Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Projekt: Vánoce v Evropě
Odborný článek

Projekt: Vánoce v Evropě

26. 6. 2013 Speciální vzdělávání
Autor
Ivana Spěváčková
Spoluautoři
Mgr. Janka Bodurková-Horanská
Mgr. Lenka Mouleová
Libuše Boháčová
Mgr. Jana Ševčíková
Jarmila Fořtová
Mrg. Kamila Strýčková

Anotace

Jednodenní celoškolní projekt je vytvořený pro žáky s lehkým mentálním postižením. Seznamuje je s vánočními tradicemi vybraných států Evropské unie.

Projekt nazvaný Vánoce v Evropě realizuje průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – a to všechny tři jeho tématické okruhy (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané).

Projekt je vytvořený pro třídy vzdělávající děti se speciálními vzdělávacími potřebami – konkrétně pro děti s lehkým mentálním postižením. V každé třídě jsou vzděláváni žáci několika ročníků, což se odráží ve struktuře projektu.

Charakteristika projektu:
Jedná se o jednodenní celoškolní projekt. Pro každou třídu je vytvořen program, který lze realizovat během 4 vyučovacích hodin. Pátá vyučovací hodina je věnována vzájemné prezentaci. Všichni žáci a učitelé se sejdou v jedné třídě a postupně seznámí své spolužáky s průběhem a výsledky své práce.

Cíl projektu:
Projekt seznamující žáky se zeměmi Evropské unie realizujeme na naší škole již poněkolikáté. Vzhledem k tomu, že tentokrát probíhal v předvánočním období, rozhodli jsme se tento čas žákům zpestřit a seznámit je s vánočními zvyky vybraných států EU. Tím, že si žáci budou moci některé zvyky vyzkoušet a jiné například výtvarně ztvárnit, mohou si takto získané informace o státech EU snadněji zapamatovat. Žáci 1. stupně se seznamovali s vánočními tradicemi České a Slovenské republiky. To proto, že tradice naší země jsou nejmladším žákům nejbližší. Starší žáci z druhého stupně si mohli sami zvolit, kterým státem nebo státy se budou zabývat. Toto rozhodnutí proběhlo den před konáním projektu. Žáci si vyhledali státy EU (na internetu, v encyklopedii, v učebnici…) a domluvili se, který chtějí v předvánočním čase blíže poznat. Každý žák napsal na lístek zemi, která by ho nejvíce zajímala. Součtem „hlasů“ byla určena vítězná země. V případě, že by z hlasování nevyšel jasný výsledek, nebo by žáci nedošli ke shodě, losovalo by se. Tím, že si žáci mohli sami vybrat, kterou zemí se budou zabývat, byli do programu aktivněji vtaženi, než kdyby ji vybírali jen vyučující.

1. stupeň

Jedná se o jednu třídu, ve které jsou vzděláváni žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku. Společně s učitelkou zde působí také asistentka pedagoga. Projekt završil poznávání adventních tradic „od Ondřeje k Vánocům“.
Od 30. 11. se žáci postupně seznamovali s důležitými adventními dny, s lidovými zvyky a tradicemi, které se k nim pojí. V rámci projektu porovnávali žáci vánoční tradice v Čechách a na Slovensku.

1. část
Motivace: Sváteční posezení pod třídním vánočním stromečkem u adventního věnce. Poslech textu „Jak Pepík a Mikeš slavili Vánoce“ (LADA, Josef. Veselý krok přes celý rok - Čítanka pro malé čtenáře. 1.vyd. Liberec: Dialog, 2000. ISBN 8086218422. s. 29 - 30.)
Pomůcky: ozdobený vánoční stromeček, adventní věnec, kniha „Čítanka pro malé čtenáře“
Průběh: Žáci společně sedí u vánočního stromečku. Ten si ozdobili na začátku týdne při hodině pracovní výchovy (použili donesené i vlastnoručně vyrobené ozdoby). Na začátek si zazpívají vánoční koledu podle vlastního výběru a užívají si atmosféru dotvářenou zapálenými svíčkami na adventním věnci. Žáci poslouchají čtení textu J. Lady „Jak Pepík a Mikeš slavili Vánoce“ z Čítanky pro malé čtenáře. Po přečtení si žáci na základě vlastních zkušeností povídají o oslavách Vánoc a vánočních tradicích.

