Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a zdraví > 2. stupeň > Tělesná výchova > Činnosti ovlivňující zdraví

Zobrazit na úvodní stránce článků

Hra na vlčí dech, na gazelí nohy

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Jak se ovlivňuje tělo a myšlení? Jak reaguje tělo na zátěž a co se nám při tom honí hlavou? Jsou různé možnosti, jak to vyzkoušet a někdy stačí jen málo. Třeba si „jen“ zaběhat a dát průchod myšlenkám.

Motivace:

Vhodnou motivací k aktivitě je přečtení textu z knihy Miroslava Nevrhlého - Karpatské hry. V této knize autor uvádí specifickou formou různé životní hry, které může člověk ve všedním životě zažívat. Jednou z nich je i Hra na vlčí dech, na gazelí nohy.

Libreto:

„Přijde den a zčerná ti svět. Špatný den, kdy máš jen jediné přání: stát před kulometem a s radostným očekáváním hledět do tmavého jícnu. Ratata, víc neuslyšíš, rychle, sladce a navždy s úlevou klesneš. To nejsou dobré dny a dobrá přání a sám sis je zavinil. Nezahrál sis včas hru na vlčí dech, na gazelí nohy.

Běhej proto po lesích jako vlk, skákej jako gazela po planinách. Lesní běh ti zase postaví duši na nohy. A tělo? Na zlaté nožičky! Nejtěžší je začít. Nebát se únavy, výsměchu. Jen houšť a větší kapky - nejkrásnější zásada. Půl hodiny denně, stejně bys ji doma mátožně prolelkoval, provzdychal. Ráno nebo večer, v zimě či v létě, za slunce i deště. Běh je králem dne, často tím jediným pořádným, co za celý den uděláš..."

M. Nevrlý, Karpatské hry

Realizace:

Motivační část

Aktivitu je vhodné uvádět v místě, kde budete mít následně možnost běžet přírodní krajinou. Před začátkem aktivity se se žáky posadíme a přečteme buď celou kapitolu, nebo jen její část. Přečtení celé kapitoly zabere tak 5-7 minut.

Běhací část

Bezprostředně po přečtení ukázky by měla následovat výzva, zda mají žáci chuť si vyzkoušet zahrát takovouto zajímavou „hru". Důležité je zůstat v duchu libreta a udržet jistou „tajemnost" běhu a jeho skrytých krás. Délka trasy by měla být zvolena dle věku a schopností žáků (u mladších kategorií tak kolem 2 km, u starších až 5 km). V případě rozdělení na více skupin je možné volit buď dle výkonnosti, nebo pro všechny stejnou trasu, kterou však poběží v určitém časovém rozmezí po sobě. Trasa by měla vést různým terénem - rovina, kopce, les, louka apod., aby byla pestrá a stavěla přiměřeně náročné překážky. Důležité je, aby žáci věděli, jak dlouhá trasa je čeká, a dokázali si rozvrhnout síly. Každý z běžců by se měl v průběhu trasy zpotit, aby došlo k fyzické námaze, která podpoří následnou část aktivity.

Přemýšlecí, psací část

Běh v žácích vyvolá různé pocity, myšlenky a nálady. Je vhodné je využít pro individuální zastavení a zmapování. Rozdáme žákům na konci papíry, tužky a podložky s následujícím zadáním:

  • Zkus napsat, co právě cítíš.
  • Dokázal/a bys vyjádřit jedním slovem svou náladu na začátku, uprostřed a na konci běhu?
  • Kdy jsi měl/a svojí krizi a co ti pomohlo se z ní dostat?
  • Šly ti hlavou nějaké myšlenky, když jsi běžel/a? Jaké?

Na tuto část by měli mít žáci dostatek času, aby nespěchali a opravdu mohli zaznamenat vše, co chtějí.

Reflexe:

Po dokončení celé aktivity by měla následovat společná reflexe, kdy by měli mít žáci ale i učitel (vedoucí) možnost reflektovat svoje prožitky. Je možné nabídnout, zda někdo chce přečíst svoje úvahy. Tato nabídka je však dobrovolná a neměla by být povinností. Záleží na citlivém vedení učitele (vedoucího), aby se všichni cítili bezpečně. Smyslem společné reflexe je nabídnout sdílení podobných pocitů a zážitků, které pomohou vidět pohyb z různých úhlů pohledu. Jako možnost k rozpovídání skupiny je možné využít formu zobrazení pocitů v jednotlivých chvílích aktivity pomocí pohybu na čáře od jednoho krajního bohu (pozitivního) k druhému bodu (negativnímu). Žáci se pohybují na této ose a mohou svůj posun komentovat.

Varianty:

1) V rámci vícedenních výjezdů nebo s pokročilejší skupinou lze zkusit realizovat běh po delší dobu. Součástí celého „projektu" může být i pravidelné individuální zaznamenávání si myšlenek a pocitů po doběhnutí. Následně po delším časovém období je možné si opět se skupinou udělat reflexi jejich vývoje, posunů v rámci vnímání svých osobních nastavení vůči fyzickému pohybu, přínosů pro jejich duševní stav apod.

2) Variantou pro zaznamenávání myšlenek po doběhnutí je poskytnout žákům barvy místo tužky a papíru s otázkami. Ti pak mají možnost svoje pocity vyjádřit pomocí abstraktní malby. V rámci společné reflexe si pak mohou výtvory prohlížet (posílat do kruhu či obcházet jako v galerii).

Metodické poznámky:

  • Na začátku běhu by mělo dojít k zahřátí a rozcvičení, které je možné udělat již jako součást samotného běhu - možnost využití tzv. atletické abecedy apod.
  • Pokud máte možnost, rozdělte skupinu na menší části (5-10 běžců), kdy každá skupina bude mít svého vedoucího. V případě, že to možné není, nevadí, můžete běžet s celou skupinou. V tom případě je dobré mít v rámci skupiny vytipovaného schopného „tahouna", který skupinu povede. Vedoucí by pak měl běžet v závěru skupiny.
  • Je velmi důležité, aby vedoucí běžel se skupinoimu a povzbuzoval jednotlivce k běhu, popřípadě radil s technikou běhu, aby se žáci necítili špatně (správné dýchání, frekvence dechu a pohybů, pohyb paží a nohou apod.).
  • Po doběhnutí je vhodné, aby měli žáci možnost si sednout na nějaké podložky a neseděli na chladné zemi.
  • V textu je využito slovo „Imbarrána", které autor křičí v okamžiku uvolnění emocí. Lze jej použít pro motivaci žáků. Při naší realizaci aktivity skupina slovo využívala následně v rámci akce jako jakýsi pokřik, který stmeloval celý kolektiv. Slovo lze společně křičet při překonání náročnější překážky, úseku či v závěru běhu.
  • Je důležité upozornit na to, že je při této aktivitě důležité dbát na zvýšenou bezpečnost fyzickou, ale i psychickou. Zátěž může vyplavit různé emoce, které mohou být žákem zpracovány různým způsobem. V průběhu běhu ale i v závěrečné fázi, kdy žáci píší svoje myšlenky, je dobré všechny pozorovat a v případě potřeby nabídnout pomoc.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek