO-4-A-5-ROCNIK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.