2. část
Motivace: Zkuste podle indicií uhodnout dvě vánoční tradice, které teď blíže poznáme. (vánočka, betlém)
Pomůcky: suroviny pro pečení vánočky, vánoční koledy, zapůjčený vyřezávaný dřevěný betlém k sestavování (práce lidového řezbáře pana J. Rouse), leporelo PROŠKOVÁ, Hana. Narodil se Kristus Pán. 1.vyd. Praha: Merkur, 1991. 
Průběh: Na začátku druhé části žáci podle surovin hádají, co bude následovat. Všichni společně ve školní cvičné kuchyni zadělají těsto na vánočku a nechají ho kynout.
Dál pokračují ve třídě a společně sestavují dřevěný vánoční betlém podle známého příběhu. (Leporelo „Narodil se Kristus Pán“). K práci jim hrají vánoční koledy.

3. část
Motivace: Pojďme teď do kuchyňky. Každý si upeče svou vlastní malou vánočku.
Pomůcky: vykynuté těsto, vybavení cvičné kuchyně
Průběh: Z vykynutého těsta si každý žák upeče svou malou vánočku, žákům pomáhá třídní učitelka a asistentka pedagoga.

obr.1 Autor díla: Ivana Spěváčková

4. část
Motivace: Jak se slaví vánoce na Slovensku?
Pomůcky: zdroj: Informační centrum EU: Jak se slaví vánoce v Evropě. Hospodářské noviny, Magazín vydavatelství Economia – příloha HN, 11.12. 2007, strana 8 - 11.
Průběh: Srovnání českých vánočních tradic s tradicemi na Slovensku. Povídání o oslavách Vánoc na Slovensku. Jaké jsou shody a jaké jsou rozdíly? Rozdíly jsou zejména ve štědrovečerní večeři. Žáci popisují složení sváteční večeře v Česku a učitelka doplňuje, co je součástí sváteční večeře na Slovensku. 


5. část
Prezentace: V závěrečné části při společné prezentaci všech ročníků žáci ukazují nejznámější české a slovenské vánoční tradice – stromeček, betlém, vlastnoručně upečené vánočky, adventní věnec a popisují složení české a slovenské štědrovečerní večeře.

obr. 2 Autor díla: Ivana Spěváčková

Zhodnocení projektu:
Projekt proběhl v době předvánoční (19. 12.), a proto průběh celého dne byl pro žáky velmi emotivní. Největší úspěch sklidily praktické činnosti – pečení vánočky a sestavování dřevěných figurek betléma. Při hodnocení projektu žáky nebyla žádná aktivita, která by je zaujala málo nebo vůbec. Velkou roli mělo celkové prožívání vánoční atmosféry a nedočkavost, co bude ještě dál.
Nejméně oblíbenou činností je prezentace před staršími spolužáky s nutností mluvit o své práci a poznatcích před žáky vyšších ročníků.

2. stupeň

6. a 9. ročník

1. část
Motivace: Včera jsme se domluvili, že se pokusíme zjistit, jak slaví Vánoce ve Finsku a Dánsku. Ještě před tím si ale pojďme připomenout vánoční tradice u nás.
Pomůcky: psací potřeby, nastříhané lístky papíru
Průběh: Každý žák si vzal několik lístků papíru a na každý z nich napsal jeden vánoční zvyk, který se dodržuje v jeho rodině, nebo který z doslechu zná. Každý žák potom představil jeden ze zvyků, které zapsal. Pokud ostatní také měli tento zvyk zapsaný, položili lístky na jednu hromádku. Společně diskutovali o různých podobách dané tradice v jednotlivých rodinách. Tato činnost pokračovala, dokud nebyly prodiskutovány všechny sepsané tradice.

2. část
Motivace: Pojďme se teď rozdělit do dvou skupin a zjistit, jak se slaví Vánoce v námi vybraných státech – v Dánsku a ve Finsku.
Pomůcky: psací potřeby, papíry, internet, balicí papíry, fixy, lepidlo, nůžky, tempery
Průběh: Žáci se rozdělili do dvou skupin. Jedna zjišťovala a zapisovala vánoční tradice Dánska, druhá Finska. Žáci si mohli vytisknout i několik obrázků. Když získali dostatek informací, zpracovali plakát, na kterém informace shrnuli. Následně seznámili druhou skupinu s tím, jak se slaví Vánoce v „jejich“ státě.

Zdroje:

VACHATOVÁ, Martina. severskelisty.cz: "Jak v Dánsku slaví Vánoce" [online]. 1. prosince 2003. [cit.2013-5-20]. Dostupný z www: <http://severskelisty.cz/tradice/trad0043.php>.

autor neuveden. http://vanocnizvyky.ic.cz: "Dánsko" [online]. datum neuveden. [cit.2013-5-20]. Dostupný z www: <http://vanocnizvyky.ic.cz/dansko.html>.

autor neuveden. http://marketapodlaha.blog.cz: "Jak se slaví Vánoce ve Finsku" [online]. 22. prosince 2008. [cit.2013-5-20]. Dostupný z www: <http://marketapodlaha.blog.cz/0812/jak-se-slavi-vanoce-ve-finsku>.

autor neuveden. cs.wikipedia.org: "Malé Vánoce" [online]. 4. dubna 2013. [cit.2013-5-20]. Dostupný z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_V%C3%A1noce>.
                 
autor neuveden. cs.wikipedia.org: "Joulupukki" [online]. 20. března 2013. [cit.2013-5-20]. Dostupný z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Joulupukki>.


3. část
Motivace: Každá skupina se teď bude zabývat něčím, co je typické pro „její“ zemi.
Pomůcky: papírové talíře, tempery, cvičná kuchyně a její vybavení, suroviny pro přípravu glögi
Průběh: Skupina, která se zabývala Dánskem zkusí vymalovat vánoční talíř, který je v Dánsku tradiční. Skupina, která se zabývala Finskem, půjde do kuchyňky připravit vánoční nápoj zvaný glögi, který potom společně všichni ochutnají.
Na přípravu 1 litru nápoje je potřeba 0,5 l ovocné šťávy (z černého rybízu nebo vinných hroznů, jablek, borůvek nebo z brusinek), 0,5 l vody, 10 kousků hřebíčku, 2 kousky celé skořice, trocha nastrouhaného čerstvého zázvoru, 2 - 5 lžiček cukru, hrst rozinek, kousky ovoce (pomeranč, jablko…). Množství potřebných surovin závisí na tom, pro kolik lidí budeme nápoj připravovat.
Postup přípravy: Do hrnce nalijeme ovocnou šťávu a vodu, přidáme koření. 10 minut povaříme na mírném plameni a potom nápoj podle chuti dosladíme. Vyndáme kousky koření a přidáme rozinky a kousky ovoce. Hotový nápoj rozlijeme do hrnků. Podáváme se lžičkou k vyjedení rozinek a ovoce.

obr. 3 Autor díla: Ivana Spěváčková

 

 

Obr 4. Autor díla: Ivana Spěváčková

 

4. část
Motivace: Na závěr se půjdeme o získané informace podělit s ostatními.
Průběh: Všichni žáci se sešli v jedné třídě a postupně seznámili ostatní s novými poznatky, které získali a ukázali své výrobky.

Obr. 5 Autor díla: Ivana Spěváčková

Zhodnocení projektu:
Téma Vánoc v jiných státech bylo pro žáky lákavé. Byli zvědaví, jestli se tradice u nás a jinde shodují nebo liší. Jako tradičně bavila žáky práce s internetem, vyhledávání informací je pro ně důležitá dovednost, která se jim poměrně daří. Méně oblíbenou částí bylo zapsání vyhledaných informací. Asi největší úspěch sklidila ochutnávka vánočního nápoje glögi. Žáky zaujala i jeho výroba.

7. a 8. ročník

1. část
Motivace: Dnešní den bude věnován oslavám Vánoc v Evropě. Nejprve si připomeneme, jak slavíme vánoce my Češi, jaké máme zvyky a tradice.
Pomůcky: žádné
Průběh: Žáci si povídali o tom, jak slaví Vánoce se svými rodinami, jaké zvyky dodržují, jaké pečou cukroví a jak probíhá u nich doma Štědrý den. V podstatě se shodli, že průběh Štědrého dne je u nich podobný. Přehled vánočních zvyků heslovitě sepsali na tabuli.

2. část
Motivace: Nyní jsme si připomněli, jak slavíme Vánoce v České republice. Včera jsme se rozhodli, že se budeme věnovat také Vánocům ve Velké Británii. Pojďme zjistit, co nejvíce informací o britských vánočních zvycích.
Pomůcky: psací pomůcky, papír, internet
Průběh: Žáci se rozdělili do dvou skupin. Obě skupiny měly stejný úkol – vyhledat na internetu co nejvíce informací, které se vztahují k Vánocům ve Velké Británii. Všechny odlišné zvyky měli zapsat na papír a vytisknout obrázky, které se k nim vztahují (např. vánoční puding, vánoční výzdoba v ulicích, vánoční stromeček, punčocha apod.)

