Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hledání zraněného pomocí mobilního telefonu

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jan Minařík
Anotace: Příspěvek je zajímavým námětem na využití mobilního telefonu v oblasti Člověk a zdraví. Žáci mají za úkol vyhledat pomocí mobilního telefonu zraněného a pokusit se o záchranu jeho života.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Mobilní telefon
Klíčová slova: Člověk a zdraví, výchova ke zdraví, první pomoc, záchrana života
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Popis činnosti

Jeden z žáků (či druhý učitel) se ukryje v málo přehledném terénu - představuje zraněnou osobu, která není při vědomí a není proto sama schopna reagovat na volání. Je vybaven mobilním telefonem se zapnutým zvukovým vyzváněním.

Skupině žáků je oznámena přibližná poloha vyhledávaného (k dispozici by měla být oblast cca 1 km2) a telefonní číslo mobilního telefonu. Žáci mají za úkol během 45 minut „zraněného" lokalizovat a zachránit. Při správném postupu by žáci měli pokrýt oblast ve vhodných vzdálenostech a krátkým prozváněním mobilního telefonu získat postupně přesnou polohu vyhledávaného. Zvonění přitom nesmí být příliš dlouhé, neboť neví nic o stavu akumulátoru telefonu hledané osoby, neví, zda má aktivovanou hlasovou schránku apod. Vyhledávaná osoba sleduje dobu zvonění a po 20 minutách (stopuje vždy dobu aktivního vyzvánění) telefon deaktivuje (v reálné situaci „byl vybit akumulátor"), a skupina tak případně musí „zraněného" dohledávat bez použití mobilu.

Přínos

Žáci se naučí použít mobilní telefon nejen jako komunikační zařízení, ale i jako prostředek, který může při vhodném použití druhé osobě zachránit zdraví či život. Naučí se počítat i s nedokonalostí telefonu, respektive s jeho striktní závislostí na energii, která by je měla vést k vhodným zásadám (do neznámého, nebezpečného terénu je lépe vyrážet s plně nabitým telefonem).

Úloha mobilního telefonu v aktivitě

Telefon zde figuruje jako zvukový navigační prvek.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů:

  • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence občanská:

  • rozhoduje se zodpovědně podle situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Integrace průřezových témat OSV - Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
Mezioborové přesahy a vazby Tělesná výchova
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Vycházka do přírodního prostředí
Organizace časová Do 45 minut
Blok více hodin
Vyučovací metoda Aktivizující - situační
Nutné pomůcky a prostředky Mobilní telefon
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 02. 2008
Zobrazeno: 6383krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MINAŘÍK, Jan. Hledání zraněného pomocí mobilního telefonu. Metodický portál: Články [online]. 20. 02. 2008, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZHBBO/2025/HLEDANI-ZRANENEHO-POMOCI-MOBILNIHO-TELEFONU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.