Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Sledování vývoje motýlů

Ikona zkusenost
Autor: Andrea Tláskalová
Anotace: Výuková aktivita Sledování vývoje motýlů je zaměřená na pozorování vývoje motýlů s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr.
Výukovou aktivitu je vhodné realizovat jako dlouhodobý projekt ve škole, případně i v rodinách žáků. Žáci potom svoje pozorování zaznamenají na digitálním záznamu a porovnávají a hodnotí výsledky pozorování.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Pěstitelské práce » 2. období » provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: insektárium x velká sklenice; fotoaparát
Klíčová slova: digitální záznam, vývoj motýla

Cíl výuky:

Žák provádí pozorování přírody, kterou zaznamená i s využitím digitálních technologií a zhodnotí výsledky pozorování – v tomto případě vývoj motýlů.

Žák si osvojí základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě.

Výuková aktivita

Sledování vývoje motýlů je zaměřeno na pozorování vývoje motýlů s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr.

Výukovou aktivitu je vhodné realizovat jako dlouhodobý projekt ve škole, případně i v rodinách žáků. Žáci potom svoje pozorování zaznamenají na digitálním záznamu a porovnávají a hodnotí výsledky pozorování.

Průběh aktivity

Výuková aktivita začíná evokační badatelskou vycházkou do přírody. Úkolem žáků je sledovat živočichy v okolí školy x na louce a dané živočichy zaznamenat – zapsat, vyfotografovat, natočit.

Při hodnocení výsledků pozorování se s žáky zaměříme na výskyt jednotlivých druhů a jejich životní cyklus. Navrhneme žákům, že si můžeme odchovat motýla a jeho vývoj digitálně zaznamenat.

Fotografujeme jednotlivá vývojová stádia – vajíčka (pokud máme štěstí a nalezneme je na spodní straně listu kopřivy), housenky, kukly a dospělce – motýly. Případně můžeme využít časosběr.

a) Příprava houseníku

Klasické houseníky jsou tvořeny dřevěnou kostrou obdélníkového tvaru, která je potažena jemnou sítí. Pro pozorování je velice vhodné skleněné insektárium – akvárium, které má jednu stranu zakrytou sítí, abychom mohli měnit živnou rostlinu pro housenky = kopřivy.

TIP: v začátcích můžeme využít i velkou sklenici od okurek

b) Hledání housenek

Živnou rostlinou uvedených baboček je kopřiva. Pokud na nich objevíme tmavé, chlupaté housenky, našli jsme budoucí motýly. Nejdříve housenky tvoří malý, tmavý chuchvalec na kopřivě. Poměrně rychle rostou a ve velikosti asi 2–3 cm se už začínají po kopřivě rozlézat samostatně.

TIP: Výskyt housenek baboček na kopřivách:

květen – b. kopřivová, b. admirál

červen – b. kopřivová, b. admirál, b. bílé C, b. paví oko, b. bodláková

konec července – začátek srpna – b. admirál

c) Průběžné pozorování v housenkovníku

Nalezené housenky v rozumném množství (podle hojnosti výskytu) umístíme do housenkovníku a průběžně je pozorujeme a fotografujeme. Je vhodné zaznamenat i teplotu prostředí, kterou žáci následně porovnají s délkou jednotlivých fází vývoje. Kopřivy měníme podle potřeby do té doby, než se housenky zavěsí hlavou dolů jako fajfka na kopřivách a stěnách houseníku. Do druhého dne se zakuklí a podle teploty okolí se do 1–2 týdnů vylíhnou motýli, které potom vypustíme do přírody (občas můžeme kopřivy i housenky lehounce orosit) – případně se může postavit housenkovník přímo okolo kopřivy (např. na zahradě) a odchovat motýly rovnou venku.

Ve škole žáci porovnají digitální záznamy pozorování mezi sebou. Zaměří se také na časové údaje u jednotlivých fází. Žáci vyvodí vztahy mezi teplotou prostředí a délkou vývoje.

Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Reflexe:

S odchovem motýlů ve třídě mám dlouholeté zkušenosti. Odchov probíhá bez problémů a děti jsou pozorováním vždy plně zaujaty.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc15 kBZáznamový list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 09. 2020
Zobrazeno: 643krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TLÁSKALOVÁ, Andrea. Sledování vývoje motýlů. Metodický portál: Články [online]. 22. 09. 2020, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZI/22567/SLEDOVANI-VYVOJE-MOTYLU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 22. 09. 2020 09:01
Aktivita přirozeným způsobem vede žáky k porozumění životnímu cyklu motýla. Zároveň poskytuje příležitost ke vhodnému využití digitálních technologií jako prostředku, který žákům umožňuje přesně a jednoduše záznamenat jednotlivá vývojová stádia.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.