Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Příběh smrti a života

Příběh smrti a života

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Taťána Vítková
Pracovní list se věnuje tématu Velikonoc z různých pohledů - kulturních, náboženských. Snaží se odkrýt, kde se tento tradiční svátek vzal, jak se slavil v minulosti a jak si ho připomínáme dnes. Je určen pro práci individuální i skupinovou.

Pracovní list má za cíl představit téma Velikonoc, jak je slaví lidé rozličných kultur. Jelikož Velikonoce jsou u nás zúženě vnímány pouze jako tradiční jarní svátky spojené s pomlázkou, kraslicemi atd., je žádoucí odkrýt jejich původ a zabývat se historickými kořeny.

Jak pracovní list využít ve výuce? Existuje několik variant. Zaprvé je možno rozdělit třídu do skupinek (ideálně po čtyřech), které budou s pomocí informačních zdrojů (Vondruška, V.: Církevní rok a lidové obyčeje. Dona, 2005., úryvek z Bible - 2. Moj. 12. - 13. kap.) vyplňovat daný pracovní list. Pouze úkol číslo 5 budou žáci zpracovávat samostatně. Po ukončení práce musí následovat společná kontrola zjištěných informací a následně diskuze k úkolu číslo 5, neboť odpovědi budou vycházet z individuální zkušenosti každé rodiny. Žáci budou mít tak možnost nahlédnout do zvyků a tradic ostatních spolužáků, a tak získat inspiraci pro slavení Velikonoc ve své rodině.

Zadruhé může pracovní list posloužit jako forma individuální práce ve vyučovací hodině s využitím stejných informačních zdrojů (viz výše).

Nakonec je možné pracovní list zařadit jako shrnutí či opakování daného tématu, které bylo v předchozích vyučovacích hodinách probíráno. V tomto případě budou žáci pracovat bez využití informačních zdrojů. Je na zvážení každého učitele, zda zařadí úkol číslo 5.

Odpovědi nelze hodnotit, protože se jedná o osobní zkušenosti z rodinného prostředí. Kromě pracovních listů obdrží žáci (pokud se nejedná o závěrečné shrnutí) nakopírované texty o Velikonocích z knihy od V. Vondrušky. Při zmínce o odvození názvu VELIKONOCE (úkol číslo 3) budou žáci pracovat s ukázkou z Bible (2. Moj. 12. - 13. kap.), a to tak, že si konkrétní kapitoly přečtou a tím se hlouběji seznámí s historií slavení Velikonoc v jiném kulturním prostředí.

Další použitá literatura: Bible

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf48 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek