Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak na Google Classroom ve 2. ročníku ZŠ
Odborný článek

Jak na Google Classroom ve 2. ročníku ZŠ

24. 11. 2020 Základní vzdělávání
Autor
David Fišer
Spoluautor
Mgr. Kateřina Nováčková

Anotace

Zvládnout záludnosti distanční výuky je výzvou nejen pro učitele, ale i pro jejich žáky. Ti nejmladší se s digitálními technologiemi teprve učí pracovat, a tak seznámení s pravidly komunikace a s online prostředím, ve kterém se mají učit, je důležitou podmínkou jejich zapojení do výuky. Text popisuje, jak postupovala učitelka 2. ročníku a přiložen je i „obrázkový“ návod, který pro své žáky vytvořila.

Cíl

Chceme představit konkrétní postup, který se osvědčil při seznamování nejmenších školáků s využíváním online prostředí pro výuku.

Učitelka se nejprve zeptala svých žáků, zda mají k dispozici zařízení, na kterém se mohou do virtuální učebny přihlásit (počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon). Mobilní telefon je vzhledem k velikosti displeje spíše nouzovým řešením. Nutné je také internetové připojení (jenž není v některých domácnostech standardem). V této třídě měli všichni žáci doma k dispozici internetové připojení, a tudíž nemusela učitelka problém s připojením řešit.

Škola zřídila žákům školní účty ve službě Google G Suite for Education. Takový účet slouží jen ke komunikaci v rámci školy (do mailových schránek mohou přijít pouze e-maily ze školní domény a není na ně cílena žádná reklama). V rámci balíčku služeb může žák využívat různé nástroje, kromě Google Classroom videokonference Meet, Google kalendář, sdílené dokumenty a další.

K přístupu je nejvhodnější používat prohlížeč Google Chrome, ve kterém nástroje nejlépe fungují. Jelikož učitelka neměla možnost nacvičit s žáky přihlášení do Google učebny předem, vytvořila pro žáky a jejich rodiče návody, jak se přihlásit do Google účtu a jak s učebnou a dalšími nástroji pracovat.

V návodech je vysvětleno:

  • přihlášení do Google účtu,

  • orientace v Gmailové schránce,

  • jak vypadá pozvánka k videokonferenci Meet, jak se na ni zapsat a přihlásit,

  • jak se zapsat do kurzu v Google Classroom,

  • jak se orientovat v Google Classroom – kde najít materiály, jak vkládat úkoly, prohlížet si hodnocení, kde může žák najít zpětnou vazbu od svého učitele.

Přímo při první online hodině si děti vyzkoušely zapínání a vypínání mikrofonu.

První online hodiny byly věnovány zavedení pravidel komunikace. Děti se musely osmělit a zvyknout si na komunikaci formou videokonference. Pro tento účel na úvodní hodině mohly ukázat spolužákům své hračky či domácí mazlíčky, díky čemuž měly větší zájem se do videokonference aktivně zapojit. Velkou pomocí, aby se žáci lépe soustředili na online výuku, bylo používání sluchátek, která jednak zlepší kvalitu zvuku a zároveň odcloní ruchy z domácnosti. Děti se musely naučit, že při výuce komunikují s učitelem a se spolužáky, nikoli s členy rodiny.

Většina dětí si komunikaci přes Google Meet osvojila velmi rychle, což umožnilo využívat videokonference nejen k navázání sociálního kontaktu, ale i k probírání a procvičování nové látky. Děti jsou schopné pro sebe navzájem vytvářet úkoly, předávat si slovo, říkat si ostatním o radu, dávat spolužákům nápovědy atd.

Ač samozřejmě videokonference nemohou nahradit osobní kontakt, můžeme alespoň využít možností, které bychom při výuce ve třídě neměli. Jednou z nich je možnost okamžité reakce na probírané téma, když dětem chybí nějaké znalosti a podobně. Můžeme si okamžitě prohlédnout mapu, vyhledat obrázek živočicha, o kterém je řeč atp. K tomu nám slouží funkce sdílení obrazovky. Tímto způsobem může učitel také žákům ukázat, jak pracovat v Google učebně a zodpovídat různé dotazy techničtějšího rázu. Zároveň není na škodu, aby se tuto dovednost naučili i žáci. Díky tomu, že žáci již zvládají práci ve videokonferenci, mohou být vyučujícím navigováni, jak obrazovku sami sdílet.

Kromě výuky celé třídy a výuky ve skupinách probíhají také individuální hodiny. Jedním příkladem je doučování žáka z vietnamské rodiny, jehož rodiče neovládají češtinu a nemohou mu pomáhat s nácvikem čtení. S tímto žákem má individuální lekce paní asistentka, která zadané učivo s žákem denně probírá. Bylo také nezbytné, aby žáka naučila samostatně pracovat s Google nástroji. Jedním z kroků tak bylo naučit žáka sdílet svou obrazovku, aby mohla jeho práci sledovat a v případě potřeby mu pomoci.

Další forma komunikace je umožněna v Google Classroom. Žák může používat veřejné i soukromé komentáře. Ty soukromé (pomocí nichž komunikuje žák pouze s učitelem) se hodí k hodnocení a komunikaci týkající se konkrétní žákovy práce. Veřejné komentáře mohou sloužit také ke komunikaci mezi spolužáky, mohou se jejich pomocí vzájemně motivovat, vymýšlet si úkoly pro ostatní, ptát se ostatních na radu. Součástí každého kurzu je také Stream, kde mohou žáci vkládat kromě komentářů i fotografie či videa. V případě psaných komentářů vyučující zpravidla nehodnotila gramatickou správnost a reagovala pouze na obsah sdělení.

Reflexe

Závěrem je třeba říci, že ačkoliv distanční výuka nenahradí osobní kontakt, má i své výhody. Například introvertně založeným žákům může vyhovovat větší odstup od spolužáků a domácí prostředí. Mohou se tak lépe soustředit na svou práci, cítí se pak pod menším tlakem. Jelikož se jedná o jinou formu výuky, která automaticky vytváří prostředí, kde žák nese větší zodpovědnost za své vzdělávání, vyžaduje od něj větší aktivitu při procesu učení.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pptx
3.12 MB
Prezentace
Návod – Jak využívat Google učebnu z pohledu žáka a rodičů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 11. 2020
Text je inspirativním příkladem dobré praxe, jak naučit nejmladší žáky používat online prostředí pro komunikaci a učení. Tuto dovednost určitě v budoucnu využijí nejen při distanční výuce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem