Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pozornost

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: PhDr. Kamila Balharová
Anotace: Poruchy učení se projevují nejen při osvojování čtení, psaní a počítání, ale jsou doprovázeny řadou dalších obtíží. Jednou z nich je i porucha pozornosti. Pokud chceme, aby se dítě učilo s porozuměním, musíme ho naučit koncentrovat pozornost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » 1. stupeň » Etická výchova » 2.období » reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit jednoduchou otázku
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy, psací potřeby
Klíčová slova: pozornost, vnímání, rozdíly, porucha pozornosti
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod

Poruchy učení se projevují nejen při osvojování čtení, psaní a počítání, ale jsou doprovázeny řadou dalších obtíží. Jednou z nich je i porucha pozornosti. Pokud chceme, aby se dítě učilo s porozuměním, musíme ho naučit koncentrovat pozornost.

Metodický komentář

Hledej rozdíly

Jedním ze cvičení pozornosti je vyhledávání rozdílů na obrázcích. Na pracovních listech pro žáky č. 1–5 jsou obrázky, na kterých mají žáci najít rozdíly. Rozdílů na obrázcích je různý počet. Doporučujeme kartičky od sebe oddělit, aby je bylo možné položit vedle sebe na lavici.

Postup práce

Důležitý je nácvik postupu práce. Na obrázcích je vhodné postupovat při hledání systematicky zleva doprava (jako při čtení) a shora dolů jakoby po řádcích.

Tuto činnost je vhodné demonstrovat a nacvičit nejprve společně. Pro společný nácvik je vhodné využít pracovní list pro žáky č. 1a, b – je větší než ostatní a lze ho snadno rozdělit na pomyslné řádky.

První řádku představuje nápis, druhou jedna řada postaviček, dále druhá řada postaviček, a nakonec to, co se nachází pod nimi a kolem nich. Rozdíly se označují rovnou do obrázku.

Tip

Doporučujeme použít čistý papír jako záložku, kterou se odhalí vždy pouze část obrázku.

Samostatná práce

 • Po nacvičení práce učitel rozdá žákům pracovní list pro žáky č. 2.
 • Žáci mají předvést, zda pochopili systém práce. Vzít si záložku, zakrýt část obrázku. V odkryté části postupovat zleva doprava, případně si ukazovat prsty, co zrovna porovnávají. Poté posunout záložku směrem dolů a opět pokračovat zleva doprava. Nalezené rozdíly si označují v obrázku. Když dojdou na konec obrázku, spočítají, kolik rozdílů našli, a napíší nalezený počet pod obrázek.
 • Nakonec žáci za pomoci učitele společně pojmenují, čím se obrázky liší. I při této kontrole je potřeba dodržovat postup zleva doprava a shora dolů.
 • Při samostatné práci žáků učitel prochází mezi žáky a sleduje, zda zvládají pracovat podle doporučeného návodu. Komu to nejde, pomáhá. Připomíná žákům, že nejde o rychlost, ale o správnost.

Tip

Řekneme žákům:

 • Nyní se postaví ten, kdo bude hotový, a nic dalšího nedělá.

Zajímavé je pozorovat, který žák vstane první (nebo mezi prvními) a zda si zase nesedne, protože našel další rozdíl. Může to znamenat, že nepostupoval dost pozorně, ale chtělmít rychle úkol hotový.

V průběhu práce to nekomentujeme, ale nakonci se tohoto žáka zeptáme:

 • Proč sis potřeboval zase sednout?

Pokud odpoví, že našel další rozdíl, pokusíme se společně dojít k závěru, zda žák pracoval skutečně podle návodu.

Protože jednou naučenou schopnost je nutné procvičovat, najdeme v přílohách další obrázky na hledání rozdílů (pracovní listy pro žáky č. 3–5) – jsou náročnější než předchozí.

Cvičení jsou vhodná nejen pro žáky se specifickými poruchami učení, ale i pro žáky v 1. třídě v přípravné fázi na čtení.

Domácí úkol

Pokud se dobře daří spolupráce s rodinou, lze rodičům vysvětlit postup práce a obrázky zadat žákům jako domácí úkol. Rodič každý den dítěti ukáže jednu dvojici obrázků a nechá ho pojmenovávat rozdíly. Na práci mu však dá nejvýše pět minut.

Tuto činnost provádí rodič s dítětem každý den, střídá dvojice obrázků. Za soustředění na práci by měl dítě pochválit. Nevadí, když dítě hned napoprvé nenajde všechny rozdíly, důležitější je postup práce.

Poznámka

Výhodou oproti práci ve třídě je komunikace mezi dítětem a rodičem. To, že pracují společně. Mnohdy doporučujeme, aby si někdy úlohy vyměnili a rodič vyhledával a popisoval rozdíly na obrázku. I pro nás dospělé je užitečné procvičovat dovednosti, které se učí naše dítě. Možná zjistíme, že ani pro nás to není vždy lehké.

Nezadávejte však tyto úkoly navíc k těm běžným z výuky. Spíše je jimi nahraďte.

Závěr

Považuji za důležité, aby okolí žáka neoznačovalo toto cvičení za hru, kterou se dítě zaměstnává místo učení. Žák obvykle o cvičení na pozornost projevuje zájem a zážitek ze zklidnění pro něj bývá něco nového. Nejdůležitější přínos cvičení je, že dáme žákovi prožít naši radost nad tím, že se dokázal soustředit na svou činnost.

Žák:

 • cvičí správné oční pohyby při pohybu na řádku, což je důležité pro čtení
 • koncentruje pozornost na konkrétní úkol

 


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s.r.o. z publikace Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1. stupni ZŠ.

Citace a použitá literatura:
[1] - ZELINKOVÁ, O. Poruhy učení. Praha : Portál, s. r. o., 200. ISBN ISBN 80-7178-800-7. 
[2] - POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-225-4. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 11. 2010
Zobrazeno: 12700krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALHAROVÁ, Kamila. Pozornost. Metodický portál: Články [online]. 29. 11. 2010, [cit. 2020-06-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZJAB/9909/POZORNOST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Michaela PakszysováVloženo: 30. 11. 2010 12:00
Pozornost patří mezi základní kognitivní funkce. Bez náležité hladiny pozornosti výsledky v učení budou nedostatečné. Existuje mnoho poruch pozornosti, týkající se soustředění a udržení pozornosti, vystupujících samostatně nebo s jinými přidruženými poruchami jak v AD/HD. K cvičení udržení pozornosti je možné využívat i her a sportovních činností jako například míčové hry, pingpong, tenis a jiné hry. Máme možnost ve školách využít i tréninků EEG Biofeedback. Jsou to tréninky práce mozku, které skoro stoprocentně zlepšují pozornost(Lubar 2007).Trénink se provádí za pomocí přístroje, který sleduje a hodnotí práci mozku a podává ji trenérovi i žákovi. Trenérovi formou křivek a čísel, žákovi zábavnou formou počítačové hry. Žák kontroluje hru pozorností, která má svůj obraz vzor v mozkové činnosti.Při dobré pozornosti hra se daří, dostává body a zvukovou nebo dotykovou odměnu. Při nedostatečné pozornosti úspěch ve hře mizí.V moderních přístrojích EEGBiofeedback je neomezené množství počítačových zajímavých her. Trenér (pedagog, speciální pedagog,psycholog) koučuje žáka, povzbuzuje k výhře. Opakováním tréninků se vzor mozkové činnosti zapamatuje a žák je pozornější. Je možné používat tuto metodu i u dětí s poruchami korových analyzátorů, s nedostatečným viděním, slyšením, poruchami čití, kognitivními, motorickými i mentálními poruchami.více na www.eeginstitut.cz. MUDr.Michaela Pakszysová CSc.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.