Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Chemie a mediální výchova – 2. část

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Aleš Chupáč
Anotace: Druhá část námětů na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Obecná chemie » využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Mediální produkty a jejich významy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Klíčová slova: mediální výchova, Chemie, chemické úlohy

Příspěvek byl převzat z časopisu Biologie-chemie-zeměpis, časopisu pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách, vydávaného SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. a navazuje na text Chemie a mediální výchova - 1. část


Úloha 5

„...Na poli leželo sněhu velice moc a my jsme ten karbid zahrabali do sněhu, a když byl zahrabaný, tak jsme rozškrtli zápalku a chvilku drželi u toho. Za chvilánku to začalo prudce syčet, pak to chytlo a hořelo jasným plamenem. Kdo by nevěděl, že je v tom karbid, tak by si myslil, že hoří sníh, což by mu bylo divné. A my jsme šli od toho dál, a když jsme byli dál, tak šlehaly plameny velice vysoko a bylo velké světlo a my jsme se z toho radovali."
(Karel Poláček - Bylo nás pět)

Dokážeš vysvětlit, jak k této reakci došlo? Doplň chemickou rovnici děje, který proběhl po zahrabání karbidu do sněhu (pojmenuj všechny sloučeniny):

vzorec

Poznámky k řešení:
Reakcí karbidu vápenatého, CaC2, se sněhem - s vodou, H2O - vzniká hydroxid vápenatý, Ca (OH)2 a ethyn (acetylen), C2H2. Ten po zapálení skutečně syčí a hoří.
Chemická rovnice vzniku ethynu: CaC2 + 2 H2O → Ca (OH)2 +C2H2

Tematický okruh Mediální výchovy:
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zařazení do učiva Chemie
 • Alkyny (9. ročník)
Úloha 6

Litviněnkův případ

Přečtěte si následující text a vypracujte úkoly!

Zemřel záhadně, s těžkým obviněním adresovaným ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi na rtech. „Lidé z Kremlu mě otrávili," tvrdil. Den po jeho smrti britští experti oznámili, že v těle našli značné množství prudce toxického radioaktivního izotopu polonium 210. Ten se, jak experti upřesnili, v malých dávkách vyskytuje volně v přírodě. „Ale otrávit někoho vyžaduje mnohem větší množství...".

Úkoly:

 • Vyhledejte informace o vlastnostech polonia jako chemického prvku.
 • Uveďte, co znamenají pojmy - toxicita, radioaktivita, izotop.
 • Zjistěte období roku 2006, ze kterého tento případ pochází.

Poznámky k řešení:
Polonium je radioaktivní chemický prvek ze skupiny chalkogenů (VI. A skupina periodické soustavy prvků). Jeho značka je Po. Bylo objeveno v roce 1898 M. Sklodovskou - Curie a pojmenován po její vlasti - Polska. Patří mezi kovy. Jeho protonové číslo je 84. Vyskytuje se v přítomnosti uranových rud. Využívá se v medicíně a při výrobě filmů. Je to zdravotně velmi rizikový prvek.
Radioaktivita je samovolný rozpad jader atomů nestabilních prvků na jádra jiná, přičemž vzniká velké množství energie. Změní-li se počet protonů v jádře, dojde ke změně prvku. Toxicita je vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo absorbovaly přes kůži. Izotopy jsou atomy chemického prvku, které mají stejný počet protonů, ale rozdílný počet neutronů, tedy stejné atomové číslo a rozdílné hmotové číslo a atomovou hmotnost. Název pochází z řecké předpony iso- (stejno-) a topos (místo), protože v periodické tabulce se nacházejí na stejném místě. Celý Litviněnkův případ pochází z listopadu 2006.

Tematický okruh Mediální výchovy:
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zařazení do učiva Chemie
 • Chemické prvky (8. ročník)
Úloha 7
Jaderné elektrárny v České republice

Existují lidé - aktivisté, kteří neustále bojují proti jaderným elektrárnám u nás. Především jste mohli slyšet o problematice Jaderné elektrárny Temelín. Zjistěte informace o této elektrárně (co produkuje, její význam apod.). Dále vyhledejte stanoviska aktivistů, kteří jsou proti jaderné elektrárně Temelín, a na jejich základě se pokuste vytvořit krátké sdělení (maximálně formát A5), kterým byste jim chtěli oponovat (vyvrátit jejich názory na základě vámi nalezených informací).

Poznámky k řešení (viz webové stránky):
www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?instance_id=75922
www.hnutiduha.cz/aktivity/energetika/temelin.htm
www.je-temelin-dukovany.cz/jaderna-elektrarna-temelin.htm
www.temelin.cz
www.greenpeace.cz/temelin/links.htm
Tematický okruh Mediální výchovy:
 • vnímání autora mediálních sdělení
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zařazení do učiva Chemie
 • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie (9. ročník)
Úloha 8
„Já vezmu pásek! Copak tě mám mlátit rukou? Už ji mám celou červenou. Řekneš mi konečně, cos jim dal?! Řekneš nebo ne?! Podívej se! Podívej se na ně! Podívej! (na stole leží mrtví králíci)" křičí matka Škopková. „Anilínový barvičky," odpovídá Jirka.„Cože? Jaký že barvičky?" ptá se Škopková. „Ty, co s něma malujeme ve škole. Ty jedovatý," odpovídá Jirka. „Ježíšimarjá! To nás chceš otrávit všechny? Šmarjápanno! Za co mě trestáš? Kolik si jim toho dal?" ptá se Škopková. „Jenom modrou a zelenou," odpovídá Jirka.
Slunce, seno, jahody (režie Zdeněk Troška)

Úkoly:
 • Jak se nazývá film, ze kterého je uvedená ukázka?
 • Do které skupiny organických sloučenin patří anilin, o kterém se v ukázce hovoří?
 • Jaký má anilin chemický vzorec?
 • Jak se projevuje otrava anilinem? Jak se poskytuje první pomoc?

Poznámky k řešení:
Ukázka je z trilogie režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody. Anilin, který se užívá na výrobu barviv (jak je v ukázce uvedeno), patří mezi dusíkaté deriváty uhlovodíků - aminy. Jeho chemický vzorec je

vzorec

Otrava anilinem se projevuje cyanózou (je to modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve). Anilin způsobuje oxidaci krevního barviva hemoglobinu na methemoglobin. Zmodrání kůže se projevuje v první řadě na rtech, uších, nosu a nehtech. Jako protijed při otravě anilinem se podává známé barvivo methylenová modř (blíže viz cs.wikipedia.org/wiki/Anilin).

Tematický okruh Mediální výchovy:
 • vnímání autora mediálních sdělení
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zařazení do učiva Chemie
 • Deriváty uhlovodíků (9. ročník)
Citace a použitá literatura:
[1] - [cit. 2009-07-28]. Dostupný z WWW: [http://astronomia.zcu.cz/planety/].  
[2] - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005.  
[3] - VODRÁŽKA, Z. Biochemie. Praha : Avicenum, 1996.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 01. 2008
Zobrazeno: 10259krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CHUPÁČ, Aleš. Chemie a mediální výchova – 2. část. Metodický portál: Články [online]. 16. 01. 2008, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GNB/1815/CHEMIE-A-MEDIALNI-VYCHOVA---2-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.