Zdroje:

autor neuveden. vanocevesvete.com: "Vánoce ve Velké Británii" [online]. datum neuveden. [cit.2013-5-20]. Dostupný z www: <http://www.vanocevesvete.com/velka-britanie.php>.

autor neuveden. vasevanoce.cz: "Anglie" [online]. datum neuveden. [cit.2013-5-20]. Dostupný z www: <http://www.vasevanoce.cz/o-vanocich/zahranici.php?zeme=anglie>.

autor neuveden. vesele-vanoce.xf.cz: "Vánoce v Anglii" [online]. datum neuveden. [cit.2013-5-20]. Dostupný z www: <http://vesele-vanoce.xf.cz/anglie.htm>.
           
3. část
Motivace: Obě skupiny se teď spojí a vzájemně se seznámí s tím, co zjistily.
Nyní víme, že oslavy Vánoc ve Velké Británii jsou jiné než u nás. Pojďme se připravit na prezentaci, která nás čeká. Pro dokreslení vánoční atmosféry nám budou k práci hrát anglické vánoční koledy.
Pomůcky: balicí papír, fixy, lepidlo, psací potřeby, pastelky, temperové barvy, čtvrtky, nůžky, anglické vánoční písně a koledy na CD
Průběh: Nejdříve se žáci domluvili, jakým způsobem by chtěli provést prezentaci a s čím vším by chtěli seznámit ostatní spolužáky. Jelikož je nejvíce zaujal zvyk věšení punčochy na krb, rozhodli se, že si každý žák nakreslí vlastní vánoční punčochu. Žáci si rozdali čtvrtky a vytvořili si punčochy, které vystřihli a později nalepili na krb. Potom na balicí papír temperovými barvami nakreslili krb a ozdobili ho punčochami. Okolo krbu nalepili papíry, na kterých byly zapsány britské zvyky, tradice a průběh Štědrého dne. Také tam nalepili obrázky, které si stáhli z internetu.

obr. 6 Autor díla: Ivana Spěváčková

4. část
Motivace: V této chvíli máme všechno hotovo a nastal čas se podělit o informace s ostatními.
Průběh: Žáci všech tříd se sešli v jedné místnosti a postupně představili svoji práci.

Zhodnocení projektu:
Téma Vánoc je pro žáky velmi zajímavé, každý z nich se na Vánoce těší. To se také projevilo v jejich práci. Pracovali se zaujetím, ochotně a pečlivě. Jejich výsledek – prezentace na balicím papíru - byl velmi povedený. Přišlo jim divné, že ve Velké Británii nosí dárky Father Chrismas, protože si mysleli, že tam chodí Santa Claus. Také se jim líbilo, že děti v Česku mají Štědrý den už 24. 12. večer, kdežto děti v Británii musí čekat až do rána 25.12. Vzhledem k tomu, že se v našich speciálních třídách jako cizí jazyk vyučuje angličtina, budou moci později své poznatky zúročit i v těchto hodinách.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Spěváčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 6. 2013
Příspěvek vychází z praktických zkušeností autorky, která se svěřuje se svými zkušenostmi, podněty a metodami rozvoje, výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - konkrétně žáků s lehkým mentálním postižením. Příspěvek atraktivní formou seznamuje čtenáře s obsahovými i formálními možnostmi tvorby školních projektů v předvánočním období na téma Vánoce a vánoční zvyky v zemích Evropské unie. Realizace projektu pozitivně přispívá k rozvoji komunikačních dovedností žáků, k rozvoji samostatného vyjadřování, vyjádření vlastního názoru i k rozvoji tolerance a vzájemného respektu k učitelům i spolužákům i k respektu ke společné volbě a v neposlední řadě i k podpoře a rozvíjení kreativity žáků a jejich samostatné tvorby. Příspěvek je velmi dobře a srozumitelně technicky zpracován, využívány jsou snadno dostupné a finančně ne příliš náročné a přitom efektivní pomůcky. Příspěvek doplňuje fotodokumentace pořízená autorkou.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Potřebujeme prostory tříd a cvičné školní kuchyňky. Všechny další pomůcky jsou vypsány u jednotlivých částí projektu.